Eureka Leuven

Wat Is NLD?

Leerlingen met NLD (Niet verbale LeerStoornis) hebben zwakke motorische, probleemoplossings-, sociale en non-verbale vaardigheden. Ruim 65% van de communicatie vindt non-verbaal plaats. De leerling met NLD kan deze signalen moeilijk interpreteren en voor zichzelf toepassen. Moeilijkheden met ruimtelijk inzicht, fijne motoriek, visuele informatie, vrienden maken en zelfredzaamheid. Het is dus een leerstoornis die géén betrekking heeft op taal.

Infofiche NLD

Mogelijke zwakke kanten

Visueel ruimtelijke vaardigheden
▢ Problemen met weg vinden op school, besef van tijd
▢ Moeite met het houden van overzicht
▢ Problemen met herkenning en organisatie van visueel – ruimtelijke informatie 

Waarnemen en aandacht
▢ Moeite met verbanden leggen 

Cognitief 
▢ Weinig aandacht voor visuele en tactiele informatie
▢ Zwak inzicht in oorzaak – gevolg, tekstbegrip
▢ Zwak probleemoplossend vermogen en zwak gebruik van strategieën
▢ Moeite met flexibel denken
▢ Weinig systematische aanpak 

Motorische vaardigheden
▢ Houterig, traag
▢ Moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift
▢ Zwak evenwicht 

Sociale vaardigheden
▢ Non-verbale signalen (gebaren en gelaatsuitdrukkingen) worden niet begrepen
▢ Moeite om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden
▢ Moeilijke relatie met leeftijdsgenoten
▢ Weinig sociaal inlevingsvermogen

Mogelijk sterke kanten

Verbale vaardigheden
▢ Vlug en vlot praten en lezen
▢ Zeer rijke woordenschat 
▢ Graag luisteren naar wat er verteld wordt

Geheugen
▢ Verbaal geheugen: zinnen letterlijk onthouden
▢ Geheugen voor parate kennis, rijtjes en reeksen 
▢ Goed oog voor detail
▢ Auditieve geheugen: alles wat ze horen, onthouden ze goed

Automatiseren
▢ Eens geautomatiseerd: heel vlot technisch lezen en spellen

Aandacht
▢ Concentratie en aandacht: auditief en verbaal 

Muzikale aanleg
▢ Absoluut gehoor

Wat moet je doen en wat niet?

DO'S

Accepteren
 Aanvaard dat de leerling veel vragen stelt
 Respecteer de behoefte aan routinematig en soms ‘slaafs’ gedrag 

Begeleiding
 Respecteer een evenwicht tussen empathie en het bewaren van afstand
 Let niet alleen op wat de leerling zegt, maar vooral wat de leerling doet. Geef veel oefeningen
 Bied instructie (verbaal) stap voor stap aan. Controleer begrip
 Leer te vragen wat de ander bedoelt
 Bereid voor op veranderingen
 Ondersteun in conflictsituaties
 Wees beducht voor ‘pesten’
 Maak verwachtingen expliciet en verbaal kenbaar
 Leer met humor omgaan en relativeren 

Compenseren
 Geef een A4 met een voorinstructie van de lesstof. Geef een kopie zonder plaatjes
 Laat gebruik maken van hulpmiddelen: laptop, rekenmachine, strategiekaarten enz.
 Geef extra tijd
 Overhoor mondeling en stel ook feitenvragen
 Beperk de omvang van de taak
 Kijk nota’s regelmatig na of geef kopietjes
 Help om de spullen en nota’s op orde te houden (mappen, balkjes, kleuren, enz.) 

Dispenseren
 Laat bepaalde leerinhouden overslaan

Remediëren
 Leer handelingen verbaal te ondersteunen 
Leer strategieën aan
 Geef stappenplannen voor de diverse vakken
 Maak samen een foutenanalyse en leer zoeken naar de juiste oplossing (terug regels erbij nemen, enz.). Laat dit ook verwoorden.

DON'TS

Begeleiding
 Aannemen dat de leerling de uitleg begrijpt
 Onvoorspelbaar gedrag tonen
 Veel tekst laten overschrijven van het bord
 Uitsluitend visuele instructie geven
 Lange schrijfopdrachten geven
 Verplichten altijd aan spel/sport mee te doen
Wel: ‘Zoek naar zinvolle activiteiten’

Taalgebruik
 Gebruik van figuurlijke taal, woordgrapjes, ironische opmerkingen, enz.
 In discussie gaan 

Gedrag
 Behandelen als de andere klasgenoten
 Dwingen tot sociaal gedrag
 Zware sancties stellen als de leerling te laat komt
 Verwachten dat ze non-verbale seintjes begrijpen. Wel: ‘Kijk niet alleen boos maar zeg dat je boos bent’
 Sociaal inlevingsvermogen verwachten
 Ruimtelijk-visueel materiaal als ondersteuning geven
 Materiaal met ingewikkelde lay-out en plaatjes
Complexe visuele schema’s. Wel: uitleg geven in woorden

Vakken die problemen kunnen geven:

Vakken die problemen kunnen geven: 

  • Alle vakken: begrijpen van teksten, kern van verhaal, verwerken van informatie
  • Wiskunde: meetkundig tekenen, rekensymbolen, formules en toepassingen ervan 
  • Zaakvakken: lezen van grafieken, tabellen, abstracte begrippen, zien te veel details 
  • Sport: samenspel, zwakke coördinatie grove motoriek 
  • Plastische opvoeding: fijne motorische vaardigheden 
  • Aardrijkskunde: kaartlezen, topografie
  •  

Nuttige links

– www.nld.nu | Voor problemen en stoornissen gerelateerd aan NLD
www.sprankel.beVoor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
www.klascement.bePlatform voor leraren om inspiratie te delen
www.siho.beOndersteunt Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen
www.adibib.beDigitale leer- en werkboeken voor leerlingen met een beperking in schriftelijke communicatie
www.luisterpuntbibliotheek.be | Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!