Eureka Leuven

Wat is ADD?

Leerlingen met ADD vertonen een gebrek aan concentratie en volgehouden aandacht. Hun denken verloopt chaotisch. Het zijn stille prutsers die niet altijd opvallen in de klas.
ADD komt vaak samen voor met dysorthografie/dyslexie/dyscalculie/dyspraxie en ADHD.

Infofiche ADD

Mogelijke zwakke kanten

Aandachtstekort
▢ Verstrooidheidfouten, onvoldoende aandacht voor details
▢ Moeite om aandacht bij taken of spel te houden
▢ Niet lijken te luisteren
▢ Aanwijzingen niet opvolgen
▢ Er niet in slagen werk af te maken of verplichtingen na te komen
▢ Moeite met het organiseren van taken en activiteiten
▢ Vermijden van taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen
▢ Afgeleid worden door allerlei onbelangrijke dingen
▢ Vaak dingen kwijtraken
▢ Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

Vergeetachtigheid
▢ Vaak iets vergeten
▢ Namen van mensen vergeten
▢ Specifieke domeinkennis niet kunnen onthouden
▢ Moeite met tafels

Kennisopbouw 
▢ Onvoldoende kennis opbouwen (vooral gevolgen voor Frans en wiskunde)
▢ Opvallend veel spellingfouten
▢ Opvallend veel rekenfouten
▢ Veel ‘domme’ fouten ondanks goed inzicht

Mogelijk sterke kanten

Rijke fantasie of creativiteit
▢ Goede ideeën
▢ Veel associaties
▢ Rijk beelddenken

Gevoelig en sociaal
▢ Groot inlevingsvermogen
▢ Passen zich gemakkelijk aan
▢ Flexibel
▢ Open voor anderen

Wat moet je doen en wat niet?

DO'S

Accepteren
 Moedig de leerling aan als hij/zij het goed doet
 Toon dat je het positieve ook opmerkt

Stimuleren en begeleiden
 Geef korte en duidelijke instructies
 Geef één opdracht tegelijk
 Maak oogcontact en geef directe feedback
 Werk met een chronometer of keukenwekker om de tijd te beperken
 Alleen strikt nodige materiaal op bank, bijvoorbeeld: bij taalvakken geen passer en geodriehoek op de bank
 Leer kernwoorden markeren. Vat de hoofdzaken samen.
 Stimuleer om geheugenkaarten te gebruiken.

Compenseren
 Laat de leerling een oorbeschermer dragen bij toetsen en taken.
 Laat de leerling gebruik maken van het materiaal van de klas (passer, atlas…) als hij/zij weer iets vergeten is (met meerdere leerlingen hetzelfde materiaal gebruiken nodigt uit tot spelen en praten).
 Voorzie een perforator en een nietjesmachine in de klas, zodat losse bladeren dadelijk kunnen geordend worden.

DON'TS

Begeleiding en aanpak
 Complexe opdrachten geven
Overladen met ‘woord’-instructie
 Verwachten dat zij iets onthouden als zij het niet meteen noteren

Straffen
 Punten aftrekken als een taak niet tijdig wordt afgegeven zonder extra aandacht hoe tijdig iets afgeven.
 Boos worden bij vergeetachtigheid zonder extra hulp om niet meer te vergeten. 

Materiaal
 Teksten met onoverzichtelijke lay-out
 Cursussen op veel losse bladen en in verschillende mappen

Nuttige links:

www.sprankel.beVoor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
www.klascement.bePlatform voor leraren om inspiratie te delen
www.zitstil.be |  Kennis- en expertisecentrum voor ADHD en ADD
www.siho.beOndersteunt Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen
www.adibib.beDigitale leer- en werkboeken voor leerlingen met een beperking in schriftelijke communicatie
www.adhd-volwassenen.beVereniging van en voor volwassenen met ADHD
www.luisterpuntbibliotheek.be | Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!