1 of 2

vendre 5 minuten Frans kijken

Bekijk de video.

Herbekijk de video en los de vragen in het Nederlands op.

Tip: zet de video op pauze.

Welke revolutie heeft de klimaatsverandering in gang gezet?

Kan je de klimaatsverandering tekenen en aan publiek uitleggen?

Som 3 gevolgen van klimaatsverandering op.

Hoe kunnen we zelf ons gedrag veranderen? Geef 3 voorbeelden.

Scroll naar top