19 november 2021 | Decimalen, breuken en procenten RTS 456 | ONLINE

65,00

9u45-12u00 | Een frisse handelingsgerichte kijk op breuken decimalen en procenten? Dit webinar toont je hoe het anders kan!

Beschikbaarheid: Op voorraad

*
*
Artikelnummer: 20211119|DecimalenBreukenProc Categorie:

Wanneer? Vrijdag 19 november
Waar? Online
Duur? 9u45-12u00
Tip: Neem een jaarabonnement op onze webinars. Via de KMO-portefeuille krijg je hierop 30% korting.

Wat neem je mee?

  • Een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent
  • Set speelkaarten
  • Een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter);
  • Een schaar
  • Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje

In RekenTrapperS of RTS gaan we zeer verdiepend tewerk voor decimalen, breuken en procenten. We zetten zowel in op vaardigheden als inzicht.

  • Decimalen, breuken en procenten zijn een groot deel van het rekenaanbod in 456. Door deze rekenvormen sterker te integreren, zien we meer leerlingen een hoger niveau bereiken. Het breukenschema met de systematische stappen is een voorbeeld van een algoritme dat bruikbaar blijft tot einde secundair en krachtig werkt vanaf het 4de leerjaar. Bij deze rekenvormen kan er gemakkelijk ingezet worden op het leren inzien van verbanden en op het gebruik van contextueel materiaal als lintmeters, latjes, geld, prijsfolders, kortingen, … De werkvorm is zelfsturend en coöperatief met veel ruimte voor peer-tutoring en peer-coaching.
  • Herleidingen in metend rekenen zijn een ideaal onderwerp om het contextueel exploreren en coöperatief leren motiverend in te zetten voor leerlingen.

De voorbeelden kan je meteen toepassen in eigen klasomgeving.

Sabine Hechtermans is rekencoach in het buitengewoon onderwijs type basisaanbod, ondersteuner in een ondersteuningsnetwerk en medewerker aan RTS.
Zij heeft heel wat relevante ervaring in rekenen en werkt dagelijks met leerlingen met bijzondere noden. Cursisten geven aan een andere kijk te krijgen op wiskunde en zin te hebben om de vele praktische tips en oefeningen ook met hun leerlingen uit te proberen.

Doelgroep:

  • Voor al wie al eens van RTS heeft gehoord maar wil ervaren hoe je ermee aan de slag kunt.
  • Voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten.
  • Voor ouders die zoeken naar een motiverende en efficiënte aanpak van rekenproblemen en dyscalculie.

Organisator Eureka Expert CV | KMO/DV.0216420 | BE0458390772