Ouder als partner

Eureka betrekt de ouders in het schoolproces

Voor Eureka Onderwijs zijn de ouders de eerste partners. We nemen de belangrijke beslissingen over aanpassingen van programma en individualisering na uitgebreid overleg. We voorzien heel wat vormingsmomenten. Elke week krijgen de ouders informatie over de vorderingen van de leerlingen. 6 keer per jaar is er een individueel contactmoment.

 

Informelere contacten? 
Er is tijd voor een babbel bij een drankje met andere ouders en familieleden op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, de barbecue aan het einde van schooljaar, het grootouderfeest of andere activiteiten.

Actieve coaching in het leren leren

 

Via onze werkboeken en open avonden leren ouders actief coachen en de zelfstandigheid te vergroten. Wij verwachten van beide ouders een actieve participatie bij het opvolgen van het schoolwerk. We zien zowel kinderen als ouders vaardiger worden. We zien bij beiden een verhoogde zelfredzaamheid. Zowel ouders als kind worden competenter in het bespreken en aanvaarden van de leerstoornis. Deze vaardigheden zijn gunstig voor de toekomst in een volgende school.

Huiswerk en thuiswerk

Onze leerlingen krijgen huiswerk. Omwille van hun achterstanden en hun leerstoornis, is het van belang om de studietijd efficiënt te gebruiken.

Het huiswerk heeft verschillende doelen:

  • Automatiseren en herhalen van basiskennis bijv. dagelijks woorden oefenen voor dictee of Frans.
  • Inoefenen van nieuwe leerstof bijv. een reeks basisoefeningen.
  • Herhalen van leerstof die in de klas al werd ingestudeerd bijv. een toets voorbereiden, een schema ondervragen, … .
  • Vaardigheden oefenen bijv. een mindmap maken, een stappenplan volgen, …

 De DATA of dagelijkse taken zijn routinetaken die de leerling mits wat oefening zelfstandig kan uitvoeren. Het gaat over tafels, Franse woordjes, …
De leerlingen starten deze taken elke dag zoveel mogelijk zelfstandig. De inhoud en het doel staan van tevoren vast.

De andere taken zijn de agendataken gekoppeld aan de lesinhoud van die dag.
Hierbij verwachten we dat de ouders bijspringen of bijsturen indien nodig.
Ouders controleren ook de kennis van hun kind.
De ouders signaleren aan de leerkracht als iets niet goed ging.
Dit laat ouders toe de aanpak en technieken van Eureka Onderwijs goed onder de knie te krijgen.
Later kan je als ouder hierop terugvallen om je kind in het verdere proces beter te kunnen begeleiden.

We houden sterk rekening met de leeftijd van het kind en met zijn of haar mogelijkheden.
Er is steeds communicatie mogelijk om aangepast huiswerk te voorzien in hoeveelheid of moeilijkheid.
Huiswerk en thuiswerk moet een meerwaarde hebben! Oververmoeidheid of elke dag ruzie willen we vermijden.
Goed overleg is hiervoor de sleutel. 

Intensief traject voor het kind, maar ook voor de ouders

 De gezinsbelasting ervaren veel ouders als zwaarder dan voorzien. Het vervoer en de studie-ondersteuning neemt veel energie. Toch weegt dit voor de meeste gezinnen niet op als ze naar de lange termijn resultaten kijken.

Het weekendblad zorgde voor lange studie momenten die een impact hebben op het ganse gezin.

De periode in Eureka en ook nog achteraf heeft ons geleerd om de sociale agenda aan te passen aan schoolritme.

Voor mij was het een zeer zware periode.

Mijn kind kreeg terug moed en zin om naar school te gaan.  Ze werd aangenamer om mee om te gaan en de rust keerde weer in het gezin.

Gezin: alleen maar hechter geworden, alleen maar meer gaan vechten voor onze kinderen (en zij ook voor elkaar) , als koppel nog sterker, wel ‘vrienden’ verloren die de keuzes en ‘gevechten’ niet snapten.

De verlaagde stress omdat we wisten dat het goed zou komen met onze zoon heeft een positieve impact gehad op onze sociale leven.

“Als ouder hebben wij M. zien evolueren van een jongen zonder of met weinig zelfvertrouwen, met de gedachte “ik ben dom”,… tot iemand die wist dat hij niet alleen was met het probleem of de problemen van dyslexie, dat je met deze leerstoornis nog veel dromen kan waarmaken; het een flinke dosis zelfvertrouwen. Wat M. bij jullie ook geleerd heeft, is om door te zetten – de wil om iets te bereiken.”

“Het is heel goed geweest voor onze kinderen, maar ook voor ons. Het inzicht over de leerstoornissen en het begrip, de nauwe samenwerking en kort opvolgen van de kinderen zijn een geweldige steun voor ons geweest.”

“Dankzij Eureka ziet mijn dochter het “leren” ondanks haar leermoeilijkheden weer zitten.”

Kom naar een infoavond

Leer onze school kennen. We overlopen onze missie en visie. Ontdek hoe onze school het verschil maakt. Krijg meteen tips mee naar huis die je als ouder thuis kan inzetten.

Ga voor een diagnose met impact

Een sterkte/zwakte-analyse met aangepast advies. Krijg concrete handvatten en ga voor effect op lange termijn.

Ga voor een vakantiecursus

Kinderen volgen 4 dagen lang les op Eureka. Keuze uit de paasvakantie of grote vakantie.
Ga voor een boost in taal en rekenen.

Oefen thuis met Eureka-technieken

Eureka heeft leermaterialen op maat. Kies zelf wat je kind nodig heeft.

Scroll naar top
Probeer CleverKids

CleverKids geeft élk kind een leertraject op maat van hun eigen talent.
Zo garanderen wij een succesgevoel!

Waarom kom jij naar Eureka?

Welkom! Fijn dat je er bent. Verken de website of gebruik dit:

 

Ik zoek naar ondersteuning voor mijn kind:

Ik werk met kinderen als leerkracht, logo, … :

Ik wil Eureka Leuven leren kennen

Of zoek je misschien: ADIBib, CleverKids, Cirkelrekenen, infoavonden