Eureka Onderwijs

Een unieke school die leerlingen in hun talent zet

Eureka Onderwijs is al meer dan 30 jaar dé expert op gebied van leerstoornissen en doeltreffende didactiek. Gedurende een periode van gemiddeld 2 jaar krijgen de leerlingen intensief onderwijs waarbij ze belangrijke kennis, inzichten en vaardigheden ontwikkelen. Die zetten ze nadien in wanneer ze terug instromen in het regulier onderwijs.

Kinderen leren op Eureka veel meer dan enkel vakinhouden. Ze nemen hun leerproces in handen en ontwikkelen belangrijke zelfkennis. Dit gebeurt onder begeleiding van een sterk team.

We zijn een erkende, niet-gesubsidieerde school met een aanbod van het 2de leerjaar basisonderwijs tot en met het 2de jaar middelbaar onderwijs (A-stroom).

Wil je weten over of je kind een leerstoornis heeft? Vragen rond diagnostiek? ons diagnostisch centrum? Klik hier voor meer info!

Innovatief = onderwijs dat werkt

Telkens opnieuw blijven we zoeken naar de beste manier om leerstof aan te brengen.

We zetten actief in op 21e-eeuwse vaardigheden zodat leerlingen hun talenten optimaal kunnen inzetten.

Erkende doorstroomschool

Leerlingen volgen gemiddeld een traject van 1 à 2 schooljaren. Daarna stromen ze terug naar het gewoon onderwijs.

Expert in leerstoornissen

Een computer in de klas? Zeker weten! Onze aanpak werkt en is specifiek ontwikkeld voor onze doelgroep.

Leerling = centraal

Tijdens hun intensief traject op Eureka, leren leerlingen zichzelf kennen. Ze leren hun gebreken te compenseren en hun talenten ten volle te benutten.

Ouder = partner

Wij geven ouders alle handvaten om ook na Eureka hun kind optimaal verder te begeleiden. -> lees meer

Sterke basis = re-integratie

Ons doel is leerlingen een stevige basis geven voor de toekomst. Hiervoor is een goede onderbouw nodig.

Wij zetten in op kennis, inzicht en vaardigheden. Leren leren is essentieel voor een stevige start.

Kom naar een infoavond

Leer onze school kennen. We overlopen onze missie en visie. Ontdek hoe onze school het verschil maakt. Krijg meteen tips mee naar huis die je als ouder thuis kan inzetten.

Ga voor een diagnose met impact

Een sterkte/zwakte-analyse met aangepast advies. Krijg concrete handvatten en ga voor effect op lange termijn.

Ga voor een vakantiecursus

Kinderen volgen 4 dagen lang les op Eureka. Keuze uit de paasvakantie of grote vakantie.
Ga voor een boost in taal en rekenen.

Oefen thuis met Eureka-technieken

Eureka heeft leermaterialen op maat. Kies zelf wat je kind nodig heeft.

Hoe maken we het verschil?

Herbekijk ons inspiratiewebinar

Getuigenissen:

Aanmelden voor onze school gebeurt steeds via ons diagnostisch centrum. Meer informatie vind je hier.

Enkele kenmerken

Eureka = groene school

We houden van de natuur. Eureka heeft een prachtig bos en vernieuwd speelveld waar leerlingen zich kunnen uitleven.
We moedigen het aan om kampen te bouwen, buiten te studeren, samen te spelen en in co-creatie te gaan.

Het bos heeft een belangrijke functie in onze schoolwerking. Leerlingen kunnen er echt tot rust komen.

Eureka = effectieve didactiek

Eureka legt de focus op didactiek. We zien dat een goede basis voor hoofdvakken essentieel is voor een veilige en succesvolle doorstroom.

Daarom hebben we specifieke technieken ontwikkeld die het verschil maken. Sterke schema's, handige stappenplannen en vernieuwende, zeer interactieve lesvormen.

We geven aan een hoog tempo les met veel feedback en interactie.
We vertrekken veel vanuit logisch denken en koppelen zo veel mogelijk aan ons lichaam.

Eureka = samenwerken

Zelfstandig leren vertrekt vanuit leren samenwerken. Goede vragen stellen, je netwerk betrekken om al aan de start een voorsprong te nemen.

Een stevig netwerk hebben is essentieel om veilig de verdere schoolcarrière te doorlopen.

Leren samenwerken met verschillende types van personen is een vaardigheid voor de rest van je leven.

Eureka = talent ontwikkelen

Krachtig lesgeven op maat trekken we ook door naar onze artistieke en creatieve vakken. Leerlingen krijgen een uitgebreid aanbod aan muziek, sport, artistieke opvoeding, kookworkshops, circustechnieken...

Daarnaast zetten we ook in op IT-skills zoals leren programmeren, monteren, tekenen...

Zo zetten we elke leerling in zijn talent!

Eureka = computer als leermiddel

Wij leren hoe een computer je kan ondersteunen.
Spellingprobleem? Spellingcontrole!
Leesprobleem? Voorleessoftware!
Er is heel veel waar een computer je bij kan helpen!

We zien dat een computer een geweldig leermiddel is, zolang je de juiste hulpmiddelen aanbiedt en de leerlingen er ook vaardig in maakt.

We zetten de computer dan ook breed in als leermiddel. Met resultaat!

Scroll naar top