Eureka Leuven

Diagnostiek en advies

Tip: denk je aan onze school voor je kind?
Volg dan een gratis infoavond.

Een adviesgesprek en/of diagnostisch onderzoek? Ontdek waarom je best voor Eureka kiest!
In het kort: we doen meer dan het diagnostisch onderzoek. We onderzoeken meteen welke aanpak voor je kind werkt en geven je als ouders de tools en inzichten om krachtige lange termijn beslissingen te maken.

Ontdek op deze pagina wanneer je best aan diagnostiek begint, hoe ons diagnostisch proces verloopt en of labels nodig zijn.
Daarnaast ontdek je het Eureka-effect en wanneer Eureka de juiste plek is voor jou als ouder.
We overlopen de meest voorkomende vragen. Wil je je kind aanmelden voor diagnostiek? Dan vul je dit formulier in.

Heb je vragen over leerstoornissen en/of ontwikkelingsstoornissen zelf? Klik hieronder voor meer informatie :
DyslexieDyspraxieDyscalculieDysfasieHoogbegaafdheidNLD ADDADHD

Enkel aanmeldingen tot eind 2de middelbaar mogelijk

Wanneer diagnostiek?

Herken je signalen van leerstoornissen? Maak je je zorgen over het schoolse proces? Komt het potentieel van je kind niet tot uiting? Dan kan een diagnostisch onderzoek essentieel zijn. Na een grondige probleemanalyse krijg je als ouder de informatie om je kind beter te ondersteunen.

Een diagnose op vroege leeftijd is essentieel. Wanneer een kind achter begint te lopen op school en niet goed snapt waar dat door komt, vormt dat de basis voor een negatief zelfbeeld.  Gedachten als “ik ben te dom” of “ik doe niet hard genoeg mijn best” krijgen daardoor een ingang. Diagnose op een jonge leeftijd kan dat voorkomen: het kind snapt waar de beperkingen waar hij of zij last van heeft vandaan komen en leert zichzelf zo te begrijpen. “Ik ben dom” lijkt ineens niet zo’n goede verklaring meer!

Wil je jouw kind aanmelden voor diagnostiek? Vul dan dit online formulier in.

Hoe verloopt ons diagnostisch proces?

Het diagnostisch proces van Eureka bestaat uit drie fasen, namelijk de voorbereidende fase, de testfase en het op maat gemaakte behandelingstraject. 

In de voorbereidende fase gaan de experten van Eureka de hulpvraag bestuderen en verzamelen zij zo veel mogelijk relevante informatie over het kind. In de testfase onderzoeken we via genormeerde en gestandaardiseerde testen om een sterkte-zwakte-analyse mogelijk te maken. We gaan tijdens de test op zoek naar manieren waardoor het kind zegt: “Eureka, ik snap het nu!”. In de slotfase wordt er aan de hand van alle verzamelde informatie een  behandelingstraject op maat gemaakt waarin we beoordelen welke weg de beste is voor het kind en het gezin. 

Is een label echt nodig?

Eureka ziet een diagnose als iets positiefs. Een label zoals dyslexie, dyscalculie of autisme is het resultaat van een uitgebreid diagnostisch traject dat toelaat om tekorten en beperkingen onder ogen te zien die structureel aanwezig zijn, om dan vervolgens in talenten te gaan investeren op een vroege leeftijd. 

Een correct label helpt om jezelf te leren begrijpen en maakt het voor de omgeving van iemand met een leerstoornis makkelijker in te zien wat er aan de hand is. Wanneer een kind moeite heeft met lezen en schrijven, maar niet weet waar dat aan ligt, begint het kind te geloven dat hij of zij simpelweg niet slim genoeg is. Als dit kind weet een leerstoornis is en dat die stoornis de reden is dat het allemaal niet lukt, dan zal het kind zichzelf beter begrijpen. Ook voor de ouders kan de erkenning dat er iets niet goed zit bij hun kind een grote opluchting betekenen.

Wat is het Eureka-effect?

Eureka is een school waar leerlingen ambassadeur leren zijn van zichzelf. Wat we doen in onze school zit vervat in ons diagnostisch proces. Mensen die geïnteresseerd zijn in de school komen steeds eerst voor advies. Zo kunnen we bepalen of dit kind een goede match is voor onze school. Advies en diagnostiek kan natuurlijk ook los van de school.

Eureka maakt het verschil. Dat is wat we horen van de gezinnen die we ondersteunen. Elk gezin krijgt een aanpak op maat. Steeds met als doel effect op lange termijn te hebben.  Via onze schoolbrochure leer je Eureka Onderwijs beter kennen.

Scrol verder om meer te weten te komen over het effect van Eureka!

Wat kan Eureka voor jou als ouder betekenen?

Zoek je een diagnose? Denk je aan dyslexie, dyscalculie, ADD, …? Heeft je kind extra leerpotentieel en nood aan uitdaging? Zie je het zelfbeeld en schools zelfvertrouwen dalen? Ons team van experten onderzoekt je vraag.

We hebben door onze school heel wat kennis over de impact van een leerstoornis in een klas. Je wil als ouder niet enkel een naam of diagnose horen. Je wil vooral ermee aan de slag kunnen en je wil je kind ondersteunen bij het huiswerk. Je wil graag dat de school begrijpt wat je bezorgdheid is. Ons advies is afgestemd op je zorgvraag als ouders. 

Wil je advies en leertips bij een bestaande diagnose? Wil je overleg met je school?  We helpen je met onze talrijke publicaties en een gericht handelingsplan.

"Bedankt voor het duidelijke verslag en het aangename adviesgesprek. We zijn erg blij dat jullie zoveel expertise hebben."
- Ouders van Toby

Diagnose, advies en begeleiding

Ons test- en adviescentrum is gespecialiseerd in leerlingen tot 14 jaar met leerstoornissen die normaal- of hoogbegaafd zijn
Aanmeldingen vanaf 3de middelbaar zijn niet mogelijk.
We testen vanuit een holistische en contextuele benadering. Het verslag is handelingsgericht. Ouders zijn hierin onze partners. In overleg zoeken we haalbare pistes.
 Welke zorg of aanpak past het best bij ons kind? Onze adviezen zijn werkbaar en concreet.   

Ons onderzoek is multidisciplinairOnze medewerkers zijn klinisch opgeleid en hebben ruime ervaring.

Wie kan bij ons terecht?

 • Vraag naar diagnose en/of advies voor leerlingen met problemen in de schoolse context van kleuters tot en met tweede middelbaar  
 • We geven voorrang aan leerlingen met een adviesvraag i.v.m. een vermoeden van hoogbegaafdheiddyslexie, dyscalculie, dysfasie, dyspraxie, ADD en/of concentratieproblemen.
 • Bij emotionele of gedragsproblemen, ASS / autisme en ADHD bekijken we steeds of de zorgvraag past binnen de expertise van ons centrum alvorens we een onderzoek/advies plannen.
 • Advies zonder testen is mogelijk. Dit is enkel mogelijk als er al een voorafgaande onderzoeksgegevens  beschikbaar zijn.

Meld je kind aan via dit formulier. 

·  Via dit online inschrijfformulier. We mailen je nadien vanuit test@eurekaleuven.be. Vermeld duidelijk je vraag en je bezorgdheden of wensen. Er is geen telefonische permanentie.

·        Wij mailen je om ons een dossier, digitaal of per post, te bezorgen. Verzamel de dossiergegevens en testresultaten van je kind. Wat al recent is getest, zullen we niet opnieuw testen. Verzamel recente toetsen van op school. 

·        Vul de vragenlijsten in die we je digitaal bezorgen. Vraag ook aan de school om die vragenlijsten in te vullen.

 

Het dossier is nu volledig. We maken een eerste verslag op en leggen dit voor aan onze medewerkers. Deze beslissen over de volgende mogelijke stappen:
 
 • OF We nodigen je uit voor een adviesgesprek samen met je kind. We stellen een afspraak voor.
 • OF We beslissen dat er meer testen nodig zijn vooraleer we een adviesgesprek plannen. 
 • OF We zijn van oordeel dat ons centrum niet de geschikte expertise heeft voor deze zorgvraag. We contacteren je met deze
  boodschap. Indien mogelijk adviseren we een ander centrum. 

We kunnen je verder helpen van zodra we volgende info hebben:

1.   Een kopie van de verslagen van alle eerdere onderzoeken

2.   Een kopie van het verslag met de IQ-test met alle subtestscores. Je kunt
het CLB toelating geven om dit aan ons te bezorgen. Indien er geen IQ-test is,
zal die in ons centrum afgenomen worden.

3.   De scores van het LVS (leerlingvolgsysteem) voor
lezen, spelling en rekenen .  Je vraagt die gegevens aan de
zorgleerkracht.  Deze scores verkorten de onderzoekstijd in ons centrum.

4.   Indien beschikbaar  een verslag van de leerkracht, zorgleerkracht.

5.   Een kopie van het rapport en van de meest recente toetsen.

 

Mail naar test@eurekaleuven.be of stuur naar Katrien Cordemans, Diestsesteenweg 722, 3010 Leuven.

We nemen contact op en stellen een afspraak voor. Je kind komt samen met één van de ouders. Deze eerste afspraak verloopt als volgt:

 • Onze medewerker heeft een kort intakegesprek met de aanwezig ouder. Dit geeft ons belangrijke informatie voor het testonderzoek.
 • Onze medewerker test je kind. De testing gebeurt in één of twee keer van 2 à 3 uur. Tijdens het onderzoek blijft de ouder niet bij het kind.
 • We nemen steeds een intelligentietest af, tenzij die recent is afgenomen.  Hieruit kunnen we sterktes en zwaktes beter bepalen. Die zullen mee bepalen welk handelingsplan wordt opgesteld. 
 • Aanvullende testen onderzoeken aandacht, talige en visuele sterktes en zwaktes en het schoolse niveau voor rekenen, lezen en spelling.

Het adviesgesprek volgt meestal 1 à 2 weken later. Hierin bespreken we de resultaten met beide ouders. Ook je kind moet hierbij aanwezig zijn.

We maken een concrete analyse en geven praktisch advies. Je krijgt een uitgebreid verslag mee van deze diagnose. Indien van toepassing krijg je ook een attest dyslexie of dyscalculie.

 

Je kind is al uitgebreid onderzocht. We stellen een adviesgesprek voor

We nemen contact op en stellen een afspraak voor. We verwachten hierbij steeds beide ouders en het kind.

Je kind brengt zijn/haar schoolmateriaal mee: agenda, toetsen, schoolboeken, werkboeken van alle vakken. Indien van toepassing, breng je ook map/schrift/blaadjes van zorgjuf, logopediste, remedial teacher, … mee.

Dit hebben we nodig om zicht te krijgen op

 • het niveau waarop je kind werkt in de klas, bij de zorgleerkracht, de logopediste, …
 • welke fouten je kind maakt, wat wel goed gaat, …

Onze onderzoeker kijkt hoe je kind leert. Met deze informatie stellen we de diagnose scherper. We maken een concrete analyse en geven praktisch advies.

Ons centrum in niet gesubsidieerd. Onze tarieven staan hier beschreven:

Opstart dossier multidisciplinair team + intake kind/jongere  + adviesgesprek 1,5 uur (opstart dossier = gegevens verzamelen, dossieranalyse,
hypothesevorming vooraf) (bijkomend verslag = € 150,00)
€ 250,00
Onderzoek + intake kind + adviesgesprek  (incl. 1 halve dag onderzoek en onderzoeksverslag en eventuele attesten)
(incl. opstart dossier)
€ 700,00
Uitgebreid onderzoek + intake kind + adviesgesprek (incl. 2 halve dagen onderzoek en onderzoeksverslag en eventuele attesten) (incl. opstart dossier)€ 800,00
Heradvies zonder opstart dossier€ 110,00
Overleg met school, ouders en betrokkenen in Eureka te Leuven, 1,5 uur€ 125,00
Begeleiding op maat per uur€ 66,00
Werkboeken aan verkoopsprijs publicatielijstvariabel

In het advies komen de talenten en zwaktes aan bod met concrete voorbeelden. Ons advies is gericht op het kind en de ouders. Ook tips voor de school en externe hulp komen aan bod. Deze adviezen zullen ook in het verslag staan.  We zoeken met de ouders wat voor hun context haalbaar is om het kind te benaderen vanuit de noden van het kind.

Ouders als coach

We schakelen de hulp van de ouders in. Daarom is ons advies ook op hen gericht. Samen bekijken we wat mogelijk is.
Hoe ondersteun je je kind het best? Je kind leert beter wanneer je als ouder actief coacht. Daarom laten we je kennismaken met onze technieken en methodes.

Begeleiding van leerlingen

We bieden een beperkt aanbod van buitenschoolse begeleidingen. Tijdens deze sessies leert je kind werken met Eureka technieken en methodes. We steunen hierbij op onze expertise uit onze school. 

Voltijds schoolaanbod in Eureka

De zorgvraag voor je kind past in wat Eureka als school heeft te bieden. We bespreken de mogelijkheden om intensief gedurende 2 jaren te werken aan het zelfbeeld en de vaardigheden van je kind. Leerlingen met goede intellectuele mogelijkheden en grote schoolse achterstanden komen hiervoor in aanmerking. We nemen leerlingen met dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysfasie en ADD. Leerlingen die omwille van verhuis of ziekte schoolse achterstanden hebben opgelopen zijn ook welkom. Onze school is een doorloopschool. Na onze school reïntegreren de leerlingen in het gewone onderwijs, in het secundair in ASO, TSO of KSO. We zijn een gewone school met een buitengewoon aanbod. In het basisonderwijs zitten tot 15 leerlingen per klas en in het secundair tot 20.  We bieden geïndividualiseerd onderwijs maar geen individueel onderwijs.

Begeleiding van scholen

Ook scholen kunnen contact met ons opnemen. Wanneer ze bijkomend advies wensen rond de aanpak van één of meerdere leerlingen met ernstige leerstoornissen in hun eigen school. Dit gebeurt op vraag van en in samenspraak met de ouders.

We zoeken naar de meest werkbare en optimale begeleiding.

 • Hoe pak je dit leerprobleem het best aan in de klas? 
 • Welke hulpmiddelen kan je gebruiken? 
 • Hoe kan je aan de slag met redelijke aanpassingen?

Eureka Onderwijs biedt jaarlijks plaats aan maximaal 80 leerlingen. Ze zijn zijn normaal begaafd of hoogbegaafd.  Bijna alle leerlingen hebben een leerstoornis. Ons onderwijs is intensief en ervaringsgericht.  Ons doel is herinstroom op niveau basisonderwijs of secundair onderwijs doorstroom of dubbele finaliteit. We hebben geen aanbod buitengewoon onderwijs. 

Onze leerlingen verwerven een grondige basiskennis op niveau. Ze leren leren in de klas begeleid door de leerkrachten.  We werken met abstracte schema’s en concrete toepassingen.  Het hele vakkenpakket komt aan bod. In het basisonderwijs krijgt zowel WO als taal en rekenen veel aandacht. Er zijn vaak toetsen die leiden tot feedback en bijsturing per leerling.  In de namiddag is er ruimte voor sport, muziek, artistieke expressie, mondelinge vaardigheden, lego-techniek en projecten. 

De autonomie staat centraal. Wat het kind zelf kan, doet het zelf. Het is geen individueel onderwijs. Leerlingen werken vaak als coach voor elkaar, het sociaal aspect krijgt veel ruimte en aandacht. Wie een netwerk leert gebruiken, zal later de juiste partners vinden om doelen te halen. Hoe werken we aan zelfbeeld en zelfvertrouwen. Iets kunnen, het competentiegevoel, kan je versterken door de weg naar kunnen intensief te coachen. Er zijn uitdagende leeruitdagingen. Elke leerling zal een eigen pakket uitdagingen krijgen en kiezen.  Onze klassen zijn divers. De leerlingen leren elkaar coachen en  kunnen later vaardig bijles geven. Dit geeft voor deze doelgroep een heel positieve evolutie op zelfbeeld en zelfredzaamheid.

Aanmelden en inschrijven gebeurt in verschillende stappen. Je dient een dossier in met testresultaten en kopies van toetsen. Als er geen recente intelligentie bekend is, stellen we voor om dit te testen. Voor leerlingen met een zwakgemiddelde begaafdheid is ons schoolsysteem vaak zwaar. Kies dan liever voor een school met aangepaste hulp in de eigen buurt.

Herinstroom is ons doel. Leerlingen leren compenseren. Ze leren hun leerstoornis aanvaarden. Ze zetten hun talenten in om te werken aan hun mankementen. Ze kiezen voor een toekomst en leren opnieuw dromen. 

Meer info over onze school vind je hier.

Neen, iedereen kan een zorgvraag doorgeven. Wil je toch je kind in de school inschrijven? Dan is een diagnostisch traject  een voorwaarde om in te schrijven

Ja, we willen zeker zijn dat een Eureka traject de juiste oplossing is voor jouw kind. Om een volledig beeld te krijgen van jouw kind is diagnotisch onderzoek nodig. Afhankelijk van het dossier zullen we testen uitvoeren en een gesprek plannen. We voeren enkel testen uit als dit nodig is.

Wanneer een traject bij Eureka niet de beste optie is, bespreken we samen met jou de andere opties. We bieden ook vakantiecursussen aan of hulpmiddelen waarmee je zelf aan de slag kan.

Dit hangt van veel factoren af: Hoe gaat het met jouw kind? Waar woon je? Hoe oud is jouw kind? 

In het algemeen wacht je beter niet te lang. Een kind met een leerstoornis is kwetsbaar. De leerstoornis haalt het zelfbeeld naar beneden. Hoe langer je wacht, hoe meer
schade jouw kind kan oplopen. Dan vraagt het ook meer tijd om het zelfbeeld terug omhoog te krijgen.

Enkel aanmeldingen tot eind 2de middelbaar mogelijk.

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!