Eureka Leuven

Het Eureka-verhaal

Eureka Leuven, een waaier aan organisaties

Het begin

In 1990 besloten Anny Cooreman en Hedwig van den Bosch een school op te richten die begaafde leerlingen met leerstoornissen voorbereidde op de examencommissie. Sinds 1996 is Eureka Onderwijs een erkende school. De inspectie komt zoals in andere scholen regelmatig op bezoek. We zijn een gewone school met een buitengewoon aanbod en een intensieve aanpak.
Wat begon met middenjury is nu een erkende school met aanbod 2de leerjaar t.e.m. 2de middelbaar.

Onze oud-leerlingen doen het goed in de vervolgscholen. We krijgen heel wat feedback over het grote verschil dat Eureka maakte in de levensloop van onze oud-leerlingen.

Het team bestaat voornamelijk uit pedagogen, logopedisten, psychologen en medewerkers met onderwijsdiploma’s. De medewerkers werken in zelfstandig statuut om de onderwijsprijs haalbaar te houden. Ze hebben een doorgedreven inzet en zijn gemotiveerd als ze leerlingen hun talenten zien ontplooien.

Waarom: Leerstoornissen kunnen je leven bepalen 

Talentvolle leerlingen lopen het risico niet te kunnen, of mogen, studeren in een richting die bij hen past. Een juiste aanpak op jonge leeftijd voorkomt dat hun mankement uitgroeit tot een leerhandicap. Twee mensen op tien hebben dyslexie, dyscalculie, dyspraxie of een andere leerstoornis. 

De kracht van hulpmiddelen

Het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid geldt voor alle Vlaamse bevoegdheden en beschouwt het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap als een vorm van discriminatie.

Voor Nele die dit briefje schreef is de spellingcontrole en woordvoorspeller een absolute must.
Voor Rick die niet leesbaar kan noteren zijn leerkrachtenboeken met oplossingen, laptop in de klas, ADIBoeken en een laptop met printer in de klas wat het verschil maakt.
Voor Victor met een fysieke beperking zijn meer tijd, aangepaste toetsen, een laptop met printer in de klas, snelle WIFI-verbinding, spellingcontrole, een programma voor meetkunde en een coach dan weer noodzakelijke redelijke aanpassingen. 
Voor Kaat met acalculie (cijfers geen betekenis kunnen geven) zijn een rekenmachine, onthoudkaarten en formularia, aangepaste toetsen in hoeveelheid en moeilijkheid de noodzakelijke voorwaarden om te kunnen doorstromen in de richting TSO waarin ze haar creatieve kanten vorm kan geven met het oog op een diploma.

Een leerstoornis is blijvend. Het hulpmiddel is een redelijke aanpassing. Deze aanpassing maakt het actief en zelfstandig participeren aan de samenleving mogelijk. 
Elk hulpmiddel, technisch of van een andere aard, dat de leerling of volwassene toelaat autonoom en competent te zijn thuis, op school, op het werk en in de maatschappij moet gestimuleerd en geaccepteerd zijn. 

Van school

Enkele leerlingen in 1990

tot organisatie

+ 70 leerlingen volgen dagonderwijs.
+ 200 deelnemers vakantiecursus
+ 26 000 =leerlingen op ADIBoeken en LeesVoor!
+200 deelnemers vormingen
+100 publicaties
+10 000 abonnees 

Leer de school kennen

Ontdek onze werking.

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!