fbpx

2020 | RekenCoach 123 | binnenkort beschikbaar (Binnenkort beschikbaar)

Binnenkort beschikbaar

RekenCoach 2020, zet je nu op de wachtlijst.

Beschikbaar vanaf: Nog geen datum gepland
Artikelnummer: 20RekenCoach123 Categorie: Tags: ,

Wil je rekencoach worden? Meld je nu aan en krijg als eerste de kans om je in te schrijven.

Rekencoach 123

TIP: Gebruik de KMO-portefeuille en krijgt tot 30% terugbetaald.

Wanneer? 9 Sessies telkens van 13:15 tot 16:15

Data binnenkort beschikbaar.

Waar?

 • Eureka Expert, Diestsesteenweg 57, 3210 Linden.

Wat breng je mee?

 • Een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent
 • Set speelkaarten
 • Een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter)
 • Een schaar
 • Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en Velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje

Wat?

Inleiding op de methode RekenTrapperS

De methode ‘RekenTrapperS/CleverMath’ vormt het uitgangspunt van de training. Je oefent om kinderen met rekenproblemen versneld te remediëren en te leren compenseren.
Op het programma
Kennismaking, leerstijl en denkstijl, eerste verkenning van rekenproblemen en rekenstoornissen aan de hand van de dossiers
Theoretische achtergrond bij rekenproblemen en rekenstoornissen en verkenning van het  materiaal bij RekenTrapperS.

1° Doelgericht kijken naar rekenproblemen en rekenstoornissen
Als rekencoach leer je kijken naar een kind met rekenproblemen en rekenstoornissen. Je leert handelingsgericht denken vanuit een totaalbeeld van het kind. Je kan beter voorspellen welke interventies nuttig zijn. Je leert kijken naar handboeken en werkboeken zodat je hiaten tijdig ondervangt.
2° Rekenstrategieën en rekenopbouw uitdiepen
Je krijgt inzicht in de basisfilosofie van het rekenen met de methode RekenTrapperS/CleverMath. Je leert meteen ook inzichtelijker omgaan met de rekeninhouden en de opeenvolgende fases. In deze opleiding concentreren we ons voornamelijk op het rekenen van het 1ste leerjaar tot en met het derde leerjaar. We verkennen de strategieën van RekenTrapperS (getalkaarten, buren, tweelingen, bijna-tweelingen, verschil, brug, …) om te komen tot het cirkelrekenen. We verkennen ook de RekenTrapperS materialen. In RekenTrapperS wordt sterk handelend gewerkt met geld, getalkaarten, vingers, tenen, de trap, een lintmeter, speelkaarten, … .
Je leert een goede beginsituatieanalyse maken en aan de hand daarvan een doordacht handelingsplan opstellen en uitvoeren.
4° Motivatie voor rekenen bij het kind, jezelf en je collega’s versterken
RekenTrapperS heeft een sterk motiverend effect op kinderen. Ze vinden rekenen plots veel leuker. Ze bouwen een sterker inzicht op. Als rekencoach merk je al snel hoe je zelf ook gemotiveerder en dynamischer omgaat met de kinderen in de rekensessies.
5° Collega’s coachen bij het gebruik van specifieke technieken van RekenTrapperS
Je leert hoe je de methodieken van RekenTrapperS/CleverMath overbrengt naar je collega’s en naar ouders. Je begeleidt het vernieuwingsproces in je school.
Portfolio
Op het einde van de cursus verwachten we dat je een portfolio afgeeft met volgende onderdelen:

 • een verslag met probleembeschrijving van een zorgenkind;
 • een beschrijving van het begeleidingstraject dat je met een zorgenkind doorlopen hebt dit jaar en de links met RekenTrapperS
 • een verwerking van de theorie uit ‘Rekenen Remediëren! Droom of haalbare kaart?’ aan de hand van enkele vragen;
 • een kritische beschouwing van de rekenmethode die je zorgenkind gebruikt met analyse van sterke en zwakke kanten;
 • een beschrijving van een actie in verband met de overdracht van RekenTrapperS en je inzichten uit de cursus naar andere collega’s toe.

We verwachten het definitieve eindwerk een maand na de laatste sessie. Bij het indienen en een positieve evaluatie ervan krijg je het attest Rekencoach.
Op het einde van de opleiding ontvangen alle deelnemers die het portfolio volledig indienen een getuigschrift.