Eureka Leuven

Eureka!-Team

Samen in ons talent

Ons verhaal, de werking, onze missie

Het begin van Eureka

In 1990 besloten Anny Cooreman en Hedwig van den Bosch een school op te richten die begaafde leerlingen met leerstoornissen voorbereidde op de examencommissie. Sinds 1996 is Eureka Onderwijs een erkende school. De inspectie komt zoals in andere scholen regelmatig op bezoek. We zijn een gewone school met een buitengewoon aanbod en een intensieve aanpak.

Onze oud-leerlingen doen het goed in de vervolgscholen. We krijgen heel wat feedback over het grote verschil dat Eureka maakte in de levensloop van onze oud-leerlingen.

Het team bestaat voornamelijk uit pedagogen, logopedisten, psychologen en medewerkers met onderwijsdiploma’s. De medewerkers werken in zelfstandig statuur om de onderwijsprijs haalbaar te houden. Ze hebben een doorgedreven inzet en zijn gemotiveerd als ze leerlingen hun talenten zien ontplooien.

 

Waarom: Leerstoornissen kunnen je leven bepalen 

Talentvolle leerlingen lopen het risico niet te kunnen, of mogen, studeren in een richting die bij hen past. Een juiste aanpak op jonge leeftijd voorkomt dat hun mankement uitgroeit tot een leerhandicap. Twee mensen op tien hebben dyslexiedyscalculiedyspraxie of een andere leerstoornis. 

Wat is de missie van Eureka?

Kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen kansen geven om:

 • hun talenten te ontwikkelen = mankementen compenseren, mogen studeren en maatschappelijk deelnemen
 • maatschappelijk actief te kunnen zijn = mankement leren compenseren, volgens hun talenten studies en werk mogelijk maken door inzetten van tools en redelijke aanpassingen
 • zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste personen = een realistische zelfbeeld opbouwen met zicht op mankementen en talenten en groeien in zelfvertrouwen door intensief gebruik van je netwerk 

Een school als Labo

Al 30 jaar doet Eureka aan onderwijsvernieuwing. We ontwikkelen nieuwe technieken, zoeken naar de beste aanpak voor leerstoornissen. Dit doen we met oog op reïntegratie.

Wat werkt verspreiden we. Zo hebben we meer impact en helpen we meer leerlingen.

Met Impact

Ons effect gaat verder dan onze 80 leerlingen die les volgen in onze school.

Zo helpen we jaarlijks meer dan 23 000 leerlingen, ondersteunen we hele schoolteams en verspreiden we onze kennis.

 

Onze normen en waarden

Authentiek

Iedereen heeft zijn talenten en valkuilen. Hier komen we open voor uit, want zo kan je ondersteuning vragen.

Directe communicatie

We werken in teams van drie of meer. We delen onze ideeën en projecten en verzamelen feedback.

Talentgericht Ownership

We nemen verantwoordelijkheid voor onze taken. We zetten elkaars talent in en laten onze valkuilen ondersteunen.

Zelfsturende projecten

Iedereen draagt zijn steentje bij. We kennen onze doelen en hebben elkaars hulp nodig. Door elkaars talent in te zetten groeien onze projecten.

Wish it, Dream it, Do it!

Sterk vanuit normen en waarden

Ons team werkt intens samen om onze doelen te bereiken.

Onze principes

Eureka Leuven wil het vliegwiel zijn dat de maatschappelijke beweging voor kinderen, jongeren en volwassenen met talenten én mankementen op gang brengt. We doen doen met volgende eeuwenoude principes. 

1. Hefboom

 • beperkte kracht – groot effect
 • structurele veranderingen
 • autonomie bevorderen  

2. Schroef van Archimedes

 • universeel ontwerp, breed toegankelijk
 • multifunctioneel, bruikbaar voor verschillende doeleinden
 • gemakkelijk in gebruik  

3. Tangram 

 • realistisch: met deze elementen moet ik het doen (beperkte middelen)
 • creatief: met deze elementen kan ik alle kanten uit (onbeperkte mogelijkheden) 

Eureka staat voor hoop op creatieve of onverwachte oplossingen om talenten met of ondanks mankementen te ontwikkelen. Het Belgisch schoolsysteem heeft een hoge kwaliteit voor wie kan volgen. De interne verschillen in succeskans zijn echter zeer hoog. Tot 15% van de Vlaamse leerlingen slaagt niet in het behalen van het functionele basisniveau. Eureka richt zich tot leerlingen met bijzondere leernoden en hun netwerk. We zetten maximaal in op het verhogen van de maatschappelijke kansen voor deze doelgroep. Wij bieden hoog effectief onderwijs met een grote flexibiliteit voor talentvolle leerlingen met bijzondere onderwijsnoden.

Eureka werd opgestart in 1990 voor hoogbegaafde leerlingen die niet slaagden in het reguliere onderwijs. In het kernlabo ontwikkelde Eureka effectieve studiemethodieken voor talentvolle leerlingen die niet slaagden in het reguliere onderwijs. Tussen 1990 en 1996 deden we dit via de examencommissie.

De school werd later erkend en kon uitbreiden met een basisschool. Vandaag staat Eureka voor meer dan een school. Eureka is dé stem van ouders van kinderen voor wie de onderwijsloopbaan hobbelig verloopt. Dé stem van talentvolle studenten die dreigen af te haken of die te snel worden losgelaten in een pad van te weinig schoolse en maatschappelijke verwachtingen.

Ik geef al vrij lang les in Eureka Onderwijs, al 25 jaar om precies te zijn. Ondertussen verzorg ik de coördinatie ook mee.

In die 25 jaar zijn er nog nooit 2 dagen hetzelfde geweest. Alle kinderen hier op school hebben een rugzak vol ervaringen voor ze naar onze school komen. Vaak gaan deze schoolervaringen gepaard met falen en een eerder negatief zelfbeeld. Ikzelf blijf het boeiend vinden om de juiste ingang bij elk afzonderlijk kind te zoeken. Elk kind heeft een talent dat hij/zij verder kan ontwikkelen. Een kind in ontwikkeling mogen begeleiden, is een boeiende job. 

In oktober 1997 hoorde ik via een vriendin over een speciale school in Leuven. “Het zal je interesseren”, zei ze me. Zo leerde ik Eureka kennen. Mijn interesse is in al die jaren alleen maar gestegen! 

Ik heb het voorrecht gehad Eureka te zien evolueren van kleine laboschool tot een school met stevige fundamenten. 

Door de jaren heen mocht ik de creatieve leerwijzen en innovatieve  aanpak mee helpen vorm geven.

“Leren” staat centraal in mijn loopbaan op Eureka. Zowel voor mezelf, de leerlingen, mijn collega’s als collega’s in het gewoon onderwijs door middel van vorming. 

Ik sta heel graag voor de klas. De kinderen een heel schooljaar te zien evolueren geeft me veel voldoening. Het is steeds boeiend om onze technieken en visie te kunnen doorgeven aan de leerlingen en hun ouders!

Ik had het geluk om iets meer dan 20 jaar geleden stage te lopen bij Eureka en ik ben er niet meer weggegaan.

Kinderen en jongeren helpen om hun eigen sterktes en zwaktes te leren kennen is iets wat mij dagelijks drijft. Elk kind is uniek en heeft talenten!

Diagnostiek kan zinvol zijn om ouders en leerkrachten zicht te doen krijgen op wat het kind nodig heeft om verder te kunnen groeien en in de eigen talenten te ontwikkelen.

het geeft me zeer veel voldoening om te zien dat kinderen en jongeren weer zelfvertrouwen krijgen en zin hebben om te leren. Ook ikzelf krijg bij Eureka veel kansen om te blijven bijleren samen met een gedreven team. Werken bij Eureka is boeiend!

Eureka is mijn eerste en enige werkplek. Al vanaf mijn eerste jaar hogere studies bouwde ik mee aan projecten zoals de RekenTrapperS-boeken. Nu, 15 jaar later, bouw ik nog steeds met volle goesting aan Eureka van de toekomst. 

Elke dag opnieuw is Eureka een bron van bijleren voor mij. Of het nu voor de klas staan is, een vorming geven, projecten ontikkelen, het boeite me enorm om met een sterk team het leven van leerlingen met (en zonder) leerstoornissen te veranderen. 

Ik heb geleerd van collega’s, maar ook van leerlingen, hoe je in je talent kan staan, maar vooral ook hoe je kan ondersteund worden in wat je niet goed kan.

Spontane sollicitatie?

Stuur een mail naar sollicitaties@eurekaleuven.be
Voeg je CV, een motivatiebrief en een PowerPoint waarin je jezelf voorstelt toe.

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!