14 februari 2023 | Executieve functies trainen via leren leren | Online

65,00

13u15-15u45 | Train executieve functies tijdens je lessen Nederlands, WO of leren leren. Versterk het competentiegevoel. Eureka, ik ken het!

*
*

Wanneer? 14 februari 2023, 13u15 tot 15u45
Waar? Deze vorming gaat online door.

 Kan je niet aanwezig zijn? Dan kan je via een link de studiedag bekijken. Deze is één week beschikbaar. 

Elke leerling heeft nood aan het ondersteunen van de executieve functies.Vaardig worden maakt dat leerlingen beter hun schoolwerk kunnen beheren en zichzelf kunnen inschatten. Binnen Eureka Onderwijs werken we geïntegreerd aan de verschillende executieve functies tijdens de lessen Nederlands, WO en Frans. Door leren leren centraal te zetten, gaan leerlingen zichzelf bijsturen en leren om hun sterktes in de verf te zetten en zwaktes te ondersteunen.

We overlopen welke impact leerstoornissen kunnen hebben op de executieve functies en hoe je deze in de les kan ondersteunen op een haalbare manier.
We vertrekken vanuit concrete voorbeelden die je in eigen context kan toevoegen.

Binnen onze school stimuleren we de executieve functies van onze leerlingen. Ze zitten in het 2de leerjaar t.e.m. 2de middelbaar A-stroom, komen van over heel Vlaanderen en moeten leren omgaan met hun leerproblemen.

Schools functioneren is erg belangrijk voor een vlotte doorstroom in het regulier onderwijs. Daarom trainen we in het bijzonder aan de vaardigheid van het leren leren. Echter is dit niet zo eenvoudig wanneer een leerling zwakke executieve vaardigheden heeft. 

Het gaat hier steeds om een combinatie van UDL (breed inzetbare technieken), een combinatie van remediëren en compenseren (hulpmiddelen leren inzetten), sterk didactisch handelen en stoornisspecifiek ondersteunen.

Deze studiedag kost €65 incl BTW en is goed voor 2u 30min.

Wanneer? 17 januari 2023, 13u15 tot 15u45
Waar? Deze vorming gaat online door.

Kan je niet aanwezig zijn? Dan kan je via een link de studiedag bekijken. Deze is één week beschikbaar.

Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijg 30% terugbetaald.

Eureka Onderwijs is dé expert in activerend en effectief onderwijs voor leerlingen met dyslexie en lees- en spellingproblemen.  Onze studiedagen hebben een sterk motiverend effect bij de deelnemers. We leren andere werkvormen aan en je merkt dan al snel dat die aanpak leuker is voor de leerling en vooral dat je meer effect hebt. De vorming is sterk praktijkgericht. Je kan meteen aan de slag, zowel individueel als in de klas.

Tijdens deze studiedag experimenteren we met activerende werkvormen bij technisch en begrijpend lezen. We onderzoeken welke teksten en boeken zowel de woordenschat als het begrip bij de leerlingen doet toenemen. We onderzoeken voor verschillende doelgroepen hoe je contextrijke materialen integreert. Op die manier motiveer je de leerlingen door een inhoud die aansluit bij hun leefwereld of die hun leefwereld uitbreidt. We maken gebruik van schoolTV/beeldbank waardoor woord en beeld ook taalzwakke en taalarme leerlingen uitdaagt en groeimogelijkheden geeft. Contextgericht oefeningen die je multisensorieel laat uitvoeren.

Anny Cooreman, pedagoog, is de auteur van verschillende publicaties in het domein van de leerstoornissen en founder van Eureka. Ze heeft veel ervaring in diagnostiek en begeleiding.

Wanneer? 17 januari 2023, 13u15 tot 15u45
Waar? Deze vorming gaat online door.

Kan je niet aanwezig zijn? Dan kan je via een link de studiedag bekijken. Deze is één week beschikbaar.

Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijg 30% terugbetaald.

Eureka Onderwijs is dé expert in activerend en effectief onderwijs voor leerlingen met dyslexie en lees- en spellingproblemen.  Onze studiedagen hebben een sterk motiverend effect bij de deelnemers. We leren andere werkvormen aan en je merkt dan al snel dat die aanpak leuker is voor de leerling en vooral dat je meer effect hebt. De vorming is sterk praktijkgericht. Je kan meteen aan de slag, zowel individueel als in de klas.

Tijdens deze studiedag experimenteren we met activerende werkvormen bij technisch en begrijpend lezen. We onderzoeken welke teksten en boeken zowel de woordenschat als het begrip bij de leerlingen doet toenemen. We onderzoeken voor verschillende doelgroepen hoe je contextrijke materialen integreert. Op die manier motiveer je de leerlingen door een inhoud die aansluit bij hun leefwereld of die hun leefwereld uitbreidt. We maken gebruik van schoolTV/beeldbank waardoor woord en beeld ook taalzwakke en taalarme leerlingen uitdaagt en groeimogelijkheden geeft. Contextgericht oefeningen die je multisensorieel laat uitvoeren.

Anny Cooreman, pedagoog, is de auteur van verschillende publicaties in het domein van de leerstoornissen en founder van Eureka. Ze heeft veel ervaring in diagnostiek en begeleiding.

In deze sessie zal Astrid Deblock jullie begeleiden. Als vaste titularis binnen Eureka Onderwijs heeft ze de nodige expertise rond het lesgeven aan leerlingen met (en zonder) leerstoornissen. Ze geeft voornamelijk les in de eerste graad middelbaar en het derde graad van het lager onderwijs. Hier geeft ze taalvakken, maar ook studeervakken zoals aardrijkskunde.

Door het jarenlang lesgeven aan een klas met bijzondere leernoden heeft ze de nodige kennis en vaardigheden die ze met jullie wil delen om via leren leren de executieve functies te versterken.

Scroll naar top
Probeer CleverKids

CleverKids geeft élk kind een leertraject op maat van hun eigen talent.
Zo garanderen wij een succesgevoel!