Eureka Leuven

Basisregels algebra en meetkunde

18,0025,00

Kameel

Artikelnummer: KameelAlgeMeetk Categorie: Tags: , , , , , , , , ,

Klik hier voor de inhoudstafel van het boek Kameel Algebra + meetkunde

De boeken Kameel Algebra en Kameel Meetkunde bundelen alle leerstof wiskunde van de eerste graad ASO. Samen vormen ze een doeltreffende ondersteuning voor elke leerling. Ze bevatten schema’s en modeloefeningen voor alle leerstof. De schema’s zijn zuinig om het geheugen minder te belasten. De voorbeelden zijn altijd uitgewerkt met oplossing. Zo bieden ze leerlingen de perfecte referentie.

De twee boekjes zijn gefundeerd op de beproefde Eureka-technieken. Ze zijn gericht op het efficiënt studeren. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingen met leerproblemen en leerstoornissen. Toch zijn ze zeker een meerwaarde voor elke leerling. De boekjes werken over de twee jaren van de eerste graad heen.

Kameel Meetkunde

Kameel Meetkunde begint met een hoofdstuk metend rekenen. Het overloopt referentiematen en grootheden. Leerlingen oefenen op omzetting in metend rekenen en omzetting van kubieke maten.

Hoofdstuk twee bespreekt de formules van alle vlakke figuren en lichamen. Het is een handige steun voor het berekenen van omtrek, oppervlakte en volume. Leerlingen vinden er ook terug hoe ze tot die formules kunnen komen.

Het derde hoofdstuk behandelt de lijnen, lijnstukken en rechten in de meetkunde. Het bespreekt de definities, eigenschappen en symbolen van alle rechten. Ook alle speciale lijnen in driehoeken komen aan bod. Er is ruime aandacht voor de middelloodlijn, deellijn, hoogtelijn en zwaartelijn.

Hoofdstuk vier bundelt alle leerstof over de hoeken. Het bespreekt de verschillende benamingen, definities en eigenschappen.

Het volgende hoofdstuk doet hetzelfde voor de verschillende soorten driehoeken. Het toont ook de formules en hoe leerlingen driehoeken kunnen tekenen.

Het zesde hoofdstuk bevat schema’s voor alle soorten vierhoeken. Het bundelt de formules voor omtrek, oppervlakte en volume. Ook de eigenschappen, definities en symboolnotaties komen uitgebreid aan bod.

Het volgende hoofdstuk behandelt cirkels op dezelfde manier.

Hoofdstuk acht doet dat voor de gelijkzijdige (regelmatige) veelhoeken.

Hoofdstuk negen gaat dieper in op het ontvouwen van lichamen. Dit zorgt voor een concrete visuele voorstelling. Zo kunnen leerlingen gemakkelijker het volumeberekenen. De kubus en balk komen extra aan bod.

Het volgende hoofdstuk bespreekt alle mogelijke transformaties van meetkundige lichamen. Leerlingen vinden er alles terug over draaien, spiegelen, verschuiven, etc.

Hoofdstuk elf behandelt de eigenschappen van hoeken bij twee evenwijdige rechten en een snijlijn.

Het laatste hoofdstuk biedt alle informatie over congruentie en gelijkvormigheid. Het gaat dieper in op definities, kenmerken en bewijzen.

Kameel Algebra

Kameel Algebra begint met een hoofdstuk met wiskundige woordenschat. Het geeft een samenvatting van veelgebruikte woordenschat in de wiskunde en bespreekt termen, bewerkingen en bijzondere elementen;

Het volgende hoofdstuk gaat over de getallenverzameling van de gehele getallen en rationale getallen. De leerlingen leren getallen ontdekken en toepassen. Ze leren de definitie van de gehele getallen en ontdekken de bijzondere verzamelingen in Z.

Het derde hoofdstuk behandelt wiskundige verzamelingen en symboolnotatie. Leerlingen leren over de wiskundige omschrijving en eigenschappen van verzamelingen. Bijzondere elementen in verzamelingenleer komen ook aan bod.

Het vierde hoofdstuk gaat dieper in op het rekenen met gehele getallen. Leerlingen leren over de tekenregel bij haakjes en rekenen met gehele getallen letters.

In het vijfde hoofdstuk volgt het rekenen met breuken en procenten en de verzameling Q. Leerlingen vinden er de specifieke begrippen en afspraken terug. De voorbeelden en schema’s tonen bewerkingen met procenten en breuken. Eerst zonder letters, daarna ook met. Als laatste leren ze de verzameling Q en de wiskundige eigenschappen hiervan.

Hoofdstuk zes behandelt de machten en wortels. Leerlingen oefenen op kwadraten en vierkantswortels van getallen tot 20 . zowel de regels en basistheorie als berekeningen en toepassingen worden besproken.

In het volgende hoofdstuk werken ze met alle bewerkingen door elkaar. Ze leren er in welke volgorde ze de bewerkingen moeten uitvoeren.

Het achtste hoofdstuk komt terug op het oplossen van vergelijkingen. Het bespreekt de verschillende vormen en eigenschappen van vergelijkingen. Leerlingen zien er basis- en moeilijkere oefeningen van zowel het eerste als het tweede jaar. Ze vinden er ook uitleg over de symbooltaal van vergelijkingen. Het hoofdstuk eindigt met enkele vraagstukjes.

Hoofdstuk negen bespreekt theorie en voorbeelden van evenredigheden. Leerlingen oefenen op basiskennis en toepassingen bij evenredigheden (ook in andere contexten).

Het hoofdstuk hierna volgen vraagstukken met vergelijkingen en evenredigheden. De principes van ongelijke verdeling en als-dan vraagstukken worden besproken. Leerlingen leren een vergelijking met 2 onbekenden via x oplossen. De begrippen recht evenredig en omgekeerd evenredig worden uitvoerig besproken. Dit wordt voorgesteld met modeloefeningen en grafieken.

Het elfde hoofdstuk richt zich op leerlingen van het eerste jaar. Het frist de theorie en oefeningen over het rekenen met letters op. Leerlingen vinden er een overzicht van de termen en afspraken. Met de modeltoets kunnen ze hun kennis evalueren. Distributiviteit komt ook aan de pas.

Hoofdstuk twaalf gaat dieper in op de bewerkingen met lettervormen. Het is bedoeld voor leerlingen van het tweede jaar. Ze zien er hoe ze correct werken met haakjes en machten. Eerst oefenen ze op eentermen, dan ook op veeltermen.

Hoofdstuk dertien bespreekt de merkwaardige producten. Leerlingen zien er hoe ze die kunnen uitwerken en ontbinden in factoren.

Dit boekje eindigt met een kort hoofdstuk over de wetenschappelijke schrijfwijze en vereenvoudigingen bij oefeningen met machten van 10. Leerlingen vinden er schema’s over de wetenschappelijke schrijfwijze en het vereenvoudigen.

Aantal pagina’s: 190
Versie: april 2016

Gewicht N/B
Afmetingen N/B
Publicatie

Digitaal,  Gedrukt

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!