fbpx

Vreemde talen voor leerlingen met dyslexie (Binnenkort beschikbaar)

Binnenkort beschikbaar

Vreemde talen voor leerlingen met dyslexie | Astrid Deblock

Wil je weten wanneer je kan inschrijven voor deze studiedag? Vul dit formulier in.

Beschikbaar vanaf: Nog geen datum gepland
Artikelnummer: 20Vreemdetalen Categorie: Tag:

Wil je weten wanneer je kan inschrijven voor deze studiedag? Vul dit formulier in.

Wanneer? 9u15 tot 15u45
Waar? Eureka Expert, Diestesteenweg 57, 3210 Linden
Wat voorzien wij? Koffie/thee, water, broodjeslunch
Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijg 30% terugbetaald.
Wat neem je mee?

 • Een handboek dat je momenteel gebruikt in de klas/praktijk
 • Een 10-tal blokken (damstenen of legoblokken in minimum 2 kleuren)

Eureka Onderwijs heeft veel ervaring met differentiatie in de aanpak en het aanbod voor leerlingen met opvallende problemen in vreemde talen als Engels en Frans. Leerlingen reageren gemotiveerder en enthousiast op de Eureka-aanpak. Vooral op het vlak van werkwoorden en basisspelling ervaren ze de meerwaarde van de schema’s en stappenplannen. Woordenschat wordt bij Eureka Onderwijs vooral in tekstverband geoefend met aangepaste tips en technieken.

De nadruk van deze studiedag ligt op het multisensorieel aanbod. Aanvullend focussen we op verschillende structuren en schema’s zoals de vergelijkende schema’s voor werkwoorden uit ‘Werkwoorden 3 talen’. Het compenserend gebruik van de computer voor spellingcontrole, voorleessoftware en oefeningen met feedback wordt besproken vanuit praktijkvoorbeelden. Het gebruik van multimedia op de tablet komt exemplarisch aan bod. Tot slot gaan we ook in op het gebruik van Word in de klas bij geïntegreerde opdrachten waarbij spelling en spellingcontrole slechts een deel van de opdracht zijn.

Astrid Deblock (logopedist en leerkracht Engels/Nederlands bij Eureka) behandelt exemplarisch een aantal specifieke technieken die elke leerkracht, mits wat aanpassing, ook in de eigen klas of leeromgeving kan gebruiken.

Wat zijn de doelen van deze studiedag?

 • Je kent een praktijkgerichte definitie van dyslexie.
 • Je kent een praktijkgerichte definitie van dysfasie.
 • Je hebt inzicht op de impact van dyslexie en dysfasie in de verschillende vakken.
 • Je kan een toets analyseren op type fouten -> gericht op lees- en spellingsproblemen.
 • Je krijgt concrete tips en tools die je meteen in de klas kan inzetten.
 • Je kan op een actieve manier de luistervaardigheden trainen.
 • Je leert hoe je op een actieve manier multisensorieel kan lesgeven binnen de (taal)les.
 • Je krijgt handige schema’s en stappenplannen om spelling in het Frans en Engels aan te leren
 • Je gebruikt schema’s om werkwoordvervoegingen te vereenvoudigen.
 • Je kan differentiëren voor sterke en zwakke leerlingen.
 • Je leert op een actieve manier woordenschat te trainen.

Wat vonden deelnemers het leerrijkst?

 • Leren praktisch werken met alle zintuigen.
 • Verschillende methodes -> bruikbaar voor schillende situaties/leerstijlen/lln.
 • Gestructureerd aanbrengen van leerstof.
 • Veel tips. Veel ICT-oefeningen. Veel voorbeelden.
 • Bruikbare tips. Mijn leerlingen hebben hier nood aan (en ik dus ook).
 • Theoretische koppelingen en websites voor inoefen van Engelse en Frans tijden.
 • De nood aan dril + inzetten schema’s als houvast.
 • Werkschema’s oefensites. Kortom alles wat thorie in de praktijk kan brengen.
 • Hoe taal aanleren bij kinderen met leer- en/of taalproblemen.