fbpx

2020 | RekenCoach 456 | binnenkort beschikbaar (Binnenkort beschikbaar)

Binnenkort beschikbaar

RekenCoach 456 | 2020-2021 , zet je nu op de wachtlijst.

Beschikbaar vanaf: Nog geen datum gepland
Artikelnummer: 20RekenCoach456 Categorie: Tags: ,

Wil je rekencoach worden? Meld je nu aan en krijg als eerste de kans om je in te schrijven.

Rekencoach 456

Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijgt 30% terugbetaald.

Wanneer? 9 Sessies telkens van 13:15 tot 16:15

Nog te bepalen

Waar?

 • Eureka Expert, Diestsesteenweg 57, 3210 Linden.

Wat breng je mee?

 • Een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent
 • Set speelkaarten
 • Een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter)
 • Een schaar
 • Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en Velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje

Wat?

Inleiding op de methode RekenTrapperS
De methode RekenTrapperS/Clevermath vormt het uitgangspunt van de opleiding. Je oefent om kinderen met rekenproblemen in de bovenbouw van de lagere school versneld te remediëren en te leren compenseren.
Op het programma
Kennismaking, leerstijl en denkstijl, eerste verkenning van rekenproblemen en rekenstoornissen aan de hand van de dossiers.
Theoretische achtergrond bij rekenproblemen en rekenstoornissen en verkenning van het materiaal bij RekenTrapperS.

1° Doelgericht kijken naar rekenproblemen en rekenstoornissen
Als rekencoach leer je kijken naar een kind met rekenproblemen en rekenstoornissen. Je leert handelingsgericht denken vanuit een totaalbeeld van het kind. Je kan beter voorspellen welke interventies nuttig zijn met het oog op de toekomst. Je leert kijken naar handboeken en werkboeken zodat je de hiaten tijdig ondervangt.
2° Rekenstrategieën en rekenopbouw uitdiepen
Je krijgt inzicht in de basisfilosofie van het rekenen met de methode RekenTrapperS/Clevermath. Je leert meteen ook inzichtelijker omgaan met de rekeninhouden en de opeenvolgende fases. In deze opleiding concentreren we ons voornamelijk op het rekenen van het 3de leerjaar tot en met het 6de leerjaar. We zoomen in op breuken, decimalen, procenten, omzettingen, probleemoplossend denken en maat & vorm.
Je leert een goede beginsituatieanalyse maken en aan de hand daarvan een doordacht handelingsplan opstellen en uitvoeren.
3° RekenTrapperS als individueel leertraject
Voor leerlingen die het in de bovenbouw erg moeilijk krijgen/hebben voor rekenen, kan je in RekenTrapperS een individueel leertraject uitbouwen. We geven je de visie en de krachtlijnen hiervoor mee in deze opleiding.
4° Motivatie voor rekenen bij het kind, jezelf en je collega’s versterken
RekenTrapperS heeft een sterk motiverend effect op kinderen. Ze vinden rekenen plots veel leuker. Ze bouwen een sterker inzicht op. Als rekencoach merk je al snel hoe je zelf ook gemotiveerder en dynamischer omgaat met de kinderen in de rekensessies.
5° Collega’s coachen bij het gebruik van specifieke technieken van RekenTrapperS
Je leert hoe je de methodieken van RekenTrapperS/Clevermath overbrengt naar je collega’s en naar ouders. Je begeleidt het vernieuwingsproces in je school.

Portfolio
Op het einde van de opleiding verwachten we dat je een portfolio afgeeft met volgende onderdelen:

 • een verslag met probleembeschrijving van een zorgenkind
 • een beschrijving van het begeleidingstraject dat je met een zorgenkind doorlopen hebt dit jaar de links met RekenTrapperS
 • een verwerking van de theorie uit “Rekenen Remediëren! Droom of haalbare kaart?” aan de hand van enkele vragen
 • een kritische beschouwing van de rekenmethode die je zorgenkind gebruikt met een analyse van sterke en zwakke kanten
 • een beschrijving van een actie in verband met de overdracht van RekenTrapperS en je inzichten uit de cursus naar andere collega’s toe


Verdiepingsopleiding rekencoach
Om de twee jaar richten we een verdiepingsopleiding in. Deze verdieping is een vervolg op één van de twee basisopleidingen. Je volgt dus steeds één van de twee basisopleidingen (basisopleiding rekencoach 123 of basisopleiding rekencoach 456). Daarna kan je ervoor kiezen om ook de verdieping te volgen.

In de verdiepingsopleiding gaan we dieper in op enkele centrale thema’s:
1° Welzijn
We bekijken het rekenen vanuit verschillende invalshoeken. We kijken onder andere vanuit de welzijnsfactoren volgens het ABC model. Voor ons is dit zeker een centraal thema.
2° Coachend leren
Wij geloven zeer sterk in coachend leren. Dit is niet hetzelfde als “onderwijzen” of “doceren”. We leren je in deze opleiding hoe je als coach tussen de leerlingen kan staan en hen sterk kan stimuleren in hun leerproces.
3° Effectieve leerstrategieën
We willen je onderdompelen in de wetenschappelijke evidentie voor RekenTrapperS. RekenTrapperS hanteert zeer geïntegreerd heel wat effectieve leerstrategieën. Deze visie verklaren we graag.
Portfolio
Op het einde van de cursus verwachten we dat je een portfolio afgeeft met volgende onderdelen:

 • een beschrijving van een actie in verband met de overdracht van RekenTrapperS en je inzichten uit de cursus naar andere collega’s toe.