Ik heb dyslexie en nu ook nog Frans

Op jonge leeftijd kan het lezen, spellen en schrijven al mislopen. Als er vanaf het vijfde leerjaar ook nog Frans bijkomt is de dyslexie nog meer voelbaar.

Veel leerlingen hebben een afkeer tegenover het Frans, terwijl een taal natuurlijk iets heel rijks met zich meebrengt zoals cultuur, communicatie, etc.

Eureka zoekt al jarenlang naar de manier die het best werkt om Frans aan te brengen bij leerlingen met leerstoornissen. Hier zijn een aantal methodieken uit gegroeid. Deze pagina verzamelt onze leermiddelen die voor jullie ter beschikking staan.

Wat werkt bij leerlingen met leerstoornissen?

 • De leerlingen horen, zien en luisteren gelijktijdig. 
 • De betekenis van het werkwoord wordt in verschillende talen, in beeld en  in een context aangeboden. 
 • Er is visuele ondersteuning bij het uitleggen van de vervoeging. 
 • Leerlingen leren associaties maken (onderwerp/stam(men)/uitgangen).
 • Kracht van herhaling doordat de vervoeging van het werkwoord op verschillende manier aangeboden wordt. 
 • De leerlingen kunnen op eigen tempo en ritme beluisteren en op pauze zetten. 
 • De filmpjes zijn beperkt in tijd zodat de leerlingen gefocust kunnen blijven. 
Wij gebruiken de methodieken zowel klassikaal alsook individueel.
Belangrijke elementen:
1. Breng succeservaringen binnen.
2. Start vanuit ervaringsgericht leren.
3. Inzicht, kennis en redeneren in combinatie.

Werkboeken5 Frans module 1Je suis Luc
Frans 5 | Basis | module 1
9,5020,00
+ winkelwagen
5 Frans module 2Marie et ses amies
Frans 5 | Basis | module 2
9,5020,00
+ winkelwagen
5 Frans module 3Où est ma famille?
Frans 5 | Basis | module 3
9,5020,00
+ winkelwagen
5 Frans module 4Au marché
Frans 5 | Basis | module 4
9,5020,00
+ winkelwagen

Weldra meer infoVreemde talen 3 talen in actieDrie talen in actie
Vreemde Talen
13,5020,00
+ winkelwagen

YouTube-video's

Eureka Expert biedt filmpjes van werkwoorden aan in verschillende tijden: indicatif présent, impératif, imparfait, futur simple, conditionnel présent en passé composé.

Zowel regelmatige als onregelmatige werkwoorden komen aan bod.

We hebben alle video’s verzameld in één document: YouTube-overzicht Frans

 • Klik hier voor de playlist ‘Tijden’ 
 • Klik hier voor de playlist ‘Indicatif présent’
 • Klik hier voor de playlist ‘Passé composé’
 • Klik hier voor de playlist ‘Future simple’
 • Klik hier voor de playlist ‘Impératif’
 • Klik hier voor de playlist ‘Imparfait’
 • Klik hier voor de playlist ‘Conditionnel présent’
 • Vaste structuur 
 • Visuele ondersteuning 
 • Onthoudtips 
 • Situering van werkwoord/tijd  in 9-veld 
 • Contextuele zinnen bij de meeste filmpjes
 • Leerlingen leren zelfstandig aan de slag te gaan met leerstofonderdelen die herhaling vragen
 • Zelfstandig frequent kunnen beluisteren  
 • Op klasniveau kan het filmpje aangeboden worden. 
 • Ouders kunnen met hun kinderen aan de slag.
 • De leerlingen kunnen zelfstandig vervoegingen oefenen en herhalen: meezeggen, meelezen, nazeggen, van buiten zeggen. 
 • Filmpjes leren gebruiken als controlemiddel na het maken van oefeningen = aanleren van foutenanalyse.
 • Beginblad met informatie 
 • De vervoeging van het werkwoord in woord en beeld
 • Contextzinnen: vraag en antwoord
 • Uitleg hoe het werkwoord te vervoegen in woord en beeld
 • Koppeling onderwerp/uitgang
 • Onthoudtips

Werkwoord in verschillende talen aangeboden 

Werkwoord en tijd worden gesitueerd in het 9-veld

Situering in groep van regelmatige werkwoorden 

Visuele ondersteuning om de stam te vinden 

Visuele ondersteuning van de hele vervoeging 

Visuele ondersteuning van de uitgangen 

Herhalingslus

Koppeling onderwerp + uitgangen 

Werkwoord wordt in alle basistijden in het 9-veld vervoegd 

Leren redeneren/opbouwen

Denk aan het huisje van être 

Onthoudtips

Enkele voorbeelden:

Klik hier voor de playlist ‘Regelmatige werkwoorden’

Klik hier voor de playlist ‘Onregelmatige werkwoorden’ 

01 dec | Infoavond Eureka Onderwijs

*** ONLINE ***
Wil je onze school beter leren kennen?
Volg dan op 1 december ONLINE de  infoavond van Eureka.
We starten om 20u00. Inschrijven is verplicht.
Wij zorgen voor een boeiende avond, waarna je al met handvaten vertrekt om je kind beter te ondersteunen. 

Leer Eureka kennen
 • Eureka maakt al vele jaren het verschil voor deze leerlingen. Onze unieke en effectieve aanpak opende voor honderden leerlingen nieuwe en succesvolle kansen in het vervolgonderwijs. Wat maakt onze school uniek? De leerling staat centraal, de leerkracht neemt een rol als coach.
 • De didactiek is heel sterk en leert leerlingen succesvol studeren. 
 • Onze leerkrachten zijn sterk betrokken met het kind en de ouders.
 • We mikken op langetermijnsucces in je leven en niet enkel in je leren.