18 januari 2022 | Lezen stimuleren: een vernieuwende kijk op technisch en begrijpend lezen | LEUVEN

130,00

9u15-15u45 | Meer leesplezier en leeseffectiviteit? Begrijpend en technisch lezen stimuleren? Volg deze studiedag en ga aan de slag.

Beschikbaarheid: Op voorraad

*
*
Artikelnummer: 20220118LezenStim Categorie:

Wanneer? 18 januari 2022, 9u15 tot 15u45
Waar? Jeugdherberg De Blauwput (Leuven)

Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijg 30% terugbetaald.

Eureka Onderwijs is dé expert in activerend en effectief onderwijs aan leerlingen met dyslexie en lees- en spellingproblemen.  Onze studiedagen hebben een sterk motiverend effect bij de deelnemers. We leren andere werkvormen en je merkt dan al snel dat die aanpak leuker is voor de leerling en vooral dat je meer effect hebt. De vorming is sterk praktijkgericht. Je kan meteen aan de slag, zowel individueel als in de klas.

Astrid Deblock is logopediste en leerkracht Nederlands en Engels. Ze werkt dagelijks met leerlingen met leer- en spellingproblemen in klasverband op niveau van eind basisonderwijs en 1ste graad secundair.
Ze heeft heel wat praktijkervaring en een orthodidactische visie op het aanbod Nederlands, Frans en Engels. Zij legt het accent op gerichte remediëring en interne klasdifferentiatie.

Tijdens deze studiedag experimenteren we met activerende werkvormen bij technisch en begrijpend lezen. We onderzoeken welke teksten en boeken zowel de woordenschat als het begrip bij de leerlingen doet toenemen. We onderzoeken voor verschillende doelgroepen hoe je contextrijke materialen integreert. Op die manier motiveer je de leerlingen door een inhoud die aansluit bij hun leefwereld of die hun leefwereld uitbreidt. We maken gebruik van schoolTV/beeldbank waardoor woord en beeld ook taalzwakke en taalarme leerlingen uitdaagt en groeimogelijkheden geeft. contextgericht oefeningen die je multisensorieel laat uitvoeren.

Naast de heel praktische insteek schenken we ook aandacht aan modellen en recente onderzoeken over begrijpend lezen. Dit deel ondersteunt de school in het uitwerken van een breder beleid voor begrijpend lezen.

Deze studiedag kost €130 incl BTW en is goed voor 5u 30min.

Wat zijn de doelen van deze studiedag?

  • Je ervaart het belang van woordenschatuitbreiding als basis van begrijpend lezen.
  • Je leert diverse werkvormen voor technisch lezen gebruiken die je ook klassikaal kan inzetten.
  • Je denkt na over beleidsondersteunende stappen in je eigen school. Je stelt doelen die het lezen stimuleren en promoten.
  • Je onderzoekt het verband tussen lezen, begrijpend lezen en leren leren.
  • Je exploreert de compenserende mogelijkheden van ADIBib en LeesVoor voor leerlingen met bijzondere noden in lezen en/of spelling.

Wat vonden deelnemers het leerrijkst? 

  • Hoe eenvoudig de materialen kunnen zijn en hoe effectief je hiermee kan omgaan in je eigen schoolomgeving.
  • Stilstaan bij woordenschat en hoe je dit in je klas kan aanpakken.
  • Bruikbare tools & werkvormen -> inspirerend + effectief.
  • Enthousiasme dat aanstekelijk werkt om in je eigen klas actief de nieuwe inzichten uit te proberen.
  • Het belang van een gedragen beleid voor lezen en begrijpend lezen in de eigen school.

Organisator Eureka Expert CV | KMO/DV.0216420 | BE0458390772