Eureka Leuven

Het Eurekamodel

Goede  langetermijnbeslissingen  neem  je  best  zo  vroeg  mogelijk.  Met  het  Eureka-model  beslissen we wat we vandaag best als prioriteit zetten om in de toekomst het verschil te maken. De leerling staat centraal.

.

ABC-model

zelfdeterminatietheorie

menselijke behoeften 

A Autonomie 
B Betrokkenheid 
C Competentie 

 

Eureka onderwijsmodel zet in op 
KENNIS 
VAARDIGHEDEN 
ZELFKENNIS 

 

Tijdsdimensie 
deze week 
korte termijn 
middellange termijn 
verre toekomst 
 

Hoe maakt dit model het verschil?

Een kwaliteitsvol en engagerend onderwijssysteem moet kansen creëren voor elk kind in onze samenleving. Leerlingen die omwille van heel verschillende omstandigheden dreigen uit te vallen, hebben extra ondersteuning en middelen nodig.

De overheid doet dit in ruimte mate. Toch liggen de risico’s voor maatschappelijke uitval hoger voor de doelgroepleerlingen van Eureka. Talentvolle leerlingen met uitgesproken tekorten in lezen, spellen, rekenen, structuur of aandacht zijn een uitdaging voor wat een reguliere school kan bieden.

Deze leerlingen hebben specifieke expertise nodig. Ze kunnen via een flexibele en resultaatsgestuurde aanpak hun talenten anders ontwikkelen en zo gemotiveerd blijven deelnemen aan ons onderwijs. Eureka heeft deze bijzondere onderwijsexpertise ontwikkeld en geactualiseerd. Eureka biedt ankers en hoopvolle verwachtingen voor het reguliere onderwijs.Deze leerlingen kunnen met de actuele compenserende hulpmiddelen hoogwaardig participeren aan ons onderwijs. Eureka wil als expertisecentrum een boegbeeld zijn en blijven voor leerlingen met bijzondere leernoden.

Begin vandaag, met oog op de toekomst!

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!