Eureka Leuven

Wie kan er bij Eureka terecht?

Basisonderwijs: 2de tot 6de leerjaar, gewoon onderwijs
Secundair onderwijs: 1ste graad: 1ste leerjaar A en 2de leerjaar A, Moderne talen en Wetenschappen, Latijn

De leerlingen moeten verstandig genoeg zijn om van uit onze doorstroomschool het maximale te halen. De meeste leerlingen volgen nadien ASO, TSO of KSO.  

Problemen met automatiseren door dyslexiedyscalculie en ADD? Dan zetten we het redeneervermogen of logisch denken in om sterke vorderingen te maken. Leren leren en het leren compenseren staat centraal.

Voor leerlingen met een grote nood aan concreet onderwijs en veel praktijk, is Eureka Onderwijs geen juiste keuze. Het leerstofpakket is zwaar en er is veel huis- en thuiswerk. Ook om die redenen is Eureka Onderwijs minder aan te raden bij leerlingen met autisme of ASS.

Leerlingen met gedragsproblemen en leerlingen met ADHD behoren niet tot onze doelgroep. Zij hebben nood aan andere invalshoeken dan de compenserende aanpak op vlak van kennis en studeren.

Getuigschrift en/of attest

Eureka Onderwijs is een erkende school die door de schoolinspectie wordt opgevolgd. Het leerplan komt grondig aan bod. De eindtermen moeten behaald worden, rekening houdend met de leerstoornis. De leerlingen maken in ruime mate gebruik van redelijke aanpassingen zoals compenserende voorleessoftware, spellingcontrole, elektronisch woordenboek, rekenmachine, onthoudfiches, stappenplannen, mondelinge bijkomende toetsen, …
De volgende school krijgt een dossier met het attest van de leerstoornis en individuele aanbevelingen.

Regulier leerplan

Eureka Onderwijs biedt intensief onderwijs met een gewoon leerplan. Het aanbod is klassikaal, maar elke leerling heeft eigen doelstellingen en compenserende hulpmiddelen. We volgen goedgekeurde leerplannen en hanteren de eindtermen.
Voor leerlingen met een verhoogd tempo in bepaalde domeinen bieden we uitbreidingsleerstof aan.
Dit extra aanbod is zowel uitbreiding in hoeveelheid als in moeilijkheidsgraad. Voor leerlingen met een heel trage evolutie of extra nood aan remediëring, bieden we een beperkter aanbod met minimumdoelstellingen die nodig zijn voor de herintegratie in het gewoon onderwijs.

Eureka, een school met IMPACT

Erkend intensief onderwijs voor normaal- tot hoogbegaafde leerlingen met ernstige dyslexie en dyscalculie. Erkend, maar niet-gesubsidieerd. Aanbod: 2de leerjaar t.e.m. de eerste graad A-stroom secundair. Een intensief traject van gemiddeld twee jaar. De leerlingen keren daarna terug naar een reguliere school.

+ 0
jaar ervaring
+ 0
oud-leerlingen
0
aantal leerlingen per jaar
0
jaar als gemiddeld traject

Hoe verloopt onze inschrijvingsprocedure?

Wij vinden het belangrijk dat er een goede match is tussen de school en de leerling. In een kort kennismakingsgesprek kom je meer te weten over onze school en kan je eventuele vragen stellen. 

Wij komen graag ook meer over de (toekomstige) leerling te weten in een uitgebreid gesprek. In dit gesprek komen volgende onderwerpen aan bod: reden en noodzaak van Eureka Onderwijs, voordelen en nadelen, motivatie bij ouders en kind, emotioneel welbevinden, kans op herinstroom na 1 of 2 jaren, …

Het gesprek is ook een diagnostisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar de noden van het kind en het beste antwoord op die noden. Dit kan leiden tot een inschrijving in Eureka Onderwijs maar ook tot ondersteuning in de eigen school. Soms nemen we op voorhand contact op om te bespreken of de school wel een goede keuze is. Voor kinderen met de diagnose ADHD, autisme of ASS is ons schoolaanbod met snelle herinstroom niet altijd een antwoord op de noden van het kind.

Het gesprek wordt aangerekend als een adviesgesprek. In een aantal gevallen raden we aan te kiezen voor andere oplossingen. Wij ondersteunen dit advies dan praktisch en concreet met eventueel een individueel handelingsplan. Als het kind afwijkt van het gewone traject, wordt dit grondig besproken.

De begaafdheidsnormen zijn VIQ (verbaal IQ) >95 voor het basisonderwijs, VIQ >100 voor het secundair onderwijs. We leggen geen basisnormen voor schoolvorderingen.
De leerlingen van het basisonderwijs sluiten zoveel mogelijk aan bij hun leeftijdsgroep.

Graag in de vakantie al bijscholen? Schrijf je in voor een vakantiecursus!

Overtuigd?

Bereikbaarheid

Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo

Openbaar vervoer

Vlot bereikbaar vanuit Leuven station (8 min). Bus 370, 485 of 475.
Halte: Linden Wolvendreef, naast Lukoil tankstation. 

Parkeer in de buurt

Je kan gratis parkeren in naburige straten of voor de dierenspeciaalzaak ‘Dierenplezier’

Contacteer ons

Via school@eurekaleuven.be of het contactformulier.

Wij hebben geen telefoonpermanentie.

Volg ons

Ontdek hoe onze school eruitziet:

Herbekijk één van onze infoavonden:

Ontdek meer

VOOP & vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing

Onze school is aangesloten bij vzw VOOP (Vrijdenkende, Onafhankelijke OnderwijsPartners), de koepel voor het vrij niet-confessioneel onderwijs in Vlaanderen 

(zie https://voop.be). VOOP groepeert een 20-tal scholen verspreid over heel Vlaanderen.

 

VOOP wil een platform bieden aan bestaande scholen en aan nieuwe schoolinitiatieven die een innoverend, actueel en zingevend onderwijs willen aanreiken aan ouders en leerlingen vanuit een vrijzinnig-humanistische visie. Leerkrachten, leerlingen en ouders zoeken hierbij vanuit dat vrijzinnig-humanisme naar antwoorden op de bestaande en veranderende kijk op de wereld, de samenleving, de mens en zijn zingeving, en dat vanuit de rechten van de mens en van het kind en met een brede, kritische maar open kijk.
VOOP is lid van DeMens.nu en wenst hier actief invulling aan te geven. Binnen UVV, de Unie van Vrijzinnige Verenigingen, vertegenwoordigt VOOP het vrij niet-confessioneel onderwijs en zorgt ervoor dat dit meer op de Vlaamse kaart wordt gezet.
VOOP en VONAC onderschrijven in hun gezamenlijke visie als koepel en begeleidingsdienst de kernwaarden van het vrijzinnig-humanisme
(zie
https://demens.nu/demens-nu/).
De schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hun eigen pedagogisch project aflijnen en realiseren, waarbij hun schoolvisie kadert binnen de kernwaarden van deMens.nu, VOOP en VONAC.

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!