Eureka Leuven

Dyslexie

Wat je moet weten over dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een leerstoornis: moeilijkheden met lezen en/of spellen, ondanks een goede aanpak en zonder duidelijke oorzaak. Dysorthografie is een leerstoornis waarbij spellen en foutloos schrijven moeilijk gaan. Beide komen vaak samen voor en worden ook vaak onder de noemer dyslexie geplaatst.

Waar komen de termen dyslexie en dysorthografie vandaan?

De termen dyslexie en dysorthografie komen uit het Grieks. “Dys-” betekent moeizaam of traag, en “lexie” verwijst naar woorden. “Ortho-” betekent correct of recht, en “grafie” verwijst naar schrijven. Dyslexie betekent dus moeite hebben met woorden. Dysorthografie verwijst naar moeilijkheden met schrijven.

Is dyslexie een leerprobleem of een leerstoornis?

Dyslexie is een leerstoornis en geen leerprobleem. Het wordt veroorzaakt door problemen in specifieke vaardigheden, met name problemen in de verwerking van taalklanken. Deze problemen zijn aangeboren, erfelijk en hardnekkig. Vroege en passende hulp bij de ontwikkeling van leesvaardigheden is essentieel.

Wanneer heeft iemand dyslexie? Wat zijn de kenmerken van dyslexie? Op welke signalen kunnen we letten?

Er moet een ernstige achterstand zijn in lezen en/of spellen, die niet volledig kan worden verklaard door andere problemen. Signalen van dyslexie kunnen zich uiten in leesproblemen: traag lezen, moeite hebben met het koppelen van klanken aan letters en spellingsproblemen, moeilijkheden met het omzetten van klanken naar geschreven symbolen etc.

Bestaat er een test om dyslexie vast te stellen?

Er bestaat geen specifieke test om dyslexie vast te stellen. Er bestaan wel instrumenten om leerlingen te identificeren die mogelijk risico lopen. Bij een vermoeden van dyslexie, kunnen kinderen worden doorverwezen naar een CLB of externe diensten voor verder onderzoek. 

Moet me wachten op een diagnose om iets te doen?

Het is belangrijk om niet te wachten op een formele diagnose van dyslexie om actie te ondernemen. Leerkrachten moeten kinderen die achterstand vertonen in lezen ondersteunen en indien nodig extra hulp bieden. Als de problemen aanhouden ondanks remediërende maatregelen, moet verder onderzoek worden overwogen. 

Komt dyslexie vaak voor?

Dyslexie komt voor bij ongeveer 5-7% van de leerlingen. Vroege interventie en behandeling kunnen de ontwikkeling en ontplooiing van het kind positief beïnvloeden. 

Hoe kan de school helpen?

Het onderwijsbeleid heeft een gestructureerde aanpak van zorg op school voor leerlingen met specifieke behoeften. De school doorloopt een zorgcontinuüm bestaande uit brede basiszorg, verhoogde zorg en de overstap naar een individueel aangepast curriculum indien nodig.

Kortom, dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door problemen met lezen en/of spellen. Het is belangrijk om vroegtijdig te interveniëren en passende ondersteuning te bieden om de negatieve gevolgen 

Zit je met vragen of wens je graag advies of ondersteuning?

Bij Eureka Onderwijs staan we steeds klaar om te helpen. Vind alle informatie terug op onze website of ontdek op deze pagina wanneer je best aan diagnostiek begint, hoe ons diagnostisch proces verloopt en of labels nodig zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!