Leerling centraal

Leerlingen zijn actieve participanten van hun eigen leerproces

De lessen vragen veel actieve medewerking, door de specifieke lesmethoden krijgen de leerlingen snel feedback. We geven de leerlingen hierbij een vrije toegang tot compenserende hulpmiddelen. Weten wat je nodig hebt om je einddoel te bereiken is onmisbaar bij een volwaardige maatschappelijke integratie.
 •  Actieve participatie 
 • Snelle feedback 
 • Multisensoriële hulpmiddelen 

Een eigen leer- en denkstijl ontdekken

In heel wat lessen werken we multisensorieel, dit wil zeggen dat we werken met een combinatie van woordbeeld en geluid. Het doel hierbij is om samen op zoek te gaan naar de individuele leer- en denkstijl van een leerling om op die manier de zelfkennis te vergroten. We zien dat het vergroten van deze zelfkennis dikwijls een positief effect heeft op de intrinsieke motivatie om te leren.

Leren leren met oog op doorstroom

Studie in de klas

Elke les maakt de leerkracht ruimte voor actieve studiemomenten. Het aanleren van heel diverse studietechnieken staat hier centraal. De leerling leert zijn eigen sterktes en zwaktes kennen en verwoorden. De leerlingen leren multi-sensoriële vormen inzetten bij het studeren.

Zelfsturend leren

De leerlingen hebben een klasaanbod met individuele doelstellingen. Er is een grote interne klasdifferentiatie met aangepaste doelen per leerling. De leerlingen maken actief gebruik van controleboeken. Ze beschikken voor zowat elk vak over oplossingenboeken waarmee ze leren werken. De zelfcontrole staat centraal. De leerkracht treedt tijdens het moment van controle op als coach bij het zoeken en bijsturen van fouten.

Elke leerling beschikt over materiaal dat actieve en geïndividualiseerde werkvormen toelaat:

Coöperatief leren

De leerkrachten maken actief gebruik van peer tutoring en coöperatief leren. De leerlingen leren elkaar ondervragen, elkaar uitleg geven, een andere leerling coachen, hulp aanvaarden, tips geven aan medeleerlingen, leiding nemen, … Dit alles heeft een positief effect op hun sociale vaardigheden.

Geïndividualiseerd aanbod in een UDL-leeromving

UDL = universal design of learning, elke leerling aan boord houden.

Compenserende hulpmiddelen

= hulpmiddelen die toelaten de doelen van het gemeenschappelijk curriculum te bereiken.

= voorwaarde voor volwaardige maatschappelijke integratie.

 

Visie over leerling

 De leerling als persoon = doelen persoonlijkheidsontwikkeling:

 • Omgaan met je leerstoornis
 • Netwerk leren inschakelen
 • Sociale vaardigheden
 • Doorzetten en volhouden
 • Flexibel oplossingen zoeken
 • Talenten ontplooien

De leerling als student = doelen studievaardigheden:

 • Eigen leerstijl ontdekken
 • Coöperatief leren
 • Kritische zelfcontrole
 • Doorzetten en volhouden
 • Denken op een hoger niveau
 • Hulpmiddelen inzetten
Scroll naar top
Probeer CleverKids

CleverKids geeft élk kind een leertraject op maat van hun eigen talent.
Zo garanderen wij een succesgevoel!

Waarom kom jij naar Eureka?

Welkom! Fijn dat je er bent. Verken de website of gebruik dit:

 

Ik zoek naar ondersteuning voor mijn kind:

Ik werk met kinderen als leerkracht, logo, … :

Ik wil Eureka Leuven leren kennen

Of zoek je misschien: ADIBib, CleverKids, Cirkelrekenen, infoavonden