Eureka Leuven

Sticordi DKO

Ondersteunende maatregelen voor leerlingen AMV en instrument. 
Het deeltijds kunstonderwijs besteedt vandaag terecht meer aandacht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo zijn er binnen de studierichting muziek gesubsidieerde tijdelijke projecten ‘ortho-agogische muzikale vorming’ en ‘inclusief muziekonderricht’. In deze projecten krijgen onder meer leerlingen met een verstandelijke beperking en leerlingen met autisme een aangepaste vorm
van muziekonderwijs. Een aantal academies hebben zelf ook leraarsuren geïnvesteerd om aangepast muziekonderwijs aan te bieden.

Het project ‘STICORDI voor leerlingen deeltijds kunstonderwijs’ past binnen deze evolutie om
meer aangepaste leerzorg te bieden.

(NOOT: we zijn er ons van bewust dat het letterwoord STICORDI gewijzigd is naar REDICODIS, de inhoud is echter niet sterk gewijzigd vandaar dat deze brochure ook nu nog actueel is.)

Deze brochure wil een praktisch werkinstrument zijn voor al wie in het kunstonderwijs geconfronteerd wordt met leerstoornissen en leerproblemen. De fiches STICORDI DKO bieden leerkrachten in de studierichting muziek achtergrond, concrete tips en hulpmiddelen om deze leerlingen beter te begeleiden.

Vul dit formulier in en ontvang STICORDI in het DKO in je mailbox

Wegwijzer

In deel 2 ‘Leerstoornissen, ontwikkeling- en gedragsstoornissen: achtergrondinformatie’ vindt de leerkracht, die bepaalde problemen opmerkt, een kader om ze te plaatsen.
Deel 3 ‘Mogelijke interventies door de leerkracht’ staat stil bij de verschillende manieren van differentiëren: in doelstellingen en/of in didactische aanpak. Daarbij gaat men uitgebreid in op manieren om structuur te bieden, zowel visueel als auditief.
Deel 4 ‘Praktijkfiches en praktijkvoorbeelden DKO’ is als het ware de ‘gereedschapskoffer’. Dit deel biedt de leerkracht twaalf fiches per mogelijk probleem, gaande van motorische problemen, problemen met noten en ritme lezen tot faalangst. Elke fiche vertrekt van een concreet voorbeeld. Men bekijkt welke onderliggende stoornis mogelijk de oorzaak kan zijn. De achterzijde van de fiche biedt tal
van concrete tips voor de klaspraktijk.

Auteur

Wim Smet, pedagogisch medewerker OVSG.


Met medewerking van

Prof. Annemie Desoete, docent UGent, lector Arteveldehogeschool Gent, wetenschappelijk medewerker
aan de Vormingsdienst SIG;
Anny Cooreman, algemeen coördinator Eureka Leuven;
Els Van Doorslaer, medewerker Eureka Die-’s-lekti-kus.


Lay-out

Lucas Hermans

Wil je de Eureka nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van onze campagnes, hulpmiddelen en nieuwste tips en tricks. Vul hieronder je mailadres in.

We kijken er alvast naar uit je te mogen inspireren!