Eureka Leuven

Van mankement tot talent

Steun Eureka

Via de Eureka Foundation

Steun Eureka Leuven

De voorbije jaren hebben de organisaties van Eureka Leuven voor meer dan 1 miljoen euro aan projecten gerealiseerd. Die werden vaak ondersteund door het Ministerie van Onderwijs en getrokken door vrijwilligers en sponsors. 

Steun Eureka bij de Koning Boudewijnstichting

Het Fonds Vrienden van Eureka steunt specifieke projecten van Eureka Leuven. 
Giften vanaf €40 geven recht op een fiscaal attest.

Eureka Onderwijs vzwEureka Die-‘s-lekti-kus vzwEureka Foundation vzw
Doneer rechtstreeks via de Koning
Boudewijnstichting

of doe een overschrijving op
BE10 0000 0000 0404
***197/0190/00011***
Doneer rechtstreeks via de Koning
Boudewijnstichting

of doe een overschrijving op
BE10 0000 0000 0404 
***197/0190/00920***
Doneer rechtstreeks via de Koning
Boudewijnstichting

of doe een overschrijving op
BE10 0000 0000 0404 
***197/0190/01021***

Wat doen we met je steun?

Leerstoornissen in de kijker

Steeds meer mensen kennen leerstoornissen, maar dat betekent niet dat ze weten hoe ze dit best aanpakken. Dit willen wij blijven veranderen.

Gelijke kansen stimuleren

Onze school heeft plaats voor 80 leerlingen. Er zijn echter veel meer leerlingen die onze steun kunnen gebruiken.

Expertise verspreiden

We maken leermiddelen die we nadien gratis verspreiden. Dit om leerlingen optimale leerkansen te geven.

Clever Read leesapplicatie

Eureka Foundation steunt de ontwikkeling van Clever Read. Deze app helpt kinderen en studenten met leesstoornissen hun leessnelheid te verbeteren.

Lezen train je door veel teksten te lezen. Je verhoogt het leerredement van lezen door de leerling zin te laten krijgen in lezen. De noodzakelijke voorwaarde is dat de tekst toegankelijk is voor de leerling. Clever Read maakt lezen toegankelijk voor leerlingen.

Zo kunnen eigen en andere teksten of verhalen naast voorgelezen ook visueel sterk aangepast worden aan de persoonlijke voorkeur van de gebruiker.

Momenteel zit het platform nog in de ontwikkelingsfase.

Belangrijke kenmerken van het ‘Clever Read‘-platform zijn:

Leesstrategieën: Verschillende leerstoornissen hebben voordeel bij verschillende leesstrategieën. Bijvoorbeeld ‘woord per woord’ tonen van de tekst.

Voorleesbaarheid: Beluister wat je leest. Op die manier wordt het lezen auditief ondersteund.

Visueel sterk aanpasbaar: In tegenstelling tot vele andere programma’s kan je je tekst visueel aanpassen aan je persoonlijke voorkeur. Zo zijn tekstkleur, contrast, lettergrootte, … volledig aanpasbaar.

Flexibiliteit met teksten: Invoegen en aanpassen van andere en eigen teksten.

Eureka Foundation steunt dit project met als doel:

– De expertise van Eureka Onderwijs breed te gebruiken.

– Kinderen teksten online kunnen laten voorlezen met voorleessoftware.

– Een verschil te maken voor zowel kinderen met dyslexie maar ook voor anderstalige leerlingen, leerlingen met autismevisuele beperking, etc.

Campagne:”Ik haat lezen!”

Luisterpuntbibliotheek en Eureka ADIBIb zijn met deze campagne gestart in 2012. Het doel was mensen bewuster te maken dat lezen niet altijd evident is voor iedereen maar dat kinderen die niet goed kunnen lezen gebruik kunnen maken van beide diensten. Eureka Foundation heeft deze campagne ondersteund voor een bedrag van 5000 euro.

Tijd voor Eureka Foundation: Eureka Netwerk Event op 26 maart

Op 26 maart 2015 vond ons eerste Netwerk Event plaat in de Troubadour in Leuven. Het was een groot succes met 60 deelnemers, die allemaal enthousiast over onze werking naar huis zijn gegaan.

Bezoek 3 ministers van Onderwijs

Op vrijdag 9 oktober 2015 zijn de 3 ministers van Onderwijs die België rijk zijn, op bezoek geweest in Eureka: Hilde Crevits (Vlaanderen), Joëlle Milquet (Wallonië) en Harald Mollers (Duitstalige gemeenschap).  Effect: persaandacht met nadien overleg met het Vlaams en Waalse kabinet over concrete acties.

SENsationaward

De SENsationaward is een prijs voor het beste eindwerk rond leerstoornissen. Het doel is studenten uit te dagen zich in te zetten voor personen met een leerstoornis. 

Selectieprocedure Selor

Eureka heeft meegewerkt aan de Aanpassing van selectieprocedures en examenprocedures voor mensen met dyslexie bij Selor, het selectiebureau voor de Vlaamse overheid. Dit wilt zeggen dat sollicitanten met dyslexie of een andere leesbeperking gebruik kunnen maken van  voorleessoftware en meer tijd krijgen.

Meer informatie vind je op de website van Selor. Je kan de mogelijkheden waarvan je gebruik van kan maken, daar bekijken.

Examencommissie

Eureka was betrokken in de werkgroep van de examencommissie rond aanpassingen voor mensen met een beperking. Hierdoor is het mogelijk voor leerlingen om ondersteunende maatregelen tijdens de examens bij de examencommissie te gebruiken.

Je kan dit terugvinden onder diversiteitsmaatregelen in artikel 79 en 80 in het examenreglement.

Musical Kroes Oe Wee

Januari 2014 organiseerde Eureka Onderwijs met de steun van Eureka Foundation de musical “Kroes Oe Wee”.

De musical is een uniek project. Een volledig eigen verhaal, geschreven binnen Eureka Onderwijs, maar belangrijker nog, gespeeld door kinderen met leerstoornissen.

Kinderen met leerstoornissen in een musical? Het kan! De teksten werden geprojecteerd achter het publiek voor wie slecht teksten kan onthouden, leerlingen hielpen elkaar door plots van rol te wisselen, etc. De teksten werden geschreven op maat van elk kind, de muziek aangeleerd op een manier dat het voor leerlingen met leertoornissen haalbaar werd, etc. Een hele zoektoch voor zowel het team van coachen als de leerlingen zelf.

Je kan niet van elk kind een ster maken, maar je kan ze wel doen schitteren.

Tijdens de repetities en nog meer tijdens de voorstelling, kreeg elk kind de kans om zijn talenten te laten zien.  Ben je goed in techniek? Dan mocht je achter de schermen aan het werk!  Speel je een instrument? Dan kom je in de orkestbak terecht! Zingen? Acteren? Dansen? … Elk talent kwam aan bod!

En geweldig succes vond zowel ouder als kind. Bedankt aan de meer dan 800 mensen die naar onze voorstelling kwamen kijken.

Graag delen we met jullie de tekst van ons finalenummer “Het Leerlied”:

We leren leren. Niets aan te doen. Talenten heb je, daar is het om te doen. We leren leren. Elke dag meer. Talenten die heb ik dat weet ik nu weer. En samen met kroes in dit gekke verhaal, talenten showen van ons allemaal. We leren leren. Steeds op de dool. Elke dag weer naar de Eureka-school!

Eureka ADIBib

Eureka ADIBib is de gratis digitale bibliotheek van voorleesbare schoolboeken. ADIBib is uniek in Europa en verleent deze gratis dienst aan alle leerlingen en studenten met een beperking in de schriftelijke communicatie. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking met het departement Onderwijs, de Vlaamse uitgeverijen en de verdelers van voorleessoftware.

Beursstudenten Eureka Onderwijs

Eureka Foundation reikt elk jaar beurzen uit om kinderen de kans te geven onderwijs te volgen in Eureka. 

Lees voor! Vlaanderen

Sinds 15 november 2017 is voorleessoftware gratis beschikbaar voor alle leerlingen in basis- en secundair onderwijs die een beperking in de schriftelijke communicatie hebben. Dit project is uniek in Europa en is mogelijk dankzij de financiering van het ministerie van onderwijs en vorming.

Eureka uitstraling

Eureka oud-leerlingen zetten zich vaak geëngageerd terug in de samenleving. Zo ook Vincent Boulanger. Hij is Antropoloog & sinoloog. Medewerker van sp.a parlementslid Jan Bertels. Oud-studentenvertegenwoordiger met een hart voor gelijke kansen en onderwijskwaliteit. Tip: volg hem op twitter via @VBlngrLees hier zijn verhaal rond NLD

Eureka oud-leerlingen

Toon Cox, oud-leerling van Eureka Onderwijs en student in de video ‘Ik heet niet dom’, is in september 2017 gedoctoreerd in de Applied linguistics aan de VUB met zijn doctoraatthesis over “The dynamics of misunderstandings in language discordant multi-party consultations in the Emergency Department”. Hij kreeg hiervoor lof van de jury.

Wat doen we met je steun?

Enkele van onze projecten:

Project Eureka LetOp!

Hier hebben we 3 materialen ontwikkeld en vrij ter beschikking gezet in alle Vlaamse scholen. Het gaat over volgende 3 tools:

  • Ik heet niet Dom: video die toont hoe het is om leerstoornissen te hebben.
  • Map Leerzorg: Welke leerstoornissen zijn er en hoe ga je hiermee om als leerkracht? Hoe pas je de klas aan zodat deze “leer”vriendelijk is.
  • Map “de computer, mijn surfplank in het onderwijs”: De computer is een belangrijk hulpmiddel voor onze leerlingen. Met de computer kan je veel van de mankementen compenseren. Moeite met spelling? Gebruik spellingcontrole. Lelijk geschrift? Typ. Moeite met lezen? Gebruik voorleessoftware. In deze map hebben we beschreven welke vaardigheden nodig zijn om de computer in de klas te gebruiken.
Alle expertise die in onze school zit, willen we zo snel mogelijk naar buiten brengen.

 

Voor leerkrachten hebben we een nieuwsbrief die elke 6 weken een update geeft van nuttige artikels, materialen, etc.

Computervaardigheden zijn belangrijke 21-eeuwse vaardigheden. Alle jobs vragen om ICT-vaardigheden.
Maar hoe krijg je de computer in de klas? Hoe komen ze aan digitale schoolboeken? Is er een alternatief voor de dure voorleessoftware pakketten?

In deze vraagstukken hebben wij de voorbije jaren veel energie gestoken.
Vandaag maakt Eureka het mogelijk dat meer dan 26 000 leerlingen succesvol de computer in de klas kunnen gebruiken. 

 

Met jouw steun kan Eureka Foundation missie bevorderen en realiseren 

  • aan het verbeteren van onderwijskansen en maatschappelijke participatie o.a. door het inrichten van deeltijds of voltijds dagonderwijs en vorming, remediëring en ontwikkelen van compenserende tools en technieken;
  • aan onderzoek en ontwikkeling in het domein van onderwijsinnovatie en/of de toegankelijkheid van informatie in het algemeen en van onderzoek en ontwikkeling in het domein van leerstoornissen in het bjizonder met vergevorderde specialisaties in dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, concentratiestoornissen en aanverwante leerstoornissen;
  • aan sensibilisering, vorming, ontwikkeling van specifieke methodieken, tools en publicaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die de aanpak van problemen voor de doelgroep direct of indirect bevorderen;
  • aan de organisatie van, ondersteuning van en participatie in nationale en internationale projecten; voor financiële ondersteuning aan personen met leerproblemen om aangepast onderwijs of aangepaste vorming voor volwassenen te volgen die verband houden met inclusie op korte of lange termijn.

Getuigenissen

Eureka heeft mijn leven veranderd en ervoor gezorgd dat ik nu ben wie ik ben en sta waar ik sta.

Getuigenis Nele Ruisson
Oud-leerling Eureka

Getuigenis Stijn Deprez
Allumni opleiding RekenCoach

Leerstoornissen

Een belangrijke impact op school, maar ook in het leven.
Kies voor de juiste tools

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!