Vacatures

Zet jij je talent in voor Eureka?

Vacatures Eureka teamleden

Eureka is steeds opzoek naar talent. Heb je zin om mee je schouders onder onze projecten te zetten? Bekijk dan zeker onze vacatures.
Samen maken we mee het verschil. 

We zijn een dynamisch en divers team die elk het beste maken van elk project.
Open en directe communicatie vormt de basis van onze werking.
Daarnaast staat de leerling steeds centraal.

De eerste stap in ons sollicitatieproces is steeds een mail. Stuur naar sollicitaties@eurekaleuven.be je motivatiebrief, CV en een PowerPoint waarin je jezelf voorstelt. Naar volgende profielen zijn we alvast actief opzoek:

Lesgeven een passie? Didactiek echt je ding? Wil je mee leerlingen van een succesvol integratietraject voorzien?
Eureka Onderwijs zoekt een all-round medewerker die zich breed wil inzetten.
Je kan kiezen uit volgende taken:
klasleerkracht lager onderwijs en/of diagnostiek van leerstoornissen;

Wij bieden je de nodige vorming via een intensieve in-service training.
Zo geraak je vertrouwd met de specifieke methodieken van Eureka.

Eureka Onderwijs biedt intensief voltijds dagonderwijs voor basisonderwijs en eerste graad secundair. Alle leerlingen reïntegreren na 1 of 2 schooljaren in een reguliere school. Ze halen schoolse achterstanden in en bouwen een beter zelfbeeld op. Ze krijgen een schools aanbod dat eindtermen en leerplannen volgt. We leggen de nadruk op autonomie, competentiegevoel en zelfbeeld bij de ondersteuning van de leerlingen.

Je start op interimbasis. De medewerkes schakelen over naar een zelfstandig statuut.
Kom zeker eens observeren op onze school en kijk of deze uitdaging echt iets voor jou is.

Profiel

 • Je ziet jezelf graag werken in de klas. Interesse in didactiek en lesgeven is een must..
 • Je bent een enthousiaste en gemotiveerde teamspeler.
 • Je bent dynamisch en ondernemend. Fouten maken zie je als onderdeel van je persoonlijk groeiproces. Je leert eruit.
 • Je kan stressbestendig werken en je stelt je flexibel op. Je houdt van open en directe communicatie.
 • Ervaring met leerstoornissen is een pluspunt.
 • Je genoot bij voorkeur een master opleiding, maar dat is niet noodzakelijk.

Jobgerelateerde competenties

 • Spraakrevalidatie: Schriftelijke communicatie (dyslexie, dysorthografie, …)
 • De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalenDe persoon met zorgbehoefte informeren over de logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, …)
 • Werken met een doelgroep: Kinderen
 • Na de behandeling de balans opmakenInformatie uitwisselen met arts, leerkracht, …
 • Spraakrevalidatie: Logisch-mathematisch redeneren (dyscalculie, …)

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress

Aanbod

 • Intensieve opleiding. Het tempo ligt hoog, de succesratio bij de leerlingen ook.
 • Je houdt van uitdaging. Je zoekt een dynamische werkomgeving met sterk gemotiveerde collega’s.
 • Het domein leerstoornissen boeit jou?
 • Afwisselend takenpakket dat afgestemd is op je talenten en kwaliteiten.
 • Sterke teamwerking waarin jij een schakel bent.

Eureka zoekt een gedetacheerde voor 2021-2022. Heb jij zin om jezelf te verdiepen in begrijpend lezen? Wil jij mee in kaart brengen hoe Eureka begrijpend lezen aanpakt? Mail je CV, motivatiebrief en een powerpoint waarin je jezelf voorstelt door naar sollicitaties@eurekaleuven.be

Hieronder een korte beschrijving van Tine, die vorig schooljaar als gedetacheerde dit onderwerp heeft opgestart. Tijdens het vorige schooljaar analyseerde ze literatuur, observeerde ze in de klassen en ging zelf aan de slag met individuele begeleidingen en lessen rond begrijpend lezen.

Waarom het project begrijpend lezen verderzetten? 

Doorheen het schooljaar groeide het besef hoe groot de achterstand en problematiek van taalzwakke leerlingen, leerlingen met een taalstoornis of anderstalige leerlingen in ons erg talige onderwijs is. Dagdagelijks worden zij, voortdurend, geconfronteerd met hun achterstand in taal en begrip.  

Door in te zetten op taalschat en begrip, krijgen leerlingen meer kansen in onderwijs. Dat begrijpen moet breder getrokken worden dan enkel de les ‘begrijpend lezen’. Begrijpend lezen zit in elk van onze lessen waarbij we van de leerlingen verwachten dat ze geschreven taal omzetten in denken en handelen. Of het nu gaat om een taalles begrijpend lezen, taalbeschouwing, de WO-les én zelfs de rekenles, als een leerling niet begrijpt wat hij leest, kan hij de opdracht niet of onvoldoende juist uitvoeren. 

Wanneer we meer tijd gaan ‘verliezen’ in het ontleden van opdrachten, leren we leerlingen om verbanden te zoeken of te reflecteren over het eigen begrip. Leerlingen taliger maken en hen een bredere actieve woordenschat geven, maakt hen sterker, autonomer en vaardiger in onderwijs. Daarom vind ik het zó belangrijk om verder in te zetten op begrijpend lezen en wat de impact hiervan is op leerlingen in het gewoon en buitengewoon onderwijs. 

Waarom verder inzetten op begrijpend lezen:

 1. Leerlingen die niet begrijpen wat ze lezen, vallen op veel gebieden uit in ons talig onderwijs. Hier moet verder op ingezet worden, meer kansen creëren. 
 2. Begrip is de start om tot denken en handelen te komen. Denktaal en redeneren is daarom een belangrijke factor om met leerlingen expliciet in te oefenen.  
 3. Taalzwakke leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen wanneer ze meer taal begrijpen en actief kunnen gebruiken.  
 4. Scholen sensibiliseren om nog meer aandacht te hebben voor taalschat en begrip, ook buiten de les begrijpend lezen.  
 5. Technieken als het inzetten van beeld, visualiseren, herhaald lezen en gebruiken van leesteksten (ook over de vakken heen) … verder delen met scholen en coaches die werken met taalzwakke leerlingen, in gewoon en buitengewoon onderwijs.  
 6. Inzetten op begrijpend lezen kan een groot positief effect hebben op het leren studeren. Leerlingen die bewust omgaan met begrip leren technieken die ze kunnen inzetten tijdens het studeren.  
 7. Expliciet woordenschat-onderwijs draagt bij tot het verrijken van de taal van leerlingen en heeft zo een invloed op het begrijpend lezen.  
 8. Het effect van denkstrategieën en denktaal expliciteren kan, volgens mij, erg groot zijn op het begrijpend lezen en leren. Het bekijken/onderzoeken waard.
Lees hier de laatste LetOp!-nieuwsbrief rond begrijpend lezen: LetOp thema begrijpend lezen

Functieomschrijving

Eureka ADIBib organiseert de online bib voor leerlingen met een beperking in het lezen en of schrijven bv dyslexie. Onze organisatie ondersteunt via de website 35 000 Vlaamse schoolkinderen.

Je zet je in voor ons nieuwe project GEEF AF. Leren met een digitale bril. Je werkt mee aan het opstellen van het campagneplan en je voert dit mee uit. Dit project loopt over 3 schooljaren.

Je bent consciëntieus en integer. Je hebt een growth mindset. Je staat open voor nieuwe ervaringen en je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren kennen en te leren. Je bent open en communicatief. De computer heeft weinig geheimen voor jou.

Profiel

Ik hou van nieuwe activiteiten en kan ook lang geconcentreerd werken.
Ik kom de afspraken die ik maak na.
Ik heb een goede algemene cultuur, ik hou van lezen en ben geboeid door onderwijs.
Ik doe de dingen over het algemeen met enthousiasme en controleer het werk dat ik doe.
Ik ben graag voor anderen bezig, ik zorg graag mee dat alles goed verloopt.
Communiceren in het Frans of Engels met een partnerorganisatie is geen drempel.

Jobgerelateerde competenties

 • Vrijwilligers ondersteunen
 • Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de organisatie of het (lokale) beleid
 • Informatie verzamelen (culturele eigenheden, belangen, …) en een sociocultureel traject bepalen
 • Communiceren over de werking van de organisatieDe socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep
 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen
 • Balans opmaken van de activiteiten, processen en projecten en dit meedelen en uitwisselen binnen het team of met partners

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)

Aanbod

Je werk heeft een hoge maatschappelijke meerwaarde.
Het werk is goed combineerbaar met het gezin. 4/5 is mogelijk en start- en werkuren zijn soepel en in overleg.
Je neemt initiatief en organiseert je werk zelfstandig in nauw overleg met je collega’s.
Vlot bereikbaar.

Heb je het gevoel dat je talenten een match zijn met onze organisatie en werking? Laat het ons weten!

Waar kan je aan meewerken?
– Ons schoolconcept: lesgeven, begeleiden, creatieve projecten, …
– onze uitgeverij: boeken in publicatie brengen, vormingen organiseren, webshop beheren
– ADIBib en LeesVoor!: projectverantwoordelijke, strategisch netwerker, 
– CleverKids: contentcreatie, community manager, …
– Eureka: communicatie en social media, growth-manager, …

En nog veel meer!

Inspiratiebeelden van Tine, onze gedetacheerde tijdens periode 2020-2021:

Jobstudenten en vrijwilligers gezocht!

Spontane sollicitatie?

Denk je dat je profiel past bij onze organisatie? Stuur gerust een spontane sollicitatie via mail naar sollicitaties@eurekaleuven.be
Voeg je cv, een motivatiebrief en een PowerPoint waarin je jezelf voorstelt toe.