TaalCoach | 2023-2024 | Jaartraject

899,00

Wil jij impact in lezen, taal en spelling? Meer effect en inzicht? Als TaalCoach krijg je alle tools in handen!

Beschikbaarheid: Op voorraad

Opleiding tot taalcoach

Je wil handvaten om taalproblemen aan te pakken? Je wil sneller en effectiever oefening op maat kunnen aanbieden? Je wil kinderen en ouders meer plezier en effect doen ervaren? Neem dan zeker een kijkje naar onze opleiding en word ook taalcoach.

Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijgt 30% terugbetaald.

Volg een online infosessie op maandag 17 april om 19u of vrijdag 21 april om 10u. Inschrijven via deze link.

Wat?

Je leert de Eureka-technieken toepassen bij taalverrijking, technisch en begrijpend lezen en spelling in je eigen werkomgeving. Je leert kijken naar fouten en problemen en je gaan op zoek naar technieken en interventies die bij de leerling extra motivatie en effect teweeg brengt.

Deze opleiding is een boeiende en diepgaande opleiding voor wie individueel, in de klas op schoolniveau of in een buitenschoolse praktijk lees- en spellingproblemen structureel wil aanpakken.

De opleiding kost 899 euro (€ 679 excl BTW) en is goed voor 21 uur.

Een intensieve opleiding waarbij je actief aan de slag gaat en leert hoe je het verschil kan maken voor leerlingen in je omgeving. Je krijgt inzicht in wat problemen geeft binnen lezen, spellen en lezen en hoe je stapsgewijs kan ondersteunen. We vertrekken vanuit stevige methodieken en technieken die breed inzetbaar zijn. De manier van werken is leuk en effectief. Leerlingen krijgen grip op hun kunnen.

Nog een vraag? Mail gerust naar sabine.hechtermans@eurekaleuven.be.

1° Taalschat en taalverrijking

Een rijkere woordenschat geeft kinderen voorsprong. Een armere thuistaal, een taalstoornis, anderstaligheid, … zoveel oorzaken met ernstige gevolgen voor lezen en spelling. We starten verschillende methodieken om taal te verrijken en woordenschat uit te breiden. Je kan die meteen toepassen in je klassen of in je praktijk. Het herhalend experimenteren en samen hierover reflecteren is de start van je groeiproces.

2° Als Spelling een Kwelling is, je handboek voor spelling

ASKI omvat een totaalaanpak in 9 onderdelen. Boek 1 behandelt de spelling tot het 4de lj, in boek 2 komen alle spellingcategorieën vanaf het 4de lj aan bod.  Je werkt zowel aan technieken als aan visie op spelling-onderwijs. Je leert handelingsgericht denken vanuit de noden van het kind.
ASKI steunt op  multi-sensorieel leren. De blokkenmethode en hole@dokola.dt zijn zowel visueel als auditief. Het is een eenvoudige maar krachtige methode. Kinderen krijgen meer inzicht in spellingregels zoals de verdubbeling en de verenkeling.

Volgende topics komen uitgebreid aan bod:

 • klinkerschema
 • blokkenmethode voor spelling verenkelen en verdubbelen, taalbeschouwing PV en onderwerp, werkwoordspelling
 • hole@dokola.dt, zelfcontrole op een haalbare manier
 • hoorwoorden, regelwoorden, weetwoorden en onthoudwoorden: een leerlijn voor de hele school
 • compenserend spellen

3° Technisch en begrijpend lezen

We exploreren diverse leesstrategieën. Je zet de technieken in met verschillende doelen: tempo verbeteren, nauwkeuriger lezen, beter begrijpen wat je leest, lezen voor je plezier, … . Begrijpend lezen is een voortdurend opbouwen van woordenschat, leesvaardigheid en dit koppelen aan strategische leestechnieken. Begrijpend lezen met taalzwakke leerlingen of met dyslectische leerlingen vraagt een specifieke training.

Compenserende vaardigheden als spellingcontrole, werken in WORD, werken met voorleessoftware en ADIBoeken komen ook aan bod. We gaan aan de slag met kinderen die deze hulpmiddelen gebruiken.

Wanneer? 7 Sessies telkens van 13:00 tot 16:00

vrijdag 20 oktober Op Eureka
vrijdag 17 november Online
vrijdag 1 december Op Eureka
vrijdag 19 januari Online
vrijdag 23 februari Op Eureka
vrijdag 15 maart Online
vrijdag 19 april Op Eureka

Waar?

 • De sessies vinden live of online plaats (zie overzicht data). 
 • De live sessies gaan door in Eureka Onderwijs, Diestsesteenweg 722, 3010 Leuven. 

Wat heb je nodig?

 • een doos damstenen (of andere blokken in twee kleuren)
 • Velledabord of plastiek mapje met wit karton of wit papier erin en Velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje
 • eigen taalmethode die je op school gebruikt
 • LVS lezen & spelling van zorgkinderen

Zelf aan de slag

We verwachten dat je met één of meerdere leerlingen aan de slag gaat met de nieuwe technieken. Op het einde van de cursus kan je een attest Taalcoach behalen als je portfolio voldoet aan de verwachtingen.

 Spreker

Anny Cooreman, pedagoge, auteur en founder van Eureka, brengt de inhoud aan met veel overtuigingskracht en vertelt vanuit haar ruime ervaring. Door dagelijks in contact met de leerlingen te staan, merk je dat haar expertise net dat is wat voor jou als deelnemer het verschil maakt.

 

Organisator Eureka Expert CV | KMO/DV.0216420 | BE0458390772 -> Kies voor het domein bedrijfsspecifieke competenties bij KMO-portefeuille

Scroll naar top