fbpx

Wat is Dyslexie?

Deze leerlingen kunnen opvallen door

Leerlingen met dyslexie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en spelling. De fouten die zij maken, lijken op verstrooidheidsfouten. Bijvoorbeeld: ‘kineren’ in plaats van ‘kinderen’ schrijven. Zij lezen hun vragen dikwijls verkeerd en antwoorden dan ook fout of onvolledig. Bij vreemde talen geeft dit heel wat problemen.

Mogelijke zwakke kanten

Aandacht en concentratie
▢ Concentratieproblemen
▢ Verhoogde afleidbaarheid
▢ Vergeetachtigheid en verstrooidheid 

Oriëntatie in tijd en ruimte
▢ Moeilijk kloklezen
▢ Zwak gevoel voor tijd en ordening in tijd
▢ Weg vinden, begrippen links, rechts, voor, na, boven, onder zijn moeilijk

Motorische vaardigheden
▢ Moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift
▢ Onhandigheid
▢ Orde en structuur
▢ Taken vergeten
▢ Agenda onvolledig ingevuld
▢ Moeilijk orde houden, allerlei dingen verliezen

Geheugen 
▢ Problemen met onthouden van losse, op zichzelf staande gegevens
▢ Problemen met complexe opdrachten
▢ Afspraken en spullen vergeten

Sociale vaardigheden
▢ Weinig zelfvertrouwen, emotionele of sociale problemen, gedragsproblemen

Mogelijk sterke kanten

Geheugen
▢ Uitstekend lange termijngeheugen als het gaat om ervaringen, locaties en gezichten

Creatief problemen oplossen
▢ Meerdere aspecten van een probleem tegelijk zien
▢ Levendige verbeelding
▢ Creatief in het bedenken van oplossingen 
 Aanleg voor kunst, drama, muziek, sport, verhalen vertellen, verkopen, zaken doen, ontwerpen, bouw of techniek

Visueel-analytische vaardigheden
▢ Snel zien hoe iets (bijvoorbeeld een gebouw of een wiskundig probleem) is opgebouwd, hoe het in elkaar zit
▢ Een groot geheel makkelijk opsplitsen in de delen waaruit het is opgebouwd

Ruimtelijke vaardigheden
▢ Sterk in driedimensionaal denken (een voorwerp dat ze maar van één kant zien, als het ware in hun hoofd van alle kanten bekijken)

Sociale vaardigheden
▢ Begrip voor problemen van anderen
▢ Groot doorzettingsvermogen

Wat moet je doen en wat niet?

DO'S

Accepteren
Aanvaard dat de leerling een probleem heeft en toon je begrip. Laat voelen dat je gelooft in de leerling. 

Stimuleren en begeleiding
 Motiveer en leg nadruk op talenten!
 Structureer de leerstof en het leergedrag
 Leer kernwoorden markeren, vat de hoofdzaken samen
 Gebruik heldere taal en geef duidelijke opdrachten!
 Varieer in visuele, motorische, auditieve aanbieding
 Doe aan ‘preteaching’
 Leer de leerling ‘hulp’ te vragen
 Controleer regelmatig de agenda
 Gebruik overzichtelijke teksten (let op contrast, lettertype en interlinie, duidelijke alinea’s, besluit bovenaan en op één pagina)
 Stimuleer ‘herhalen’ (Spreid bv. woordenschat leren in agenda over verschillende dagen)
 Gebruik bij woorden en teksten afbeeldingen of tekeningen

Compenseren
 Sta alle hulpmiddelen toe die de ‘zelfredzaamheid’ vergroten: laptop, rekenmachine, strategiekaarten
 Stimuleer gebruik van software en overhoorprogramma’s
 Digitale woordenboeken
 Leer werken met tekstverwerking en spellingcontrole
 Geef meer tijd (min. 30%) bij toetsen
 Lees opdrachten voor, overhoor mondeling
 Schema’s en geheugensteuntjes bieden
 Bied instructie stap voor stap aan
 Vraag ingesproken boeken = ADIBoeken

Dispenseren (vrijstellen):
 Geef vrijstelling van bepaalde eisen, bijvoorbeeld: ‘geen spellingfouten tellen’
 Laat minder oefeningen maken

DON'TS

Begeleiding en aanpak
Spellingfouten aanrekenen
 Veel tekst laten overschrijven van het bord
 Onvoorbereid hardop laten lezen
 Meerdere opdrachten tegelijk geven
 Lange schrijfopdrachten geven
 Grote toetsen kort van tevoren aankondigen
 Alleen schriftelijk overhoren
 Dictees laten meedoen ver boven het niveau
 Toetsen laten leren uit schriften of nota’s die niet gecorrigeerd zijn

Taalgebruik
 Lange en complexe instructies geven
 De leerstof alleen uitleggen in de vreemde taal. Zo weet de leerling gegarandeerd niet wat hij moet kennen
 Zeggen of schrijven: ‘Je hebt niet geleerd’. Wel: ‘Vraag hoe hij of zij iets gedaan of geleerd heeft’

Gedrag
 Zware sancties stellen als de leerling te laat komt of iets vergeten is
 Verwachten dat de leerling zelfstandig kan plannen
 De leerling vergelijken met zijn klasgenoten

Materiaal
 Teksten met onoverzichtelijke lay-out
 Een onduidelijke kopie geven
 Geschreven opgaven of toetsen. Wel: ‘getypt en overzichtelijk’ 
 Cursus op veel losse bladen en in verschillende mappen

Vakken die problemen kunnen geven:

  • Talen: Opdrachten niet verstaan, moeite met spraakkunst
  • Rekenen/wiskunde: Moeite met nieuwe leerstof en algoritmen
  • Plastische en lich. opvoeding, muziek: Weinig verbeelding, nood aan extra structuur
  • Examens en toetsen: Blokkeren, de helft niet oplossen, psychosomatische klachten

Wat is dyslexie?

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en soms ook het  schrijven traag, met veel fouten en/of te moeizaam. Dit valt op als je vergelijkt met leerlingen met een vergelijkbare intelligentie en leeftijd. 

Dyslexie betekent: het lezen gaat niet vanzelf. 
– Dys = het gaat niet vanzelf, beperkt
– Lexis = lezen en taal

Wanneer heb je dyslexie? samengevat:
– Het probleem is hardnekkig: ook al heb je het opnieuw en opnieuw en opnieuw geprobeerd, het lezen blijft moeizaam.
– Opvallende achterstand: het lezen/spellen gaat opvallend slechter dan andere taken/vaardigheden.
– Niet te verklaren: de achterstand komt niet door bijvoorbeeld langdurig ziek te zijn.

Je kan de woorden niet vlot lezen, dit omdat het technisch lezen moeilijk gaat. Doordat je de woorden niet vlot kan lezen krijg je het begrip en de betekenis van de tekst niet binnen.

Met compenserende hulpmiddelen zoals een computer kan je al ongelooflijk veel talenten stimuleren. Dit doordat het mankement het moeilijk lezen kan opvangen.

 

Nuttige links:
www.sprankel.beVoor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
www.klascement.bePlatform voor leraren om inspiratie te delen
www.zitstil.be |  Kennis- en expertisecentrum voor ADHD en ADD
www.siho.beOndersteunt Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen
www.adibib.beDigitale leer- en werkboeken voor leerlingen met een beperking in schriftelijke communicatie
www.adhd-volwassenen.beVereniging van en voor volwassenen met ADHD
www.dyspraxis.beOuderwerkgroep voor kinderen met DCD
www.luisterpuntbibliotheek.be | Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking