Eureka Leuven

Grote prijs voor opvoeding Filson Steers Mariman 2023

Herbeleef de studiedag

Bekijk ons aanbod vormingen op maat
Presentatie
Brochure ‘Iedereen mee: voorleessoftware als redelijke aanpassing’
Productcatalogus
Eureka-model: Kleur of Zwart/Wit 

Anny Cooreman: Welke keuzes maken het verschil op lange termijn?  Aan de slag met de Eureka-kaleidoscoop.

Sandrine De Coster: 3 Mythes rond redelijke aanpassingen

Herbeleef de avondviering

Anny Cooreman | Founder Eureka

Dirk Seresia Voorzitter Eureka Die-'s-lekti-kus

Jelle Mattelaer | Oud-leerling & ondernemer

Bruno Vanobberghen | administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien.

Sandrine De Coster | Lector HoGent en voorzitter Sprankel VZW

Waarom wint Anny de 'Filson Steers Mariman'-prijs?"

Anny Cooreman, oprichtster Eureka Onderwijs, wint de Grote Prijs voor Opvoeding 2023 voor haar pioniersrol in de aanpak van leerstoornissen.
De Prijs voor Opvoeding gaat dit jaar naar Anny Cooreman. Met haar expertisecentrum Eureka maakt zij al 40 jaar het verschil voor vele kinderen en jongeren met leerstoornissen.


Het Fonds Filson Steers Mariman werd in 2010 opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting naar aanleiding van een legaat. Om de twee jaar bekroont het Fonds een laureaat die zijn of haar leven in het teken stelt van ‘de opvoeding van kinderen of jongeren’. Het Fonds reikt om de twee jaar 60.000 euro uit de Prijs voor Opvoeding uit, wat het tot een unieke Prijs in Vlaanderen maakt.
Dit jaar gaat de Prijs naar Anny Cooreman, oprichtster van Eureka Onderwijs. Al 40 jaar inspireert ze vele leerlingen, ouders, leerkrachten en professionals met haar innoverende aanpak rond leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie en ADD.

In 1983 startte Anny Cooreman een centrum op voor diagnostiek en naschoolse begeleiding. Enkele jaren later richtte ze samen met Hedwig Van den Bosch een door het Vlaams Ministerie van Onderwijs erkende school op die specifiek aandacht biedt aan kinderen en jongeren met leerstoornissen. Wat de school uniek maakt, is het tijdelijke karakter voor de leerlingen: doorgaans verblijven leerlingen gemiddeld twee jaar op Eureka waarna ze terug overstappen naar het reguliere (hoger) onderwijs. In die tijd leren ze zelfstandig, creatief en resultaatgericht werken, in harmonie met hun leerstoornis. Intussen is het Eureka project bekend tot ver buiten Leuven,

Eureka groeide doorheen de jaren uit tot een innovatieve laboschool: Anny en haar team observeren en toetsen ervaringen rond leerstoornissen en ontwerpen een breed scala aan leermaterialen, trainingen en tools die in het brede schoolsysteem in Vlaanderen kunnen worden ingezet. Een project als Eureka ADIBib bijvoorbeeld biedt gratis hulpmiddelen rond dyslexie voor meer dan 38.000 leerlingen. Ook leerden vele leerlingen met methodieken als ‘RekenTrapperS’ en ‘Als Spelling een Kwelling Is’ anders rekenen, lezen en spellen. Anny hielp ook STICORDI maatregelen in het Vlaams onderwijs concreet implementeren.

In haar aanpak staat het begrip ‘talent’ steeds centraal: ze benadrukt de kracht van de leerlingen zelf en toont hoe een aangepaste aanpak rond leerstoornissen kan helpen om hun vol potentieel zichtbaar te maken in het onderwijs en de samenleving. Van mankement tot talent is dan ook het motto van Eureka. Daarnaast zijn Anny en haar team actief pleitbezorgers voor redelijke aanpassingen in het onderwijs en werkt ze samen met beleidsmakers rond het thema.

De expertenjury van de Prijs Filson Steers Mariman roemt Anny voor haar innoverende aanpak rond gelijke onderwijskansen: ‘Door het delen van haar kennis en methodieken op een toegankelijke manier, maakt Anny al meer dan 40 jaar het verschil voor een grote doelgroep met specifieke onderwijsnoden. Haar educatieve aanpak gaat sterk uit van empowerment waarbij ze de krachten en talenten van de leerlingen nooit uit het oog verliest.’

Hiermee wordt voor de eerste maal – na laureaten in onder andere het jeugdwerk en de kinderopvang – de prijs uitgereikt aan een persoon die actief is in het onderwijsveld.

Dit is de zevende editie van de Prijs. Voorgaande laureaten waren Majo De Saedeleer, voormalig directeur Stichting Lezen (2011), Chris Van Lysebetten, coördinator Habbekrats (2013), Loredena Marchi, directeur Foyer in Molenbeek (2015), Gerhard Jäger, drijvende kracht van Art Basics for Children (2017), Ingrid De Jonghe, oprichtster van TEJO (2019) en Patrick Blondé & Lies Chromiak, bezielers van CKG Kapoentje Oostende (2021).

Eureka!

Zet onze expertise in.

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!