Eureka!-Team

Samen in ons talent

Ons verhaal, de werking, onze missie

Het begin van Eureka

In 1990 besloten Anny Cooreman en Hedwig van den Bosch een school op te richten die begaafde leerlingen met leerstoornissen voorbereidde op de examencommissie. Sinds 1996 is Eureka Onderwijs een erkende school. De inspectie komt zoals in andere scholen regelmatig op bezoek. We zijn een gewone school met een buitengewoon aanbod en een intensieve aanpak.

Onze oud-leerlingen doen het goed in de vervolgscholen. We krijgen heel wat feedback over het grote verschil dat Eureka maakte in de levensloop van onze oud-leerlingen.

Het team bestaat voornamelijk uit pedagogen, logopedisten, psychologen en medewerkers met onderwijsdiploma’s. De medewerkers werken in zelfstandig statuur om de onderwijsprijs haalbaar te houden. Ze hebben een doorgedreven inzet en zijn gemotiveerd als ze leerlingen hun talenten zien ontplooien.

 

Waarom: Leerstoornissen kunnen je leven bepalen 

Talentvolle leerlingen lopen het risico niet te kunnen, of mogen, studeren in een richting die bij hen past. Een juiste aanpak op jonge leeftijd voorkomt dat hun mankement uitgroeit tot een leerhandicap. Twee mensen op tien hebben dyslexiedyscalculiedyspraxie of een andere leerstoornis. 

Wat is de missie van Eureka?

Kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen kansen geven om:

 • hun talenten te ontwikkelen = mankementen compenseren, mogen studeren en maatschappelijk deelnemen
 • maatschappelijk actief te kunnen zijn = mankement leren compenseren, volgens hun talenten studies en werk mogelijk maken door inzetten van tools en redelijke aanpassingen
 • zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste personen = een realistische zelfbeeld opbouwen met zicht op mankementen en talenten en groeien in zelfvertrouwen door intensief gebruik van je netwerk 

Een school als Labo

Al 30 jaar doet Eureka aan onderwijsvernieuwing. We ontwikkelen nieuwe technieken, zoeken naar de beste aanpak voor leerstoornissen. Dit doen we met oog op reïntegratie.

Wat werkt verspreiden we. Zo hebben we meer impact en helpen we meer leerlingen.

Met Impact

Ons effect gaat verder dan onze 80 leerlingen die les volgen in onze school.

Zo helpen we jaarlijks meer dan 23 000 leerlingen, ondersteunen we hele schoolteams en verspreiden we onze kennis.

 

Onze normen en waarden

Authentiek

Iedereen heeft zijn talenten en valkuilen. Hier komen we open voor uit, want zo kan je ondersteuning vragen.

Directe communicatie

We werken in teams van drie of meer. We delen onze ideeën en projecten en verzamelen feedback.

Talentgericht Ownership

We nemen verantwoordelijkheid voor onze taken. We zetten elkaars talent in en laten onze valkuilen ondersteunen.

Zelfsturende projecten

Iedereen draagt zijn steentje bij. We kennen onze doelen en hebben elkaars hulp nodig. Door elkaars talent in te zetten groeien onze projecten.

Wish it, Dream it, Do it!

Sterk vanuit normen en waarden

Ons team werkt intens samen om onze doelen te bereiken.

Onze principes

Eureka Leuven wil het vliegwiel zijn dat de maatschappelijke beweging voor kinderen, jongeren en volwassenen met talenten én mankementen op gang brengt. We doen doen met volgende eeuwenoude principes. 

1. Hefboom

 • beperkte kracht – groot effect
 • structurele veranderingen
 • autonomie bevorderen  

2. Schroef van Archimedes

 • universeel ontwerp, breed toegankelijk
 • multifunctioneel, bruikbaar voor verschillende doeleinden
 • gemakkelijk in gebruik  

3. Tangram 

 • realistisch: met deze elementen moet ik het doen (beperkte middelen)
 • creatief: met deze elementen kan ik alle kanten uit (onbeperkte mogelijkheden) 

Spontane sollicitatie?

Stuur een mail naar sollicitaties@eurekaleuven.be
Voeg je CV, een motivatiebrief en een PowerPoint waarin je jezelf voorstelt toe.

Scroll naar top