Infoavond Eureka Onderwijs

Kom naar Eureka en leer onze school kennen!

Tip: Wil je nog last-minute deelnemen aan onze infoavond op woensdag 13 oktober om 20 uur op Eureka? Stuur een mailtje naar info@eurekaleuven.be.

Nuttige webinars

(Oud)leerlingen aan het woord:
Hoe maakt Eureka het verschil?

Anny Cooreman en Astrid Deblock delen verhalen uit de klas en tonen je enkele technieken.

Visie & Missie, rondleiding Eureka en meer.

Eureka Onderwijs, dé school voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

Een stevige basis voor je toekomst!

In Eureka komen kinderen naar school. Ze zijn best verstandig. Ze zijn echter gehinderd door problemen met lezen, spellen, Frans, rekenen of leren leren. Hun zelfbeeld lijdt er onder. Waarom ben ik niet zoals iedereen? Ik moet altijd meer werken? Ik werk er toch hard voor, waarom dan geen betere punten? Ben ik dan …?

Eureka maakt al vele jaren het verschil voor deze leerlingen. Onze unieke en effectieve aanpak opende voor honderden leerlingen nieuwe en succesvolle kansen in het vervolgonderwijs. Wat maakt onze school uniek? De leerling staat centraal, de leerkracht neemt een rol als coach. De didactiek is heel sterk. Onze leerkrachten zijn sterk betrokken met het kind en de ouders. We mikken op langetermijnsucces in je leven en niet enkel in je leren. 

Denk je aan Eureka als school voor nu of later? Wil je beter begrijpen hoe we werken? Benieuwd? Volg een infoavond, doe mee aan onze oefeningen, ervaar zelf wat het is om een leerstoornis te hebben … . 

We richten ons zowel tot ouders als tot professionele begeleiders van leerlingen met leerstoornissen zoals leerkrachten, logopedisten, remedial teachers … Met concrete voorbeelden stellen we de extra’s die Eureka Onderwijs biedt voor leerlingen met leerstoornissen voor.

We illustreren hoe eigen ontwikkelde methodes het mogelijk maken zodat ook leerlingen met leerstoornissen een stevige basiskennis kunnen opbouwen. Een basiskennis die nodig is voor de verdere doorstroming binnen het onderwijs. Aan de hand van concrete oefeningen laten we ervaren hoe we efficiënte studiemethodieken inoefenen.

De stimulerende aanpak van de persoonlijkheidsontwikkeling op gebied van eigen talenten, realistisch zelfbeeld en ontwikkeling van zelfvertrouwen wordt duidelijk.

Leerlingen die passen in het profiel van Eureka maken zeer veel kans om met succes te slagen in hogere studies. Zij ervaren zelf een grote meerwaarde door naar Eureka te komen. Zij ontwikkelen meer zelfvertrouwen, studeren met meer motivatie en ontwikkelen sterkere denkvaardigheden.