Vacatures

Zet jij je talent in voor Eureka?

Vacatures Eureka teamleden

Eureka is steeds opzoek naar talent. Heb je zin om mee je schouders onder onze projecten te zetten? Bekijk dan zeker onze vacatures.
Samen maken we mee het verschil. 

We zijn een dynamisch en divers team die elk het beste maken van elk project.
Open en directe communicatie vormt de basis van onze werking.
Daarnaast staat de leerling steeds centraal.

De eerste stap in ons sollicitatieproces is steeds een mail. Stuur naar sollicitaties@eurekaleuven.be je motivatiebrief, CV en een PowerPoint waarin je jezelf voorstelt. We willen benadrukken dat niet je diploma, maar je talent primeert.
Naar volgende profielen zijn we alvast actief opzoek:

Lesgeven een passie? Didactiek echt je ding? Wil je mee leerlingen van een succesvol integratietraject voorzien?
Eureka Onderwijs zoekt een all-round medewerker die zich breed wil inzetten.
Je kan kiezen uit volgende taken:
klasleerkracht lager onderwijs en/of diagnostiek van leerstoornissen;

Wij bieden je de nodige vorming via een intensieve in-service training.
Zo geraak je vertrouwd met de specifieke methodieken van Eureka.

Eureka Onderwijs biedt intensief voltijds dagonderwijs voor basisonderwijs en eerste graad secundair. Alle leerlingen re-integreren na 1 of 2 schooljaren in een reguliere school. Ze halen schoolse achterstanden in en bouwen een beter zelfbeeld op. Ze krijgen een schools aanbod dat eindtermen en leerplannen volgt. We leggen de nadruk op autonomie, competentiegevoel en zelfbeeld bij de ondersteuning van de leerlingen.

Je start op interimbasis. De medewerkers schakelen over naar een zelfstandig statuut.
Kom zeker eens observeren op onze school en kijk of deze uitdaging echt iets voor jou is.

Profiel

 • Je ziet jezelf graag werken in de klas. Interesse in didactiek en lesgeven is een must..
 • Je bent een enthousiaste en gemotiveerde teamspeler.
 • Je bent dynamisch en ondernemend. Fouten maken zie je als onderdeel van je persoonlijk groeiproces. Je leert eruit.
 • Je kan stressbestendig werken en je stelt je flexibel op. Je houdt van open en directe communicatie.
 • Ervaring met leerstoornissen is een pluspunt.
 • Je genoot bij voorkeur een master opleiding, maar dat is niet noodzakelijk.

Jobgerelateerde competenties

 • Spraakrevalidatie: Schriftelijke communicatie (dyslexie, dysorthografie, …)
 • De noden van de persoon met zorgbehoefte bepalen: De persoon met zorgbehoefte informeren over de logopedische aanpak (doelstellingen, stappen, …)
 • Werken met een doelgroep: Kinderen
 • Na de behandeling de balans opmaken: Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, …
 • Spraakrevalidatie: Logisch-mathematisch redeneren (dyscalculie, …)

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress

Aanbod

 • Intensieve opleiding. Het tempo ligt hoog, de succesratio bij de leerlingen ook.
 • Je houdt van uitdaging. Je zoekt een dynamische werkomgeving met sterk gemotiveerde collega’s.
 • Het domein leerstoornissen boeit jou?
 • Afwisselend takenpakket dat afgestemd is op je talenten en kwaliteiten.
 • Sterke teamwerking waarin jij een schakel bent.

Eureka Onderwijs zoekt een all-round medewerker die zich breed wil inzetten. We zoeken samen een combinatie die bestaat uit verschillende taken: klasleerkracht lager onderwijs, ontwikkelen leermiddelen, uitwerken van pedagogisch project. We bieden een intensieve in-service training zodat je vertrouwd geraakt met de specifieke methodieken van Eureka.

Eureka Onderwijs biedt intensief voltijds dagonderwijs voor basisonderwijs en eerste graad secundair. Alle leerlingen re-integreren na 1 of 2 schooljaren in een reguliere school. Ze halen schoolse achterstanden in en bouwen een beter zelfbeeld op. Ze krijgen een schools aanbod dat eindtermen en leerplannen volgt. We leggen de nadruk op autonomie, competentiegevoel en zelfbeeld bij de ondersteuning van de leerlingen.

Je start op interimbasis. De medewerkers schakelen over naar een zelfstandig statuut.

Profiel

Je ziet jezelf graag werken in klasverband. Interesse in didactiek en lesgeven is een must..
Je bent een enthousiaste en gemotiveerde teamspeler.
Je bent dynamisch en ondernemend. Fouten maken zie je als onderdeel van je persoonlijk groeiproces. Je leert eruit.
Je kan stressbestendig werken en je stelt je flexibel op. Je houdt van open en directe communicatie.
Ervaring met leerstoornissen is een pluspunt.
Je genoot bij voorkeur een master opleiding, maar dat is niet noodzakelijk.

Jobgerelateerde competenties

 • Stagiairs begeleiden in het kader van professionele opleidingen
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen
 • Pedagogische, professionele, technische, … informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen: De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, …)
 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega’s en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, …
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn

Aanbod

Intensieve opleiding. Het tempo ligt hoog, de succesratio bij de leerlingen ook.
Je houdt van uitdaging. Je zoekt een dynamische werkomgeving met sterk gemotiveerde collega’s.
Het domein leerstoornissen boeit jou!
Afwisselend takenpakket dat afgestemd is op je talenten en kwaliteiten.
Sterke teamwerking waarin jij een schakel bent.

Eureka zoekt op korte termijn een nieuw teamlid. Je bent sterk in leren leren. Je wil kinderen en jongeren tot 14 jaar actief en efficiënt leren studeren. Je houdt van werken in klasverband en met kinderen tijdens de vrije momenten. Je staat voor kleine groepen en je stuurt het leerproces actief bij zowel voor taal, rekenen, Frans als leervakken. Je ondervraagt en activeert goede studiemethodes. In de avondstudie leer je de leerlingen zelfstandig werken en zichzelf controleren. Je doet toezicht op de speelplaats en je begeleidt bij sportactiviteiten en didactische uitstappen.

Profiel

Je ben flexibel en je kan goed omgaan met kinderen met structuurproblemen, je biedt zelf voldoende structuur.
Je bent een enthousiaste en gemotiveerde teamspeler. Je bent communicatief en houdt van feedback in beide richtingen.
Je kan flexibel inspelen op onverwachte gebeurtenissen.
Ervaring met leerstoornissen is een pluspunt.
Je functioneert optimaal in een omgeving waar zelf bijleren belangrijk is.
Je bent doelgericht en efficiënt.

Jobgerelateerde competenties

 • Het onthaal en het toezicht houden op de leerlingen tijdens pauzes, uitstappen, drukke momenten en in de studieruimte
 • Toezicht houden op de leerlingen tijdens: Maaltijden
 • Toezicht houden op de leerlingen tijdens: Schoolactiviteiten (uitstappen, reizen, …)
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen: De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Toezicht houden op de leerlingen tijdens: Examens
 • Toezicht houden op de leerlingen tijdens: Korte pauzes, speelkwartieren
 • Toezicht houden op de leerlingen tijdens: Studie
 • Tussenkomsten bij leerlingen uitvoeren: Ondersteuning schoolwerk (geven of verbeteren van oefeningen, huiswerk, …)
 • Tussenkomsten bij leerlingen uitvoeren: Begeleiding bij sportieve activiteiten

Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn

Aanbod

Je maakt deel uit van een enthousiaste ploeg die heel gemotiveerd is om met deze leerlingengroep te werken.
Je leert snel veel bij.

Eureka ADIBib organiseert de online bib voor leerlingen met een beperking in het lezen en of schrijven bv dyslexie. Onze organisatie ondersteunt via de website 35 000 Vlaamse schoolkinderen.

Je zet je in voor ons nieuwe project GEEF AF. Leren met een digitale bril. Je werkt mee aan het opstellen van het campagneplan en je voert dit mee uit. Dit project loopt over 3 schooljaren.

Je bent consciëntieus en integer. Je hebt een growth mindset. Je staat open voor nieuwe ervaringen en je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren kennen en te leren. Je bent open en communicatief. De computer heeft weinig geheimen voor jou.

Profiel

Ik hou van nieuwe activiteiten en kan ook lang geconcentreerd werken.
Ik kom de afspraken die ik maak na.
Ik heb een goede algemene cultuur, ik hou van lezen en ben geboeid door onderwijs.
Ik doe de dingen over het algemeen met enthousiasme en controleer het werk dat ik doe.
Ik ben graag voor anderen bezig, ik zorg graag mee dat alles goed verloopt.
Communiceren in het Frans of Engels met een partnerorganisatie is geen drempel.

Jobgerelateerde competenties

 • Vrijwilligers ondersteunen
 • Socioculturele activiteit, proces en project uitwerken volgens de visie van de organisatie of het (lokale) beleid
 • Informatie verzamelen (culturele eigenheden, belangen, …) en een sociocultureel traject bepalen
 • Communiceren over de werking van de organisatie: De socioculturele activiteiten voorstellen aan de doelgroep
 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • Socioculturele activiteiten, processen en projecten opstarten en opvolgen
 • Balans opmaken van de activiteiten, processen en projecten en dit meedelen en uitwisselen binnen het team of met partners

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)

Aanbod

Je werk heeft een hoge maatschappelijke meerwaarde.
Het werk is goed combineerbaar met het gezin. 4/5 is mogelijk en start- en werkuren zijn soepel en in overleg.
Je neemt initiatief en organiseert je werk zelfstandig in nauw overleg met je collega’s.
Vlot bereikbaar.

Eureka organiseert zowel dagonderwijs als ADIBib voor begaafde leerlingen met leerstoornissen. We zoeken een gedreven medewerker die ondersteunend wil optreden in dagdagelijkse beslommeringen. Je bent administratief vaardig, je kan noden van medewerkers begrijpen en je bent praktisch en pragmatisch ingesteld. Je bent graag actief en ondernemend, je houdt van afwisseling in je job. Je komt in contact met verschillende stijlen en profielen. Je hebt dagelijkse contacten met leerlingen.

Je bent consciëntieus en integer. Je hebt een growth mindset. Je staat open voor nieuwe ervaringen en je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren kennen en te leren. Je bent open en communicatief. Je houdt van werk dat goed gedaan is. De computer heeft weinig geheimen voor jou.

Een onderwijsomgeving boeit jou. Je zoekt een job die je goed kan combineren met een gezin.

Profiel

Ik werk graag met anderen. Ik kan plannen en me toch flexibel opstellen.
Mijn agenda is mijn planner.
Ik communiceer vlot in gesprek, aan de telefoon en via mail. Ik werk graag in nauw teamverband.
Ik doe de dingen over het algemeen met enthousiasme en controleer het werk dat ik doe.
Ik ben graag voor anderen bezig, ik zorg graag mee dat alles goed verloopt.

Jobgerelateerde competenties

 • Verplaatsingen van de verantwoordelijke of van teamleden organiseren
 • Uitvoeringsvoorwaarden van onderhoudscontracten van kantoormateriaal, technische keuringen van voertuigen, … organiseren en opvolgen
 • Tools voor de opvolging van de activiteiten en situatieoverzichten ontwikkelen en bijwerken
 • Documenten ingeven, briefwisseling behandelen en e-mailberichten beheren
 • Brieven, verslagen, nota’s, … opstellen en redigeren
 • Materiaal, toebehoren en verbruiksgoederen bestellen. De leveringen controleren
 • Communicatieacties en evenementen plannen en organiseren
 • Vergaderingen voorbereiden en organiseren (uitnodigingen, voorbereiding van de dossiers, reservering van zalen, …)
 • Dossiers behandelen en opvolgen (samenstellen, samenvatten, bijwerken van bestanden, …)
 • Afspraken en planning van een verantwoordelijke of een medewerker organiseren. Telefonische oproepen en bezoekers filteren

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

Aanbod

Het werk is goed combineerbaar met het gezin. Start- en werkuren zijn soepel en in overleg.
Je neemt initiatief en organiseert je werk zelfstandig in nauw overleg met je collega’s.
Vlot bereikbaar.

Eureka ADIBib organiseert de online bib voor leerlingen met een beperking in het lezen en of schrijven (bv. dyslexie). Onze organisatie ondersteunt via de website 35 000 Vlaamse schoolkinderen.

Je volgt onze klanten vooral via mailcontacten op. Je onderhoudt de website en zet in op sociale media. Je stuurt samen met je collega studenten aan bij het omzettingswerk.

Je bent consciëntieus en integer. Je hebt een growth mindset. Je staat open voor nieuwe ervaringen en je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren kennen en te leren. Je bent open en communicatief. Je houdt van werk dat goed gedaan is. De computer heeft weinig geheimen voor jou.

Profiel

Ik hou van nieuwe activiteiten en kan ook lang geconcentreerd werken.
Ik communiceer vlot in gesprek, aan de telefoon en via mail. Ik werk in nauw teamverband.
Ik doe de dingen over het algemeen met enthousiasme en controleer het werk dat ik doe.
Ik ben graag voor anderen bezig, ik zorg graag mee dat alles goed verloopt.

Jobgerelateerde competenties

 • Beheren en opvolgen van online-aankopen en -bestellingen
 • De site actualiseren met behulp van een administratie-interface
 • Regels voor informatieverspreiding, communicatie en site-inhoud opstellen en toepassen
 • Berichten en vragen van internetgebruikers behandelen (klachten, verkoop, aankoop, uitwisselingen)
 • Helpen analyseren van storingen en technische moeilijkheden bij het gebruik van de site of diensten door de internetgebruikers
 • De kennisdatabank van typevragen en -antwoorden opvolgen en actualiseren (Frequently Asked Questions)
 • De realisatie van webpagina’s controleren
 • Online-enquêtes en -peilingen bij gebruikers van de site uitvoeren

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben

Aanbod

Je werk heeft een hoge maatschappelijke meerwaarde.
Het werk is goed combineerbaar met het gezin. 4/5 is mogelijk en start- en werkuren zijn soepel en in overleg.
Je neemt initiatief en organiseert je werk zelfstandig in nauw overleg met je collega’s.
Vlot bereikbaar.

Heb je het gevoel dat je talenten een match zijn met onze organisatie en werking? Laat het ons weten!

Waar kan je aan meewerken?
– Ons schoolconcept: lesgeven, begeleiden, creatieve projecten, …
– onze uitgeverij: boeken in publicatie brengen, vormingen organiseren, webshop beheren
– ADIBib en LeesVoor!: projectverantwoordelijke, strategisch netwerker, 
– CleverKids: contentcreatie, community manager, …
– Eureka: communicatie en social media, growth-manager, …

En nog veel meer!

Jobstudenten en vrijwilligers gezocht!

Zonder Eureka-team geen Eureka!

Elke dag werken we als team samen om onze doelstellingen te bereiken. Met de nodige goesting om te leren en samen te werken maken we echt het verschil!

Scroll naar top