Eureka Leuven

Taal 12 LS LEEST Hoor mkmm en begrijpend lezen

9,5015,00

Eureka Taal 12 | LS | Hoor | Leest

Klik hier voor de inhoudstafel van het boek 12 LS LEEST Hoor mkmm en begrijpend lezen.

Eureka Taal 12 | LS | Hoor | Leest is het werkboek bij ‘Als Spelling een Kwelling is” door Anny Cooreman.

Dit boekje is bedoeld voor leerlingen uit het eerste leerjaar. Het dient ook als remediëring tot de leeftijd van het derde leerjaar. De methode is gefundeerd op de beproefde Eureka-technieken. Ze zorgt ook voor een grondige onderbouw voor de volgende jaren. Tot de specifieke doelgroep behoren

  • Kinderen met een achterstand in lezen en spellen.
  • Kinderen met dyslexie en/of automatiseringsstoornissen.
  • Kinderen met TOS of een taalstoornis.
  • Kinderen met taalachterstand.
  • Anderstalige instromers/OKAN.

Het eerste hoofdstuk betreft een situering van het boekje voor de coach (leerkracht, zorgleerkracht, logopedist, ouder, etc.).

In het tweede hoofdstuk worden de leestechnieken overlopen om het kind vlotter te leren lezen en om het klinkerschema te herhalen. De gebruikte leestechnieken zijn

  • Lettergrepig lezen in ritme
  • Snel lezen
  • Glijdend lezen
  • Snel lezen in stilte met de ogen
  • Voorlezer

In het derde hoofdstuk oefenen de leerlingen op de vervoeging van de werkwoorden (doe-woorden) en verwijswoorden die verwijzen naar mensen. De leerlingen doen aan zelfcontrole aan de hand van prenten.

Het vierde hoofdstuk introduceert het lezen en spellen van woorden met de twee medeklinkers achteraan (de mkmm-structuur). De woorden worden aangeboden met behulp van prenten. Voor de auditieve analyse op klankniveau gebruiken de leerlingen steeds blokken. De kinderen leren naluisteren met de voorleesfunctie van WORD.

In hoofdstuk vijf oefenen de leerlingen op begrijpend lezen, zowel op woord- als tekstniveau.

In het zesde hoofdstuk leren de leerlingen woorden lezen en schrijven met een drietekenklank (aai, ooi, oei) en woorden die eindigen op -cht, -ngt en -nkt (mkmm-structuur).

Hoofstuk zeven is gewijd aan taalbeschouwing. De kinderen leren nadenken over woordsoorten en soorten zinnen.

Het achtste hoofdstuk voorziet kansen om te oefenen op begrijpend lezen op tekstniveau.

Hoofdstuk negen is gewijd aan de evaluatie van de geziene leerstof. Het bestaat uit een leerstofoverzicht inclusief evaluatieformulier en zes oefentoetsen. Daarnaast bevat het ook onthoudkaarten voor de blokkenmethode en het klinkerschema.

Aantal pagina’s: 68
Versie: juni 2023

Gewicht N/B
Afmetingen N/B
Publicatie

Digitaal,  Gedrukt

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!