Eureka Leuven

Taalcoach

899,00

Je kan niet meer inschrijven voor dit schooljaar. Wil je op de hoogte blijven van de lancering voor 2024-2025? Vul dit formulier in.

Uitverkocht

Opleiding tot Taalcoach

Ben je op zoek naar een sterk alternatief voor het oefenen in invulboeken?

De invulboeken: 

 • nodigen weinig uit tot schrijven. Het gevolg daarvan is dat er vaak weinig geschreven wordt.
 • zijn vaak erg fragmentarisch voorgestructureerd. Het leerproces is dan erg opgesplitst.
 • gaan voorbij aan de noodzaak van de totaalaanpak.
 • fnuiken vaak de goede didactiek omdat leerkrachten hierdoor niet meer in hun kracht staan.

Ben jij op zoek naar leermiddelen en methodieken die jou opnieuw in je kracht kunnen zetten?

Ben jij  op zoek naar leermiddelen en methodieken die sterk inzetten op het procesmatig beter leren lezen en spellen?

Ben jij op zoek naar leermiddelen en methodieken die inzetten op zowel plezier als succes ervaren?

Dan ben je op zoek naar onze opleiding tot Taalcoach!

Tip: Gebruik de KMO-portefeuille en krijgt 30% terugbetaald.

Volg een online infosessie op maandag 17 april om 19u of vrijdag 21 april om 10u. Inschrijven via deze link.

 Waarom?

 • Je wil preventief werken om lees- en spellingproblemen te voorkomen.
 • Je wil werken aan spelling- en klankbewustzijn waardoor je een stevige basis legt voor onze spellingregels.
 • Je wil vlot oefeningen op maat kunnen aanbieden voor alle leerlingen.
 • Je wil los kunnen komen van de invulboeken.
 • Je wil leerlingen meer laten handelen in je praktijk / klas / school.
 • Je wil samen met collega’s een gedragen visie op lezen en spelling doorheen je school of praktijk.
 • Je wil kinderen, ouders en anderen meer plezier en effect doen ervaren.
 • Je wil samen met andere cursisten jezelf verdiepen in lees- en spellingproblemen. Dit doe je door telkens samen te reflecteren op hoe je zelf aan de slag ging en hoe anderen aan de slag gingen.
 

Wat?

Na deze opleiding kan je:

 • de Eureka-technieken toepassen bij taalverrijking, technisch en begrijpend lezen & spelling in je eigen werkomgeving.;
 •  kijken naar fouten en problemen (analyse);
 • leerlingen stapsgewijs ondersteunen in het leren lezen, spellen en begrijpend lezen;
 • technieken  en interventies inzetten die bij de leerling succes genereren èn  extra motivatie en effect teweegbrengen;

Deze opleiding is een boeiende en diepgaande opleiding voor wie individueel, in de klas op schoolniveau of in een buitenschoolse praktijk lees- en spellingproblemen structureel wil aanpakken.

De opleiding kost 899 euro (€ 679 excl BTW) en is goed voor 21 uur.

Nog een vraag? Mail gerust naar sabine.hechtermans@eurekaleuven.be

Hoe?

1° Taalschat en taalverrijking

Een rijkere woordenschat geeft kinderen voorsprong. Een armere thuistaal, een taalstoornis, anderstaligheid, … zoveel oorzaken met ernstige gevolgen voor lezen en spelling.
We starten verschillende methodieken om taal te verrijken en woordenschat uit te breiden. Je kan die meteen toepassen in je klassen of in je praktijk. Het herhalend experimenteren en samen hierover reflecteren is de start van je groeiproces.
 
 

 

2° Als Spelling een Kwelling is, je handboek voor spelling

ASKI omvat een totaalaanpak in 9 onderdelen. Boek 1 gaat over de spelling tot het 4de lj, in boek 2 komen alle spellingcategorieën vanaf het 4de lj aan bod.  Je werkt zowel aan technieken als aan visie op spellingonderwijs. Je leert handelingsgericht denken vanuit de noden van het kind.
ASKI steunt op  multi-sensorieel leren. De blokkenmethode en hole@dokola.dt zijn zowel visueel als auditief. Het is een eenvoudige maar krachtige methode. Kinderen krijgen meer inzicht in spellingregels zoals de verdubbeling en de verenkelen.

Volgende topics komen uitgebreid aan bod:

 • klinkerschema
 • blokkenmethode voor spelling verenkelen en verdubbelen, taalbeschouwing PV en onderwerp, werkwoordspelling
 • hole@dokola.dt, zelfcontrole op een haalbare manier
 • hoorwoorden, regelwoorden, weetwoorden en onthoudwoorden: een leerlijn voor de hele school
 • compenserend spellen

3° Technisch en begrijpend lezen

We exploreren diverse leesstrategieën. Je zet de technieken in met verschillende doelen: tempo verbeteren, nauwkeuriger lezen, beter begrijpen wat je leest, lezen voor je plezier, … . Begrijpend lezen is een voortdurend opbouwen van woordenschat, leesvaardigheid en dit koppelen aan strategische leestechnieken. Begrijpend lezen met taalzwakke leerlingen of met dyslectische leerlingen vraagt een specifieke training.

Compenserende vaardigheden als spellingcontrole, werken in WORD, werken met voorleessoftware en ADIBoeken komen ook aan bod. We gaan aan de slag met kinderen die deze hulpmiddelen gebruiken.

In elke sessie:
 
 • Vertel je aan ons en aan de andere cursisten wat je deed/ervaarde, hoe je aan de slag ging en welk effect je genereerde. We beluisteren elkaar en reflecteren samen.
 • Krijg je input over Eureka technieken en strategieën
 • Gaan we handelend aan de slag.
 • Is er veel ruimte voor vragen, overleg, bedenkingen,… .

Wanneer? 7 Sessies telkens van 13:00 tot 16:00

We wisselen online sessies af met live sessies in Leuven. Zowel de online als de live sessies zullen interactieve sessies zijn.

vrijdag 20 oktober (Op Eureka)
vrijdag 17 november (Online)
vrijdag 1 december (Op Eureka)
vrijdag 19 januari (Online)
vrijdag 23 februari (Op Eureka)
vrijdag 15 maart (Online)
vrijdag 19 april (Op Eureka)

Waar?

 • De sessies vinden live of online plaats (zie overzicht data). 
 • De live sessies gaan door in Eureka Onderwijs, Diestsesteenweg 722, 3010 Leuven. 

Wat heb je nodig?

 • Een doos damstenen (of andere blokken in twee kleuren)
 • Velledabord of plastiek mapje met wit karton of wit papier erin en Velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje
 • Eigen taalmethode die je op school gebruikt
 • LVS lezen & spelling van zorgkinderen

Zelf aan de slag

We verwachten dat je met één of meerdere leerlingen aan de slag gaat met de nieuwe technieken. Op het einde van de cursus kan je een attest Taalcoach behalen als je portfolio voldoet aan de verwachtingen.

 Spreker

Anny Cooreman, pedagoge, auteur en founder van Eureka, brengt de inhoud aan met veel overtuigingskracht en vertelt vanuit haar ruime ervaring. Door dagelijks in contact met de leerlingen te staan, merk je dat haar expertise net dat is wat voor jou als deelnemer het verschil maakt.

 

Organisator Eureka Expert CV | KMO/DV.0216420 | BE0458390772 -> Kies voor het domein bedrijfsspecifieke competenties bij KMO-portefeuille

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!