RekenCoach basis | 2023-2024 | Jaartraject

995,00

Klaar om rekencoach te worden?

Beschikbaarheid: Op voorraad

Opleiding tot rekencoach

Je wil handvaten om rekenproblemen aan te pakken? Je wil sneller en effectiever oefening op maat kunnen aanbieden? Je wil kinderen en ouders meer plezier en effect doen ervaren? Neem dan zeker een kijkje naar onze opleiding en word ook rekencoach.
Deze opleiding kost 995 euro (€778 excl BTW) en is goed voor 27 uren.
 
Volg een online infosessie op maandag 17 april om 19u of vrijdag 21 april om 10u. Inschrijven via deze link.

Waarom?

 • Je wil handvaten om rekenproblemen preventief aan te pakken en te remediëren.
 • Je wil sneller en effectiever oefening op maat kunnen aanbieden die het begrip, inzicht en de automatisering bevorderen.
 • Je wil meer handelen in je praktijk / klas / school.
 • Je wil samen met collega’s een gedragen visie op rekenen.
 • Je wil een betere verticale leerlijn doorheen je begeleidingen / klaspraktijken / school.
 • Je wil kinderen, ouders en anderen meer plezier en effect doen ervaren.
 • Je wil samen met andere cursisten je verdiepen in rekendidactiek, maar ook bredere concepten zoals UDL, handelingsplanning, casuïstiek, etc.

We verwachten dat je tijdens opleiding steeds handelend aan de slag gaat met minstens één leerling, om de technieken eigen te maken en het effect zelf te ervaren.

 Wat?

Inleiding op de methode RekenTrapperS

De methode ‘RekenTrapperS/CleverMath’ vormt het uitgangspunt van de training. Je oefent om kinderen met rekenproblemen versneld te remediëren en te leren compenseren. Je krijgt een aanbod dat overeenkomt met de inhoud van het eerste tot zesde leerjaar basisonderwijs. Onze technieken zijn vlot toepasbaar in het buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs en buitenschoolse begeleidingen. Je krijgt meer inzicht in hoe je in alle fases van het zorgcontinuüm RekenTrapperS kan toepassen.

1° Doelgericht kijken naar rekenproblemen en rekenstoornissen
Als rekencoach leer je doelgericht kijken naar de sterktes en zwaktes van kinderen met rekenproblemen. Je leert een handelingsgericht traject uitwerken vanuit de noden van het kind.Je kan beter voorspellen welke interventies nuttig zijn. Je leert kritisch kijken naar handboeken en werkboeken zodat je problemen tijdig ondervangt.

2° Rekenstrategieën en rekenopbouw uitdiepen
Je krijgt inzicht in de basisfilosofie van het rekenen met de methode RekenTrapperS/CleverMath. Je leert meteen ook inzichtelijker omgaan met de rekeninhouden en de opeenvolgende fases. In deze opleiding concentreren we ons op het rekenen voor de hele lagere school. We verkennen de strategieën van RekenTrapperS (getalkaarten, buren, tweelingen, bijna-tweelingen, verschil, brug, …) om te komen tot het cirkelrekenen. We verkennen ook de RekenTrapperS materialen. In RekenTrapperS wordt sterk handelend gewerkt met geld, getalkaarten, vingers, tenen, de trap, een lintmeter, speelkaarten, … 

Je leert gebruikmaken van onze verticale en horizontale leerlijnen waardoor je versneld achterstanden kan inhalen.
Je leert een goede beginsituatieanalyse maken en aan de hand daarvan een doordacht handelingsplan opstellen en uitvoeren.

3° Motivatie voor rekenen bij het kind, jezelf en je collega’s versterken
RekenTrapperS heeft een sterk motiverend effect op kinderen. Ze vinden rekenen plots veel leuker. Ze bouwen een sterker inzicht op. Als rekencoach merk je al snel hoe je zelf ook gemotiveerder en dynamischer omgaat met de kinderen in de rekensessies.

4° Collega’s coachen bij het gebruik van specifieke technieken van RekenTrapperS
Je leert hoe je de methodieken van RekenTrapperS/CleverMath overbrengt naar je collega’s en naar ouders. Je begeleidt het vernieuwingsproces in je school of praktijk.

Wanneer? 7 Sessies telkens van 13:00 tot 16:00 en terugkomdag

vrijdag 13 oktober
vrijdag 17 november
vrijdag 1 december
vrijdag 15 december
vrijdag 19 januari
vrijdag 1 maart
vrijdag 22 maart
vrijdag 24 mei terugkomdag

Waar?

 • Eureka Expert, Diestsesteenweg 57, 3210 Linden.

Voor wie?

 • Logopedisten die handelen in rekenstoornissen en rekenproblemen, leerkrachten die een nieuwe kijk op rekenen willen om in de zorg of klassikaal toe te passen, zorgleerkrachten, ondersteuners, beleidsmedewerkers die nog eens praktisch aan de slag willen en docenten aan de hogeschool lerarenopleiding, logopedie en pedagogiek.

Portfolio

Op het einde van de cursus verwachten we dat je een portfolio afgeeft met volgende onderdelen:

 • een verslag met probleembeschrijving van een zorgenkind;
 • een beschrijving van het begeleidingstraject dat je met een zorgenkind doorlopen hebt dit jaar en de links met RekenTrapperS;
 • een beschrijving van UDL situaties & UDL groeikansen in jouw school of praktijk;
 • een beschrijving van een actie in verband met de overdracht van RekenTrapperS en je inzichten uit de cursus naar andere collega’s toe.

We verwachten het definitieve eindwerk een maand na de laatste sessie. Bij het indienen en een positieve evaluatie ervan krijg je het attest Rekencoach.

Wat breng je mee?

Binnen de opleiding gaan we veel handelend aan de slag. Daarom is het essentieel dat je deze materialen telkens meebrengt. Zo krijg je onze technieken in de vingers en kan je deze meteen toepassen bij je eigen doelgroep.

 • Een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent
 • Set speelkaarten
 • Een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter)
 • Een schaar
 • Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en Velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje

 

Ervaringen leerkrachten, logopedisten en zorgcoördinatoren

Uit onze jaarlijkse enquête onder leerkrachten, logopedisten en zorgcoördinatoren blijkt RekenCoach een succes! De opleiding wordt gezien als relevant voor werk, interessant en stimulerend. Leren hoe je tijd moet verliezen om tijd te kunnen winnen gooit hoge ogen, maar ook het handelend leren werken en eenvoudig leren denken doen veel goeds. “De kinderen krijgen een houvast, een structuur, waardoor ze zich gesteund voelen. En dan hebben ze de oefeningen nog goed ook!” vertelt Maaike, leerkracht basisonderwijs ons. “En dan het enthousiasme van de coaches niet te vergeten!”

De opleiding RekenCoach is een meerwaarde voor mij
4.5/5
Het RekenCoach aanbod is relevant voor mijn werk
5/5
Ik pas toe wat ik leerde tijdens de opleiding
5/5

Ik ben tijdens deze opleiding bewust met de verschillende materialen en strategieën aan de slag gegaan en mocht heel vaak succes ervaren. Ik geloof dat ik met de jaren ook de chaos zal zien verminderen en de ervaring zal opbouwen om meer gestructureerd, doelgerichter en efficiënter een handelingsplan op te bouwen.

Alles wat we dit jaar hebben gezien, is geen afgerond project. Het is een kans om hier verder in te groeien, te ontdekken, integreren,… Deze cursus heeft me nog meer overtuigd om niet te blijven stilstaan bij wat we al hebben, maar aan de slag te gaan met wat we nog niet doen (UDL). Mij zien jullie dan volgend jaar zeker en vast terug tijdens webinars en hopelijk ook tijdens de verdiepende cursus.

Bedankt, Sabine en Lucas, voor het delen van al jullie kennis en ervaring! Aanvankelijk twijfelde ik of de opleiding Rekencoach een grote meerwaarde zou zijn omdat ik al wel regelmatig met RekenTrapperS in aanraking was geweest, maar het verschil tussen een studiedag of de opleiding tot coach is enorm.

Wie geeft de cursus?

Lucas Hermans is logopedist, leerkracht wiskunde in Eureka Onderwijs en al meer dan tien jaar een vaste waarde binnen het Eureka team. Lucas werkt mee aan RekenTrappers, maakte talloze didactische filmpjes op YouTube over Eureka-technieken en zet zich dagdagelijks in om leerlingen optimale leerkansen te bieden. Dit doet hij ondermeer door CleverKids te ontwikkelen, een leerplatform dat leerlingen in hun talent wil zetten. Didactiek, nieuwe tools uitvinden en ICT inzetten zijn enkele van Lucas zijn interesses. Daarnaast zet hij zijn creativiteit en enthousiasme dagelijks in om het project Eureka te doen groeien.

Sabine Hechtermans is medewerker bij Eureka Expert waar ze meewerkt aan  RekenTrapperS en instaat voor een heel aantal studiedagen/vormingen. Daarnaast is ze ook ondersteuner in een ondersteuningsnetwerk die vooral leerkrachten en leerlingen ondersteunt waarbij het leren niet vanzelf gaat. Sabine heeft tevens een ruime ervaring in het werken met RekenTrapperS.

Organisator Eureka Expert CV | KMO/DV.0216420 | BE0458390772 -> Kies voor het domein bedrijfsspecifieke competenties bij KMO-portefeuille

Scroll naar top