17 januari 2023 | Lezen stimuleren: een vernieuwende kijk op technisch en begrijpend lezen | ONLINE

65,00

13u15-15u45 | Meer leesplezier en leeseffectiviteit? Begrijpend en technisch lezen stimuleren? Volg deze studiedag en ga aan de slag.

Beschikbaarheid: Op voorraad

*
*
Artikelnummer: 17012023 Categorie: Tags: ,

Wanneer? 17 januari 2023, 13u15 tot 15u45
Waar? Deze vorming gaat online door.

Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijg 30% terugbetaald.

Eureka Onderwijs is dé expert in activerend en effectief onderwijs aan leerlingen met dyslexie en lees- en spellingproblemen.  Onze studiedagen hebben een sterk motiverend effect bij de deelnemers. We leren andere werkvormen en je merkt dan al snel dat die aanpak leuker is voor de leerling en vooral dat je meer effect hebt. De vorming is sterk praktijkgericht. Je kan meteen aan de slag, zowel individueel als in de klas.

Tijdens deze studiedag experimenteren we met activerende werkvormen bij technisch en begrijpend lezen. We onderzoeken welke teksten en boeken zowel de woordenschat als het begrip bij de leerlingen doet toenemen. We onderzoeken voor verschillende doelgroepen hoe je contextrijke materialen integreert. Op die manier motiveer je de leerlingen door een inhoud die aansluit bij hun leefwereld of die hun leefwereld uitbreidt. We maken gebruik van schoolTV/beeldbank waardoor woord en beeld ook taalzwakke en taalarme leerlingen uitdaagt en groeimogelijkheden geeft. contextgericht oefeningen die je multisensorieel laat uitvoeren.

Anny Cooreman, pedagoog, is de auteur van verschillende publicaties in het domein van de leerstoornissen en founder van Eureka. Ze heeft veel ervaring in diagnostiek en begeleiding.

Naast de heel praktische insteek schenken we ook aandacht aan modellen en recente onderzoeken over begrijpend lezen. Dit deel ondersteunt de school in het uitwerken van een breder beleid voor begrijpend lezen.

Deze studiedag kost €130 incl BTW en is goed voor 5u 30min.

Wat zijn de doelen van deze studiedag?

  • Je ervaart het belang van woordenschatuitbreiding als basis van begrijpend lezen.
  • Je leert diverse werkvormen voor technisch lezen gebruiken die je ook klassikaal kan inzetten.
  • Je denkt na over beleidsondersteunende stappen in je eigen school. Je stelt doelen die het lezen stimuleren en promoten.
  • Je onderzoekt het verband tussen lezen, begrijpend lezen en leren leren.
  • Je exploreert de compenserende mogelijkheden van ADIBib en LeesVoor voor leerlingen met bijzondere noden in lezen en/of spelling.

Wat vonden deelnemers het leerrijkst? 

  • Hoe eenvoudig de materialen kunnen zijn en hoe effectief je hiermee kan omgaan in je eigen schoolomgeving.
  • Stilstaan bij woordenschat en hoe je dit in je klas kan aanpakken.
  • Bruikbare tools & werkvormen -> inspirerend + effectief.
  • Enthousiasme dat aanstekelijk werkt om in je eigen klas actief de nieuwe inzichten uit te proberen.
  • Het belang van een gedragen beleid voor lezen en begrijpend lezen in de eigen school.

Organisator Eureka Expert CV | KMO/DV.0216420 | BE045839077213

Scroll naar top

3 oktober 20u00 op YouTube

Feestwebinar
dys-YES-xie

met mooie getuigenissen, lancering DYScaperoom
primeur gevoelskaarten dyslexie, lancering dys-track van gelegenheidsgroep AKTSI en meer … Benieuwd? Kijk mee!