Eureka Leuven

Wat Is Autisme?

Deze leerlingen kunnen opvallen door

Leerlingen met autisme of een autismespectrumstoornis hebben moeite met communicatie, sociale interactie en creatief verbeeldingsvermogen. Ze zijn over- of ondergevoelig voor zintuiglijke prikkels.
Minder gestructureerde situaties als de speelplaats en uitstappen kunnen angst en onzekerheid veroorzaken. De reacties op situaties die angst en stress veroorzaken zijn voor de schoolomgeving niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Autisme komt voor op alle niveaus van verstandelijk functioneren.
De intelligentie beïnvloedt wel sterk de communicatieve en compenserende mogelijkheden. Autisme kent een aantal kenmerken, maar elke leerling met autisme heeft een sterk eigen profiel en vraagt een aangepaste aanpak.

Infofiche autisme

Mogelijke zwakke kanten

Taal en communicatie
▢ Figuurlijke taal letterlijk nemen
▢ Geen, weinig, of net té opdringerig oogcontact
▢ Kunnen moeilijk adequaat contact onderhouden met leeftijdgenoten in ongestructureerde situaties als speeltijd
▢ Verstaan non-verbale signalen en lichaamstaal onvoldoende

Leerstofverwerking
▢ Abstracte termen en regeltoepassing in wiskunde of talen
▢ Hoofd- en bijzaken onderscheiden
▢ Onthouden moeilijker wat hen niet interesseert
▢ Weerstand tegen repetitieve opdrachten

Groepswerk en keuzeactiviteiten
▢ Kunnen moeilijk kiezen
▢ Moeite om rekening te houden met de groep

Organisatie en handigheid
▢ Zelf moeilijk een ‘stappenplan’ bedenken of stappenplannen maken die (te) veel tijd en energie kosten
▢ Zwakke visueel-ruimtelijke structuur
▢ Traag en onhandig

Aandacht en concentratie
▢ Snel zintuiglijk overprikkeld, zich dan volledig kunnen afsluiten
▢ Overgevoelig voor geluiden;
▢ Zelf storend geluid produceren in stresssituaties
▢ Traag werktempo

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit
▢ Moeilijkheden met overgangen en veranderingen
▢ Last van onvoorziene en ongeplande situaties

Mogelijk sterke kanten

Taal en communicatie
▢ Goed in woordspelletje
▢ Vaak geestig en onderhoudend
▢ Uitzonderlijk geheugen voor feitjes, details, cijfers, data, namen, …
▢ Volgen graag regels, houden van afspraken
▢ Lezen graag fantasierijke verhalen
▢ Denken rechtlijnig
▢ Goed in gebruiken van visuele communicatie als beeldtaal, op maat gedetailleerde agenda’s, stappenplannen… 

Leerstofverwerking
▢ Denken rechtlijnig
▢ Onthouden gemakkelijk zinnen en moeilijke woorden, zelfs na één keer horen
▢ Gemakkelijk nieuwe woorden leren, ook in vreemde talen
▢ Sterk geheugen voor details
▢ Interesse voor logische onderwerpen en computers

Piekvaardigheden
▢ Sterk georiënteerd op eigen interessegebieden, daarin uitzonderlijk presteren
▢ Bijzonder talent in muziek (absoluut gehoor) of tekenen (drie-dimensionele voorstelling en sterke detailwaarneming)

Sociaal-emotioneel
▢ Sterk geheugen voor details
▢ Erg loyaal sterk rechtvaardigheidsgevoel
▢ Grote psychologische woordenschat

Wat moet je doen en wat niet?

DO'S

Voor de communicatie
Trek eerst aandacht
Laat afwerken waarmee hij of zij bezig
Zorg dat het kind je kan zien
 Spreek het kind persoonlijk aan als een klassikale of groepsinstructie niet door hem of haar opgevolgd wordt

Talige communicatie
 Gebruik weinig woorden, korte zinnen
 Geef eenduidige opdrachten
 Vul figuurlijk taalgebruik aan met de letterlijke betekenis ‘Was je handen in het toilet, dus aan de wastafel bij de toiletten.‘ 
 Gebruik concrete taal, dus taal waarbij je een beeld kunt zien 
 Vertraag je communicatiesnelheid
 Geef bedenktijd; indien ze na een tijdje niet reageren, herhaal dan letterlijk je boodschap 

Structuur in communicatie
 Gebruik visuele hulpmiddelen zoals pictogrammen, tekeningen, dagplanning, weekschema … 
 Gebruik stappenplannen en checklijsten voor complexe taken die weerkeren
 Spreek concreet af hoe het kind om hulp vraagt, bijvoorbeeld vinger opsteken, kaart met ‘help’ opsteken … 

Organisatie van klasactiviteiten
 Organiseer individueel werk tijdens groepswerk
 (‘working apart together’-systeem) en/of duidelijke (liefst gevisualiseerde) rolverdeling.
 Geef eigen hoekje voor materiaal
 Plaats in de klas van waaruit overzicht mogelijk is of met weinig prikkels 

Sociale activiteiten/omgeving
 Stel een buddy of een vriendgroep aan
 Bied een afkoelplekje
 Duid persoon aan die de leerling kan aanspreken bij conflicten
 Structureer de speeltijd

DON'TS

Talige communicatie 
 Gebruik geen: 
 Figuurlijk taalgebruik zoals ‘Open je geest!’
 Dubbelzinnig taalgebruik zoals ‘Schitterend!’ terwijl de toets slecht was
 Negatieve boodschappen en verboden zonder duidelijkheid over wat wel moet zoals ‘Stop daarmee!’ (waarmee?)
 Vage, open vragen zoals ‘Waarom doe je dat?’
 Opdrachten in vraagvorm zoals ‘Kan je eens aan het bord komen? (ja, ik kan) 

Communicatie
 Bij conflicten en problemen vragen naar ‘waarom’
 Veel uitleg geven, lange zinnen gebruiken
 Steunen op non-verbale taal om emotie duidelijk te maken zoals boos kijken
 Argumenteren om gelijk te krijgen
 Eindeloos discussiëren 

Organisatie van klasactiviteiten
 Veranderingen zonder duidelijke verwittiging, een sterk wisselende en onvoorspelbare organisatie
 Te veel eigen keuzes en zelfsturend gedrag als projectwerk en hoekenwerk

Sociale activiteiten/omgeving
 Geïmproviseerde sociale activiteiten zonder gestructureerd alternatief
 Veel lawaai, weinig visueel overzicht, te grote fysieke nabijheid van onbekenden
 Groepswerk zonder duidelijke structuur
 Lege en vrije momenten zelf laten invullen zonder hulp bij keuze 
 Steeds meer ingaan op toenemende eisen voor individualisering. Beter is dat de omgeving meer structuur biedt, zodat de leerling meer overzicht krijgt en minder door angst overspoeld wordt.

Vakken die problemen kunnen geven:

  • Talen: opdrachten niet verstaan, moeite met spraakkunst
  • Rekenen/wiskunde: moeite met nieuwe leerstof en algoritmen
  • Plastische en lich. opvoeding, muziek: weinig verbeelding, nood aan extra structuur
  • Examens en toetsen: blokkeren, de helft niet oplossen, psychosomatische klachten

Nuttige links

www.sprankel.beVoor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen
www.klascement.bePlatform voor leraren om inspiratie te delen
www.siho.beOndersteunt Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen
www.adibib.beDigitale leer- en werkboeken voor leerlingen met een beperking in schriftelijke communicatie
www.luisterpuntbibliotheek.be | Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!