2 of 2

être 5 minuten Frans kijken

Bekijk deze video en teken wat je begrijpt.

Vertel het verhaal aan publiek. Gebruik je tekeningen als geheugensteun.

Denk aan volgende vragen om je verhaal te vervolledigen:

In welke stad start het verhaal?

Wat is er gebeurt?

Wie vertelt het verhaal? Wie zoekt hij?

Waarom beslist hij om de ferry te nemen?

Wat betekent de zin ‘rentrez chez vous’?

Wat zou het voor jou betekenen als je vluchteling zou worden?

Scroll naar top

3 oktober 20u00 op YouTube

Feestwebinar
dys-YES-xie

met mooie getuigenissen, lancering DYScaperoom
primeur gevoelskaarten dyslexie, lancering dys-track van gelegenheidsgroep AKTSI en meer … Benieuwd? Kijk mee!