Eureka Leuven

Hoe pak je 4 uur per dag afstandsonderwijs aan?

Let op: We passen deze pagina regelmatig aan. Eureka deelt haar ervaringen met afstandsleren.

5 vragen om jezelf te stellen:

 1. Heb ik voldoende contact gehad met deze leerling?
 2. Hebben de leerlingen onderling voldoende contact gehad?
 3. Hebben mijn leerlingen voldoende vaardigheden om vlot online te leren?
 4. Hebben de leerlingen voldoende structuur/activiteiten buiten de schooluren?
 5. Welke leerstof is nu haalbaar om aan te leren en is essentieel in het volgende schooljaar?

Op dit moment gaat contact gaat boven inhoud. Geef voldoende tijd om elkaar te beluisteren.

Leerkracht als aanspreekpunt

Leerkracht zijn is meer dan lesgeven. Zeker tijdens deze periode is dit nog meer het geval. Leerlingen zijn in een isolement gekomen en niet elke leerling kan hier even goed mee om. De noden van leerlingen liggen dan ook erg divers: luisterend oor, technische training, achterstand met leerstof, onvoldoende tot actie komen, afhaken, … . We raden je dan ook aan om eerst aan het welbevinden van de leerling te denken.

Welke werkvormen hebben wij al voor je getest?


Leerlingen hebben begeleid contact:

 • Rondvraag rond algemeen thema:
  • De leerkracht stelt een vraag. Alle leerlingen bereiden hun antwoord voor door notities te maken op whiteboards. Voorbeeld: Hoe was je weekend? Hoe voel je je bij het afstandsleren? Wat zou je nog graag willen bijleren in mijn vak?
 • Contact faciliteren:
  • De leerkacht vraagt aan de leerlingen hoe ze nu afspreken met anderen, of iemand nog contactgegevens mist, …. 
 • Veiligheid en gezondheid leerlingen bevragen:
  • De leerkracht vraagt of één van de leerlingen graag individueel contact heeft en hoe de leerling dit kenbaar kan maken door bijvoorbeeld een mail te sturen.
 • Zelfkennis, zelfzorg en zelfbeeld stimuleren:
  • Kringgesprek met puberkaarten, de 5-vragen, kwaliteitenspel, …  zie deze video.
 • Bevragen of leerlingen extra activiteiten/structuur nodig hebben.
  • Sommige leerlingen vervelen zich en hebben creatieve opdrachten nodig. Bijvoorbeeld heb je al eens gedacht aan leren programmeren?
  • Enkel voorbeelden van opdrachten
 • Bevraging regels en structuur:
  • Een van de eerste dingen die een collega maakte met de leerlingen: niemand zit in zijn pyjama in mijn les.
  • Soms zit het in kleine afspraken, maar probeer deze helder te bespreken. Mag een leerling bijvoorbeeld frisdrank drinken tijdens je les?
  • Deze regels zal je voortdurend moeten bijsturen.
 • Leerlingen krijgen zicht op wat van hen verwacht wordt .
  • Regels worden afgesproken rond wat de leerkracht verwacht van de leerlingen.
  • Vraag hierbij ook naar wat voor de leerlingen beter zou werken. Is er iets dat hen stoort?
  • Hoe kan een leerling laten weten wanneer iets niet duidelijk is? Hoe vraagt de leerkracht aandacht?
  • Hoe kan de leerling controleren of de opdracht geslaagd is?
  • Let op: vele schoolboeken missen informatie zolang ze niet ingevuld worden. Dit maakt het voor de leerling erg last om correct informatie te vinden. Zorg dus dat leerlingen goede oplossingenboeken, modellen, … gebruiken.

Leerlingen krijgen les:

 • Leerkracht deelt het boek en lost de oefeningen modelmatig op. Leerlingen vullen stapsgewijs het boek/de oefening mee op.
 • Je wil een instructie geven met je papieren boek: Bekijk deze video.
 • Je wil een instructie geven met je digitale boek: Gebruik de “deel scherm/share screen” functie die je hebt in tools als Zoom, google meet, … om je boek/scherm te delen. Let op: vraag je aan de leerling om iets in te vullen, controleer dit initieel regelmatig tijdens de les.
 • Een niet-technische quiz: Jij als leerkracht stelt de vraag, de leerlingen antwoorden via hun whiteboard. Iedereen laat het antwoord zien. Leerlingen controleren bij elkaar.

Leerlingen werken begeleid zelfstandig = leerkracht is er om te begeleiden

 • Je wil leerlingen zelfstandig individueel aan het werk:
  • Leerlingen krijgen een opdracht die ze zelfstandig kunnen afwerken. Leerkracht spreekt met leerlingen 1 van volgende zaken af.
  • Leerlingen komen online wanneer ze vragen hebben.
  • Spreek een uur af waarop alle leerlingen terug aanwezig moeten zijn. Best laat je ze een alarm instellen op bv hun GSM.
 • Je wil leerlingen zelfstandig in groep aan het werk:
  • Maak kleine groepen. Gebruik bijvoorbeeld de klasnummers.
  • De leerlingen werken in klein team samen in een aparte teammeeting.
  • Loopt het samenwerken mis? Zijn er problemen? Van zodra voor één leerling het samenwerken niet lukt moet het hele groepje weer terugkeren.
  • Met ZOOM kan dit erg eenvoudig door ‘breakout rooms’ te gebruiken.
 • Je wil individueel of in kleine groep werken met leerlingen:
  • Na een gezamenlijke instructie gaan leerlingen zelfstandig aan de slag.
  • Leerlingen worden in groepen verdeeld en krijgen een tijdschema waarop ze online moeten komen.
  • Leerlingen zetten een wekker om zeker op tijd te zijn.
  • Leerlingen eindigen wel gezamenlijk samen.
  • EXTRA: laat sterke leerlingen les geven aan de andere groep terwijl jij enkele leerlingen apart neemt.
 • Leerlingen krijgen in blokken les
  • Leerlingen moeten een aantal lessen online volgen of oefeningen maken.
  • Nadien komen ze terug en geeft de leerkracht uitleg.

Aandacht en betrokkenheid verhogen:

 • Start elke les met expliciete aanwezigheid:
  • Begin met elke leerling in het begin van de les individueel te begroeten.
  • Ga je klaslijst af en zorg ervoor dat je iedereen gezien/gehoord hebt.
 • Begin met een eenvoudige instructie: bijvoorbeeld vraag of iedereen zijn boek heeft en dit ook laat zien.
 • Leerlingen controleren bij elkaar: nr 1 controleert bij nr 2,  3 bij 4, …
 • Leerlingen geven feedback door :👍👎 of kwantitatief door vingers 1 tot 5 op te steken.
 • Met whiteboards kan iedereen meedoen.
Wat hebben we bewust niet gedaan:
Teveel tools/apps gebruiken aangezien onze leerlingen niet persé vaardig zijn in het vlot navigeren over verschillende apps heen.
De leerlingen langdurig zelfstandig laten werken aangezien dit voor onze leerlingen niet haalbaar is.
Meteen beginnen met lesgeven.

Kleine tip: Kies voor een tool waarbij jij de leerlingen ziet en de leerlingen elkaar ook kunnen zien.

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!