Eureka Leuven

Rekencoach basis

995,00

Je kan niet meer inschrijven voor dit schooljaar. Wil je op de hoogte blijven van de lancering voor 2024-2025? Vul dit formulier in.

Uitverkocht

Artikelnummer: 23-24RekenCoachBasisOpl Categorie: Tags: , , , , ,

Opleiding tot Rekencoach

Ben je op zoek naar een sterk alternatief voor het oefenen in invulboeken?

De invulboeken:

 • zijn vaak erg fragmentarisch voorgestructureerd. Het leerproces is dan erg opgesplitst.
 • gaan voorbij aan de noodzaak van de totaalaanpak.
 • fnuiken vaak de goede didactiek omdat leerkrachten hierdoor niet meer in hun kracht staan.

Ben jij op zoek naar leermiddelen en methodieken die jou opnieuw in je kracht kunnen zetten?

Ben jij  op zoek naar leermiddelen en methodieken die sterk inzetten op het procesmatig beter aanpakken van rekenproblemen?

Ben jij op zoek naar leermiddelen en methodieken die inzetten op zowel plezier als succes ervaren?

Dan ben je op zoek naar onze opleiding tot rekencoach!

Je wil doelgericht aan de slag met leerlingen met rekenproblemen? Je wil snel en effectief een aanbod op maat kunnen uitwerken?

Je wil een nieuwe handelingsgerichte didactiek leren kennen, los van de invulboeken, en kinderen ècht helpen? Je wil kinderen en ouders meer plezier en effect doen ervaren? Dan is onze opleiding tot rekencoach echt een goed idee!
Deze opleiding kost 995 euro (€778 excl BTW) en is goed voor 27 uren.
 
Volg een online infosessie op maandag 17 april om 19u of vrijdag 21 april om 10u. Inschrijven via deze link.

Waarom?

 • Je wil preventief werken om rekenproblemen te voorkomen.
 • Je wil snel, effectief en handelingsgericht rekenproblemen remediëren en compenseren.
 • Je wil vlot oefeningen op maat kunnen aanbieden die het begrip, inzicht en de automatisering bevorderen.
 • Je wil los kunnen komen van de invulboeken.
 • Je wil leerlingen meer laten handelen in je praktijk / klas / school.
 • Je wil samen met collega’s een gedragen visie op rekenen doorheen je school of praktijk.
 • Je wil een betere verticale leerlijn doorheen je begeleidingen / klaspraktijken / school.
 • Je wil kinderen, ouders en anderen meer plezier en effect doen ervaren.
 • Je wil samen met andere cursisten jezelf verdiepen in rekendidactiek, maar ook meer inzicht verwerven in  bredere concepten zoals UDL, handelingsplanning, intelligentieprofielen enz.

We verwachten dat je tijdens opleiding steeds handelend aan de slag gaat met minstens één leerling, om de technieken eigen te maken en het effect zelf te ervaren.

Wat?

Na deze opleiding kan je:

 • stap voor stap alle strategieën van RekenTrapperS stapsgewijs èn handelend aanleren aan één of meerdere leerlingen;
 • de opbouw naar het cirkelrekenen sterk onderbouwen en toepassen;
 • aan de slag met geheugensparende strategieën waarmee leerlingen snel succes ervaren;
 • een sterke analyse maken van wat de leerling wèl kan & wat er moeilijk loopt in het rekenproces;
 • een krachtig handelingsplan maken en uitvoeren met korte- en lange termijndoelstellingen;
 • sterk reflecteren over je eigen handelen en het handelen van leerlingen en je omgeving;
 • beter toekomstgerichte keuzes maken in het leerproces van je leerling(en).

Impact voor:

 • school: Jij brengt in je team een vernieuwde kijk binnen op het aanpakken èn het voorkomen van rekenproblemen. Je leert eveneens hoe je de technieken en strategieën die je bij ons leert, overbrengt op je team. Het werken met RekenTrappers is werken in een verticale leerlijn. Dat betekent dat wat je in het eerste leerjaar doet, nog steeds op dezelfde manier kan worden ingeoefend & ondersteund in het zesde leerjaar. Een mooie (niet gefragmenteerde) verticale leerlijn komt iedereen ten goede. Daarnaast stimuleer je actief leren, werk je aan studievaardigheden en breng je sociale vaardigheden op de voorgrond.

 

 • praktijk: In je praktijk heb je een stevigere visie op “hoe aan de slag met rekenproblemen?”. Onze technieken en strategieën zijn sterk motiverend voor jezelf maar ook voor je cliënten. Rekenen wordt plots weer leuk èn je ervaart succes. Met de rekenmaterialen kan je snel differentiëren en werk je aan een stevige onderbouw waar leerlingen in de klas op kunnen rekenen. Je remedieert kinderen met oefeningen die passen bij de leeftijd van het kind wat de motivatie enorm stimuleert.

 

 • leerling: Kinderen vinden het handelend leren veel motiverender dan het eindeloos invullen van invulboeken. Vanuit het handelen bouwen ze ook sterker aan inzicht èn automatisatie waardoor ze ook sterk succes ervaren. Dit is een sterke win-win. Je oefent samen, leert planmatig werken en ondersteunt de executieve functies.

 

 • ouders: RekenTrapperS is een laagdrempelige methodiek die ook makkelijk thuis ondersteund kan worden. Ouders kunnen hun kinderen op een motiverende manier sterk ondersteunen en aansluiten bij de manier waarop op school of in een ondersteunende praktijk wordt gewerkt. Met stappenplannen, instructievideo’s en meer kunnen de ouders hun kinderen op een eenduidige manier ondersteunen, wat hun kind ten goede komt.

We verkennen ook enkele theoretische modellen waarvan we meteen de praktische vertaalslag maken naar het toepassen in de klas of in je praktijk: UDL, zorgcontinuüm, intelligentieprofielen,… . 

Hoe?

In elke sessie:
 
 • Vertel je aan ons en aan de andere cursisten wat je deed/ervaarde, hoe je aan de slag ging en welk effect je genereerde. We beluisteren elkaar en reflecteren samen.
 • Krijg je input over RekenTrapperS èn over enkele theoretische concepten.
 • Gaan we handelend aan de slag.
 • Is er veel ruimte voor vragen, overleg, bedenkingen,… .

Wanneer? 7 Sessies telkens van 13:00 tot 16:00 en terugkomdag

vrijdag 20 oktober
vrijdag 17 november
vrijdag 1 december
vrijdag 15 december
vrijdag 19 januari
vrijdag 1 maart
vrijdag 22 maart
vrijdag 24 mei terugkomdag

Waar?

 • Eureka Expert, Diestsesteenweg 57, 3210 Linden

Voor wie?

 • Logopedisten of andere buitenschoolse hulpverleners die werken met kinderen met rekenproblemen en rekenstoornissen.
 • Leerkrachten die een nieuwe kijk op rekenen willen om  in de klas toe te passen.
 • Zorgleerkrachten, ondersteuners, beleidsmedewerkers die doelgericht rekenproblemen willen leren remediëren. 
 • Docenten aan de hogeschool lerarenopleiding, logopedie en pedagogiek.

Portfolio

Op het einde van de cursus verwachten we dat je een portfolio afgeeft met volgende onderdelen:

 • een verslag met probleembeschrijving (beginsituatieanalyse) van een kind met rekenproblemen;
 • een beschrijving van het handelingsgericht remediëringstraject dat je met die leerling met rekenproblemen doorloopt en de link met RekenTrapperS;
 • een beschrijving van UDL situaties & UDL groeikansen in jouw school of praktijk.

We verwachten het definitieve portfolio tegen eind mei. Je krijgt een getuigschrift “rekencoach” nadat je de opleiding volgde èn een portfolio indiende.

Wat breng je mee?

Tijdens de opleiding gaan we handelend aan de slag zoals je dat met kinderen kan doen. Enkel door zelf te leren handelen, krijg je onze technieken letterlijk in de vingers. Het is daarom essentieel om volgende materialen telkens mee te brengen:

 • Een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent
 • Set speelkaarten
 • Een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter)
 • Een schaar
 • Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en Velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje

 

Ervaringen leerkrachten, logopedisten en zorgcoördinatoren

Uit onze jaarlijkse enquête onder leerkrachten, logopedisten en zorgcoördinatoren blijkt de opleiding tot RekenCoach een succes te zijn! De opleiding wordt gezien als relevant, interessant en stimulerend. Leren hoe je tijd moet verliezen om tijd te kunnen winnen gooit hoge ogen. De deelnemers delen ons telkens dat ze een enorme “mindshift” doormaken doordat ze sterker gaan reflecteren over krachtige technieken.  “De kinderen krijgen een houvast, een structuur, waardoor ze zich gesteund voelen. En dan hebben ze de oefeningen nog goed ook!” vertelt Maaike, leerkracht basisonderwijs ons. 

De opleiding RekenCoach is een meerwaarde voor mij
4.5/5
Het RekenCoach aanbod is relevant voor mijn werk
5/5
Ik pas toe wat ik leerde tijdens de opleiding
5/5

Ik ben tijdens deze opleiding bewust met de verschillende materialen en strategieën aan de slag gegaan en mocht heel vaak succes ervaren. Ik geloof dat ik met de jaren ook de chaos zal zien verminderen en de ervaring zal opbouwen om meer gestructureerd, doelgerichter en efficiënter een handelingsplan op te bouwen.

Alles wat we dit jaar hebben gezien, is geen afgerond project. Het is een kans om hier verder in te groeien, te ontdekken, integreren,… Deze cursus heeft me nog meer overtuigd om niet te blijven stilstaan bij wat we al hebben, maar aan de slag te gaan met wat we nog niet doen (UDL). Mij zien jullie dan volgend jaar zeker en vast terug tijdens webinars en hopelijk ook tijdens de verdiepende cursus.

Bedankt, Sabine en Lucas, voor het delen van al jullie kennis en ervaring! Aanvankelijk twijfelde ik of de opleiding Rekencoach een grote meerwaarde zou zijn omdat ik al wel regelmatig met RekenTrapperS in aanraking was geweest, maar het verschil tussen een studiedag of de opleiding tot coach is enorm.

Wie geeft de opleiding?

Lucas Hermans is logopedist, leerkracht wiskunde in Eureka Onderwijs en al meer dan tien jaar een vaste waarde binnen het Eureka team. Lucas werkt mee aan RekenTrappers, maakte talloze didactische filmpjes op YouTube over Eureka-technieken en zet zich dagdagelijks in om leerlingen optimale leerkansen te bieden. Dit doet hij ondermeer door CleverKids te ontwikkelen, een leerplatform dat leerlingen in hun talent wil zetten. Didactiek, nieuwe tools uitvinden en ICT inzetten zijn enkele van Lucas zijn interesses. Daarnaast zet hij zijn creativiteit en enthousiasme dagelijks in om het project Eureka te doen groeien.

Sabine Hechtermans is reeds meer dan 15 jaar medewerker bij Eureka Expert. Sabine werkt mee aan  RekenTrapperS en instaat voor een heel aantal studiedagen/vormingen. Daarnaast is ze ook ondersteuner, in een ondersteuningsnetwerk, die vooral leerkrachten en leerlingen ondersteunt waarbij het leren niet vanzelf gaat. Sabine heeft tevens een ruime ervaring in het werken met RekenTrapperS.

Organisator Eureka Expert CV | KMO/DV.0216420 | BE0458390772 -> Kies voor het domein bedrijfsspecifieke competenties bij KMO-portefeuille

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!