Eureka Leuven

Zorgleerlingen ondersteunen tijdens Corona

Let op: We passen deze pagina regelmatig aan. Eureka deelt haar ervaringen.

Leerlingen met bijzondere zorgnoden vragen om een bijzondere aanpak tijdens deze corona-periode.
Voor alle gezinnen waar het momenteel misloopt: Je bent niet alleen.
Het afstandsleren is niet voor iedereen even haalbaar.

Er kan veel mislopen?
– onvoldoende ICT-vaardigheden;
– onvoldoende structuur;
– onvoldoende aangepast aanbod;
– onvoldoende verbinding met mede-leerlingen;
– onvoldoende individuele ondersteuning;
– onvoldoende ruimte, materialen, …;

Bij Eureka proberen we onze leerlingen en de gezinnen extra te ondersteunen.
Hieronder volgen enkele tips van wat kan werken.

Mogelijke tips:

Volgende tips zijn uitvoerbaar door het netwerk rond de leerling. Wie zit in het netwerk? Ouders, leerkrachten, zorgleerkrachten, ICT-coördinators, vrijwilligers, CLB, ondersteuners, stagiairs, familie, vrienden … . Denk breed.

. Het belangrijkste ingrediënt in alle tips is communicatie. 
Merk je dat het niet vlot? Deel dit met je netwerk en zoek samen naar oplossingen. 

1. Verdeel de planning in mag, moet, moet niet.
2. Bepaal grenzen in tijd: werk je tot het af is of mag je vroeger stoppen? Zo voorkom je te hoge werklast.
3. Bepaal grenzen in de taak: moet je alle oefeningen maken? Wat is het doel?
4. Werk samen: Ongetwijfeld zijn er klasgenoten die je kind kunnen ondersteunen. Breng leerlingen met elkaar in contact.
5. Buddy-project: in sommige gemeenten zijn er specifieke projecten voor studiebegeleiding, mogelijks hebben deze in tijden van corona ook een dagondersteuning.
6. Kan een stagiair/zorgleerkracht/coach je helpen? Vele mensen willen graag ondersteunen, als de vraag maar helder gesteld wordt.
7. Hoe kan je kind zichzelf controleren? Zijn er correctiesleutels of hulpmiddelen om jezelf te controleren en te ondersteunen?
8. Voorzie live-contact: Leerlingen met bijzondere zorgnoden hebben het meeste effect bij live contact, zo kan er beter ingespeeld worden op hun zorgnoden.
9. Zijn alle leermiddelen voorhanden: heeft de leerling alle boeken?
10. Online co-teaching: Probeer iedereen te betrekken door aan co-teaching te doen.

Algemeen:

Less is more. We hopen dat leerlingen leren uit oefenen. Dit is echter vaak niet het geval tenzij er directe instructies volgen tijdens het oefenen. Leerlingen hebben vaardigheden nodig om zelfstandig te kunnen werken. Deze moet je ook trainen en expliciteren.

Wat zegt onderzoek

A. Desoete en P. Warreyn  (UGent) zochten uit hoe ouders en leerlingen het thuisonderwijs ervaren.  Ze vergeleken daarbij ‘gewone’ leerlingen en leerlingen met bijzondere leernoden. Meer info: Thuisleren extra zwaar voor kinderen met ontwikkelingsstoornis en hun ouders

Thuisonderwijs is een zware belasting voor de meeste ouders. Veel ouders die op de enquête antwoordden, besteden heel wat tijd en energie aan het ondersteunen bij het leren. De tijd die kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen aan de schooltaken spenderen, ligt heel wat hoger en veroorzaakt vaak een gevoel van frustratie en demotivatie. Deze ouders voelen zich vaker machteloos of overvraagd dan andere ouders. Laten we met hun tips rekening houden.
Pas de taken aan zodat de kans op succes en competentiegevoel, ‘ik kan dit ook!’, toeneemt. 

Lees hier onze samenvatting of lees het volledige rapport. 

Alles loopt mis! En nu?

Het goede aan ons onderwijssysteem is dat er veel leerkansen zitten verwerkt in verschillende leerjaren.
Deze paar maanden zorgen natuurlijk voor een achterstand, toch kan je nu ook inzetten op inhoud die op lange termijn versnellend kan werken:

Zet in op vaardigheden:
– Computervaardigheden: Spellingcontrole, ADIBoeken, Voorleessoftware, Online oefenprogramma’s, studeren met YouTube, …
– Zelfcontrole: Hoe verbeter ik? Waar kan ik oplossingen vinden? Als ik iets niet begrijp, waar zoek ik naar info?
– Zelfsturing: Hoe maak je planningen op? Hoe beheer ik mijn leertijd?
– Hulpmiddelen leren gebruiken: Hoe werkt een online woordenboek? Hoe werkt een rekenmachine? Hoe teken je met een geodriehoek?

Zet in op basiskennis:
– Voorbeelden Rekenen: Hoofdrekenen met cirkelrekenen, rekenen met breuken, …
– Voorbeelden taal: Werkwoordvervoegingen, begrijpend lezen, …
– Voorbeelden Vreemde talen: grammatica, werkwoordvervoegingen, …

Zet in op competentiegevoel:
– Haal energie en voldoening uit het proces door positieve feedback: ‘Goed dat je jezelf hebt gecontroleerd’, ‘Fijn dat je een planning hebt gemaakt’, …
– Betrek je kind bij beslissingen: ‘Hoe gaan we de dag plannen?’, ‘Hoe kan je meer uitleg vragen?’, ‘Bij wie gaan we hulp vragen?’

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!