fbpx

Individueel RekenTraject | 11 december 2020

121,00

We geven je de tools om 3 verschillende doelgroepen beter te begeleiden.
Welke doelen stel je? Welke vaardigheden zijn nodig? Welke materialen kan je gebruiken?
Dit telkens voor de 3 grote doelgroepen.
Lees hieronder meer over deze studiedag.

Beschikbaarheid: Op voorraad

*
*
Artikelnummer: 20IndRekTraject Categorie: Tag:


Wanneer? 11 december 2020, 9u15 tot 15u45
Waar? Eureka Expert, Diestsesteenweg 57, 3210 Lubbeek.
TIP: Gebruik de KMO-portefeuille en krijg 30% terugbetaald.
Wat voorzien wij? Koffie/thee, water, broodjeslunch
Wat neem je mee? 

 • Een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent
 • Set speelkaarten
 • Een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter);
 • Een schaar
 • Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje

RekenTrapperS of RTS biedt krachtige modules aan voor leerlingen met nood aan een individueel rekentraject dat uitmondt in een getuigschrift basisonderwijs. 

Zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs zijn er kinderen die nood hebben aan extra differentiatie, meer zorg op maat en eigen tempo.
Voor rekenen biedt RTS een orthodidactiek die heel toekomstgericht werkt aan de basisdoelstellingen van het rekenonderwijs. De kinderen leren contextueel rekenen èn ze leren contextueel rekenmateriaal zoals o.a. de lintmeter, geld, vingers en getalkaarten gebruiken om via rekenend handelen te komen tot denkend rekenen. Zij leren verbanden exploreren via talrijke doe-activiteiten. Ze leren de rekentaal actief verkennen via het verwoorden en de peer-tutoring. Ze komen tot inzichtelijk rekenen op eigen tempo en op hoog niveau door de verticale opbouw van getallenkennis en hoofdrekenen.

In deze studiedag concentreren we ons achtereenvolgens op drie verschillende doelgroepen. De studiedag geeft een helder zicht op het aanbod voor effectief rekenonderwijs van kinderen met rekenproblemen. De modules van RTS ondersteunen zowel het individuelere aanbod in inclusief onderwijs als het klas aanbod in buitengewoon onderwijs basisaanbod en type 2 en 3.

 • De eerste doelgroep mikt op de jongste kinderen die nood hebben aan een globale aanpak. Doelen zijn het aanleren en verbeteren van een goede werkhouding, het activeren van rekentaal en rekenbegrippen en exploreren van het getalbegrip tot 10. Voor hen heeft RTS een remediëringsreeks die individueel of in kleine groepjes werkt op de verschillende doelen binnen het domein rekenen. Enkele onderdelen kunnen ook eind kleuterklas worden aangeboden bij kleuters met risico op leerachterstand en anderstalige kleuters.
 • De tweede doelgroep mikt op de groep kinderen die nood hebben aan een individueler traject bij hoofdrekenen en getallenkennis tot 100 en tot 1000. Deze kinderen lopen vast in het traditionele rekenaanbod met splitsingen en brug. RTS biedt effectieve interventiemogelijkheden voor individuele kinderen of voor kleine groepen. De kinderen krijgen dan een gemengd aanbod. Zij volgen het klastraject voor de domeinen maat en vorm en cijferen.
 • De derde doelgroep mikt op kinderen die globaal voor rekenen dreigen uit te vallen vanaf het vierde leerjaar. RTS heeft een individuele leerlijn voor deze kinderen. Alle domeinen van het rekenen komen aan bod in 6 à 8 modules. Externe hulpverleners en ouders kunnen met dit aanbod deel uitmaken van het ondersteunende team dat een individueel traject met zicht op het behalen van de eindtermen mogelijk maakt.

Deze studiedag kost €100 excl BTW en is goed voor 5u 30min.

Sabine Hechtermans is medewerker bij Eureka Expert waarbij ze meewerkt aan de modules van RekenTrapperS en instaat voor een heel aantal studiedagen/vormingen. Daarnaast is ze ook ondersteuner in een ondersteuningsnetwerk die vooral ondersteunt bij leerlingen waar het leren niet vanzelf gaat.

Zij heeft heel wat relevante ervaring in rekenen met RekenTrapperS en werkt dagelijks met leerlingen met bijzondere noden. Cursisten geven aan een andere kijk te krijgen op wiskunde en zin te hebben om de vele praktische tips en oefeningen ook met hun leerlingen uit te proberen.

Doelgroep:

 • Voor wie zoekt naar een efficiënte aanpak van rekenproblemen die kinderen bovendien ook leuk vinden.
 • Voor directies, zorgcoördinatoren, logo’s en remedial teachers die individueel of op klasniveau in het gewoon onderwijs een effectief rekenaanbod willen realiseren voorkinderen met rekenproblemen.
 • Voor leerkrachten en directies die het basisaanbod rekenen in het buitengewoon onderwijs willen optimaliseren.

Volg de intensieve reeks ‘RekenCoach’ als je je wil verdiepen in rekenen en rekenstoornissen en de aanpak ervan.
Ook interessant voor scholen die RTS willen integreren als klasmethode of voor differentiatie.

Organisator Eureka Expert CV | KMO/DV.0216420 | BE0458390772